Nästa vecka..

Nästa vecka..                                                                  Veckans bokstav, G g.

Måndag
Förmiddag, arbete i halvklass med Matematik  (siffran 0 och 10) och Värdegrundsarbete.
Efter lunch, arbete i halvklass med Bild och ASL (Våren, vi skriver vårmånaderna).

Tisdag
Förmiddag, Extra lång rast för barnen.
Efter lunch, arbete i halvklass med Värdegrunds arbete och ASL (Våren, vårmånaderna).

Onsdag
Förmiddag, arbete i halvklass med Matematik (siffran 0 och 10) och Livskunskap.
Eftermiddag, Dans.

Torsdag
Förmiddag, Tema vatten.
Eftermiddag, Idrott i helklass.

Fredag
Förmiddag,
Eftermiddag, Idrott i halvklass (röd grupp har jämna veckor och blå grupp ojämna veckor) och programmering i makerspace i halvklass.
Makerspace är ett teknikrum där man kan prova på olika digitala verktyg. Vi kommer att testa på Beebots.

Övrigt
Vi har påsklov v.14.
Årstafestivalen äger rum den 24/5 kl. 16-19. Förskoleklasserna uppträdde i början av festivalen förra året, alltså ca. 16.00. Det får ni inte missa!
Skolavslutningen är fredagen den 8/6.
Detta är APT datumen för denna termin.
19/4, 17/5 + enhetsråd och skolråd.

Modersmål i årskurs 1

 

OBS NYA RUTINER FÖR MODERSMÅL

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan
På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner
Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.
Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 25/4.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 25/4 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.

Anmälningsblanketter finns även på Årstaskolans hemsida .
Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan – INFO GR Årstaskolan arstaskolan@stockholm.se