Author Archives: Carina Thunberg

Förebyggande arbete mot kränkningar

Hej,

Det är ett av våra uppdrag att säkerställa en trygg miljö i skolan för barn och ge dem verktyg att själva förstå sina rättigheter. En av de rättigheterna är att få ha sin kropp i fred. Hur de kan göra om de är med om eller utsätts för handlingar som känns fel. Vad får vuxna göra mot barn? Vad får barn göra mot barn? De har också rätt att få veta hur de kan få hjälp och av vem, att det alltid finns vuxna på en skola som kan hjälpa, att man får berätta etc.

När vi hade stort fritidsmöte i fredags gick vi igenom tankar, syfte och material och det bestämdes att:

Fritidspedagogerna kommer att ansvara för att genomföra ett förebyggande arbete i klasserna mot övergrepp och kränkande behandling.
Arbetsmaterialet vi kommer att använda är i huvudsak “Vilda säger nej”, Vårdguidens interaktiva sida “Våga berätta” och Rädda Barnens material “Stopp min kropp”
Böckerna “Vilda säger nej!”och handledning finns hos årskurs F och 1.
Vårdguidens och Rädda barnens material finns på internet.

I 0b1 kommer detta arbete att starta onsdag V 41.

Vänligen

Carina