Rektorsinfo

Till alla vårdnadshavare i Förskoleklass på Årstaskolan:Varje år gör Skolinspektionen en enkätundersökning på landets skolor. En av svarsgrupperna är alla vårdnadshavare, nu är det dags för er som vårdnadshavare i förskoleklass. Tidigare under hösten har enkäten gått ut till vårdnadshavare i 1-9. De andra som fått en enkät att svara på är eleverna i åk 5 och åk 9 samt undervisande lärare i åk 1-9.
Bifogat hittar du informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk och kod till enkäten. Enkäten kan besvaras mellan 6/11-1/12. Det här är alltså inte skolans egen undersökning, vi bara distribuerar den. Vi hoppas dock att du tar dig tid att svara, det är värdefullt för oss att bilden av skolan så långt det är möjligt speglar vad alla elever, vårdnadshavare och medarbetare tycker.
Tack!Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *