Author Archives: Sophie Kangas

Naturvetenskap och teknik för alla

Vi har satt igång att arbeta med ett NTA-tema som heter ”mäta och jämföra”. Vi började förra veckan och kommer att fortsätta en gång i veckan fram till slutet av maj.

Jämföra och mäta vänder sig till de yngsta barnen i grundskolan, i år F-1, och är sannolikt ett av de första NTA-teman som barnen möter. Jämföra och mäta är mycket systematiskt uppbyggt och barnen lägger en god grund för att senare kunna mäta med standardiserade enheter.

I de första uppdragen jämför barnen sig själva med sina klasskamrater. De “mäter” med icke- standardiserade enheter, t ex 1 penna och en plastkub.
I uppdrag 6 undersöker barnen hur “loppor hoppar” och hur långt de hoppar.

Barnen observerar, jämför, mäter, beskriver och diskuterar med varandra om sina erfarenheter.