Nästa vecka.. TEMAVECKA

 

Nästa vecka har vi temavecka på Årstaskolan,

Syftet med temaveckorna är att arbeta förebyggande för trygghet och mot mobbning och kränkningar. Detta görs i grupper från olika enheter. Vi kommer att lära känna varandra genom samarbetsövningar och arbeta med värdegrundsfrågor. Vi kommer även arbeta konstnärligt och kreativt.

Vi startar varje morgon i klassrummet som vanligt kl.08.30. Men resten av dagen, fram till skoldagens slut, arbetar vi i blandade klasser. Vi kommer att samarbeta med förskoleklasser från Bakgården och Tegelbo. Så ert barn kommer att lära känna andra barn och pedagoger från de andra enheterna.

Från skolsköterskan..

Information från skolsköterska angående hälsobesök till skolläkare.

Hej!

Skolsköterska kommer att börja brevkalla elever i klass 0a till hälsobesök hos skolläkare (Dalia Cohen). Tisdagen efter höstlovet kommer de första eleverna att bli kallade till skolläkare. Information om datum, tid och vad som sker under besöket hos skolläkare finns i kallelse. Skolläkare är här Tisdagar. Kallelsen skickas dit eleven är skriven.

Om tiden ej passar, kontakta skolsköterska Susanne för att boka om tiden.

 

Vänligen,

Susanne Jonsson Fröler

Skolsköterska

08-50846209

Nästa vecka, vecka 42

 

Måndag.

Förmiddag, veckans bokstav som är Tt.

På eftermiddagen arbetar vi i halvklass med ASL och matematik.

I matematiken kommer vi att arbeta med att repetera de geometriska formerna. I ASL lär vi oss att skriva i Skolstil och göra böcker.

OBS! Utflykt till en park på eftermiddagen. Vi äter mellanmål där och är tillbaka ca 15:30.

Tisdag

Förmiddag, extra lång rast med personal från Tegelbo då vi har enhetsmöte.

Eftermiddag, halvklass arbete med ASL och matematik.

Onsdag

Förmiddag, Svenska och Vilda säger nej.

I svenskan arbetar vi med långa och korta ord.

Eftermiddag, dans, matematik.

Torsdag

Förmiddag, Svenska och Vilda säger nej.

Eftermiddag, Idrott.

Fredag

Förmiddag, svenska.

Eftermiddag, Idrott.

 

Viktiga datum..

APT

19/10

30/11 denna dag även enhetsråd (föräldraråd), 18.00-19.00 och skolråd 19.00-20.00