Author Archives: Tobbe Nord

Info.

Annan information som kan vara bra att ha:

Frukt- bra att ha med sig. Frukten äter vi på rasten. Barnen ska kunna skala eller dela frukten själva.

Idrott- onsdagar och fredagar. De behöver skor, gymnastikkläder och handduk. Deras idrottslärare heter Patrik. Ni har tidigare fått ett blogginlägg av Patrik där ni ser mer utförligt vad han förväntar sig. Första lektionen startar på fredag och då träffar jag er utanför gymnastiksalen och släpper in er. Jag är med i omklädningsrummen.

Lämning/hämtning: det är viktigt att alltid säga hej när ni kommer och hej då när ni går hem, så att vi kan pricka av ert barn.

Läs gärna inlägg med era barn så att de också kan delge sina tankar och funderingar.

mvh Tobbe

Utvecklingssamtal.

Jag kommer att genomföra ett utvecklingssamtal med varje elev och föräldrar i slutet av september eller i början av oktober. Då har jag lärt känna eleverna ganska bra och jag har screenat alla eleverna i både svenska och matematik. Utifrån den screeningen och allt vi arbetat med gör vi individuelll utvecklingsplan, så att eleven, jag och ni föräldrar vet vilka mål vi ska arbeta mot. I morgon är det idrott för klassen.

Några tankar inför den kommande läsläxan.

Hej föräldrar.

Det är viktigt med en bra start på läsinlärningen. Det ska vara roligt och meningsfullt att öppna läseboken. Barn lär sig läsa olika fort och på olika sätt. Några lär sig själva, andra behöver mera hjälp. Eftersom barnen har kommit olika långt i sin läsutveckling har de olika böcker. Uppmuntran och beröm stärker självförtroendet. Det ger lust att gå vidare, och det gäller i alla inlärningssituationer. Både hemmet och skolan har viktiga roller när barn börjar läsa.

Tankar inför läxläsningen

Låt det bli en lugn och skön stund när ni läser tillsammans. Begär inte att ditt barn ska kunna läsa allt i läxan. I början kanske det bara blir några av orden. Det räcker!

Titta på bilderna. Prata om vad ni ser. Bilderna visar mycket av handlingen, och vilka personer som är med. När ni samtalar använder ni säkert ord som finns med i texten. Det är lättare att läsa och förstå texten om ni har pratat om bilden innan.

Titta på texten. Börjar några ord på samma bokstav? Finns samma ord på flera ställen? Finns det några namn i texten? Att på detta sätt bekanta sig med orden underlättar läsningen.

Tycker ditt barn att texten är svår kan du läsa den först. Om du pekar med fingret under raden i samma takt som du läser, följer barnet med och uppfattar orden. Ibland kan ni också läsa högt tillsammans och peka på samma sätt.

Diskutera det ni har läst. Berätta för varandra vad ni tycker om texten.

Samtidigt med läsläxan tar ditt barn hem ett häfte som heter ”Min läsläxa”. I det skriver jag vad läxan omfattar. När ni har läst läxan, skriv tillsammans vem som har lyssnat på läsningen och hur ni tyckte att det gick. Läs gärna vid 4-5 tillfällen under veckan.

Lycka till!

Tobbe