Hembrev

Hej! Jag börjar med ett inklistrat brev;

Vi på Tegelbo kommer att vara med i ett filmprojekt v 5. Inför projektet behöver vi ert godkännande att ert barn får vara med på film. Var god och fyll i godkännandeblanketten nedan:

 

Godkännandeblankett för MoGodkännandeblankett för Mobila filmverkstaden HT2018bila filmverkstaden HT2018
Tack för att du skriver på Godkännandeblanketten för den Mobila filmverkstaden som sker genom Stockholms filmfestival Junior i samarbete med Skapande skola! Ditt godkännande av blanketten krävs eftersom omyndiga inte får vara delaktig i filmverkstaden utan vårdnadshavares tillstånd och behöver ha skrivits på innan filmverkstadsdagen.

Skolan har bokat denna filmverkstad med syftet att eleverna ska få lära sig hur det kan gå till att utveckla en historia och spela in en film och redigera den i redigeringsprogram på egen hand, samt förhoppningsvis väcka deras intresse att fortsätta med filmskapande i framtiden.

Filmerna som görs under Mobila Filmverkstaden deltar i festivalens kortfilmstävling 1 minut film och blir automatiskt bidrag i STOCKmotions kortfilmstävling. Inga filmer visas utan att vårdnadshavare informeras. Tävlingen har deadline 1 april 2018. Filmer skapade efter deadline är med i 2019 års tävling och vid nominering visas de inte utan filmskapares tillstånd.

Vi arrangerar dessutom en gratis filmfestival i april 2019 med filmer från hela världen för alla mellan 6-19 år och pedagoger. Läs mer om hur ni bokar plats på vår webb i länkarna nedanför.

Dessutom kommer ett urval av filmerna som skapas på Mobila filmverkstaden att visas vid ett tillfälle i samband med filmfestivalen under festivalveckan april 2019.

Så där ja, färdigklistrat. Vi har börjat prata om hur vi ska göra om klassiska sagor till omgjorda filmer i klassen. Det känns tryggt att det kommer experter som tar ansvaret för det digitala sedan. Vi ska ta med oss allt bra från det här projektet i kommande grupparbeten, så det ska bli intressant. 1b har besök av teamet på måndagen 4/2. Det kan vara lite utmanande med samarbete på gruppnivå ibland, så räkna med det. Även sammarbetet med att skapa ett storyboard. Den här länken i brevet är viktig. Utan godkännande kan det bli problematiskt. Vi behöver vara rustande för eventuella problem där, men det enklaste är naturligtvis att fylla i den. För dem som faktiskt vill säga nej och för dem som saknar godkännande ser vi till att de får vara en del av det hela utan att synas på bild. Det blir kul, hur som helst.

Vi har börjat nosa på nordisk mytologi på senaste tiden. Det blir till att skrapa på ytan mest, men det är kul. Vi får se hur intresserade de är. kanske ger vi oss på forntiden redan nu, men kanske inte. Trevlig helg!

Med vänlig hälsning jakob

 

Information om studiedag och vårens stormöten

Hejsan alla familjer på Årstaskolan!

Hoppas ni har haft en skön julledighet!
Jag vill påminna er om att det är studiedag tisdagen den 29 januari för all personal, vilket innebär att det då är jourfritids bemannat med vikarier.

Jag vill också redan nu flagga för våra stormöten som gäller för all personal på skolan. Dessa kommer att inträffa tre gånger under vårterminen. Följande datum gäller; onsdag 6 februari, tisdag 26 mars och tisdag 7 maj, då fritids är bemannat av vikarier från klockan 15.15.

Ni kan redan nu gå in och anmäla om ni behöver omsorg dessa dagar för ert/era barn via länken ANMÄLAN TILL LOV- OCH JOURFRITIDS som finns i det övre röda fältet på denna sida.

Tack för gott samarbete!
Med vänlig hälsning
Nina Park, biträdande rektor

Vilda säger NEJ!

Hej,

Under de kommande veckorna kommer 1B och 1C arbeta med Childhoods material Vilda säger NEJ!. Det är ett förebyggande arbete till att stärka eleverna i att säga stopp och förstå rätten till sin kropp. Det är även ett material där vi vuxna kan öva oss på att stärka barnen i deras gränssättning i det lilla. Ansvaret för att förebygga övergrepp kan aldrig läggas på barnet utan vi vuxna måste lära oss att respektera deras gränser.

Childhood arbetar för en värld där alla barn får växa upp i trygghet, utan våld och sexuella övergrepp. En del i det arbetet är att ge barn kunskap om integritet, om rätten till sin egen kropp och att sätta gränser, att lära dem att sätta ord på kroppens delar, på känslor och att berätta om sådant som inte känns bra. (Rydell Bosson, Marie & Wadman, Eva- Marie, 2017, Lära förlag).

Gå gärna in på childhood.se och läs om mareialet, det skapar trygghet när era barn kommer hem med funderingar efter våra samtal i skolan.

Vänligen
Carina och Helen

Hembrev

Hej. Nu, idag lämnade jag över den första läsläxan; läsläxa1. Läsläxorna kommer att lämnas ut på måndagar och vara klara på onsdagar. De får ett litet frågeformulär som de ska fylla i. Ett par frågor och +,- och ?. Någonting bra, någonting dåligt och någonting konstigt. Vi har tränat på den delen med våra läsloggar. Där finns rutor så man kan rita det man tänker istället/också. De kommer sedan sitta i små grupper och läsa sina svar för varandra, samt läsa kapitlet tillsammans. Det kan kännas förvirrande i början, men blir rutin snabbt.

Förhoppningen är att de kan läsa för er vid något bra tillfälle. Det kan ju vara när man lagar mat, eller vad vet jag? Högläsning är att föredra i det här sammanhanget. Den korta tiden är för att läxan inte ska bli liggande.Hoppas att ni får trevligt och om det blir problem så hör av er!

 

Mvh Jakob