Tisdag – Matematik!

På matematiken på tisdagar delar vi numera upp klassen. En färg-grupp får arbete med Tomas inne i grupprummet och de övriga i klassen fick idag jobba med Ola och Tina, som var vikarie för Jonas idag. Idag flöjde den gröna gruppen med Tomas.

Det här gör vi för att främja arbetsron i 0b2 och för barnen ska få mer hjälp och stöd

Håll Sverige rent

Hej!

Vi började dagen med att ge oss ut i det fina vädret. Väl där letade vi efter saker som INTE hör hemma i skogen.

Lektionen efter lunch såg vi en kort film om miljöproblem och vad framför allt plast gör för skada på vår natur och våra världshav.

Vi sorterade även skräpet vi hittade i skogen vårat och samtalade om dessa frågor:

Vem skräpar ner och varför?
Vad kan vi göra åt nedskräpningen?
Vanligaste skräpet och var det finns?
Värsta skräpet – fimpen?
Varför är plasten ett stort problem i våra hav?
Vilka blir konsekvenserna av nedskräpning?