Hembrev

Jag hade verkligen tänkt att jag skulle få länka djurfilmerna idag, men så blev det inte. Vi hade inte möjlighet att slutföra dem, så det får bli efter lovet.

Läsläxan har då bytt form. Jag vill att eleverna läser en bok hemma som passar deras nivå. Inte för lätt, men inte för svårt. Det är rimligt att tänka sig 20 min/dag. Det beror dock på om man kan hålla det lustfyllt. När boken är läst får de göra sin bokpresentation, med hjälp av underlaget som jag skickat hem. bokpresentation

Det går ut på att de medan, eller helst efter de läst sin bok fyller i rutorna. Sedan sammanfattar de med stödord på slutet för presentationen. Det finns inget datum eller så. När de känner sig redo så är det dags. Sedan kan de börja på en ny. Läsandet är primärt och presentationen en träningsform. Jag kommer aldrig att tvinga någon till att presentera inför klassen, men inte heller göra det lätt att slippa. Om ni inte kan få tag på en bok som ni väljer tillsammans så står vi redo med vårt bibliotek. Det trevligaste är naturligtvis att ni kan göra det tillsammans. Hör gärna av er om ni undrar över upplägget. Glad Påsk!

Mvh Jakob

Hembrev

Hej. I förra veckan var många sjuka. Tänk på att behålla sjuka barn hemma ett tag för att bryta trenden. Det var lite synd att 1/3 saknades till Skansenbesöket. Vi hade det supertrevligt och fick guiden att rusa runt mellan alla sex djur som våra grupper arbetade med. Sedan fick grupperna möjlighet att finslipa sitt arbete inför fredagens inspelning. Mycket fokus låg på presentationen. De får träna på att använda sig av nyckelord som hjälp, för att använda sitt eget språk. Eftersom att jag inte kunde vara där och i klassrummet så har jag inte själv sett dem, men jag och Micke Kring (IT-proffset) ska skynda oss att klippa in bakgrunderna den här veckan.

Vi har börjat med problemlösning i en form där eleverna ska försöka besvara frågorna på tre kompletterande sätt. I samband med det använder jag ett “betygssystem” . Det är endast i syfte att uppmuntra till att inte nöja sig med det minsta möjliga svaret. Jag vill visa att det gör skillnad att problematisera lite. Det kommer inte att förekomma i andra sammanhang.

I den här veckan kommer vi att inleda hemläsandet med bokpresentation som mål. När jag tränat och gett dem underlaget skickar jag även en beskrivning till er.

Mvh Jakob

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Igår, tisdag den 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla skolans fönster av samma typ låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Med vänliga hälsningar, Kalle Enström – rektor