“The Absolute True Diary of a Part-Time Indian” Week 16-22

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
  • Skriftligt formulera text där du visar att du förstår innehållet i boken vi läser.
  • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer och åsikter
  • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär. Du kommer att få tid all läsa, diskutera och svara på frågor till boken i skolan. Om du inte hinner läsa sidorna eller skriva ner svaren på frågorna i skolan ska det göras hemma. Du får veckans frågor mailade till dig och ska maila svaren tillbaka till mig i slutet av veckan.
  • Du ska ha last följande sidor till slutet av veckan:

Week 16      Read p 1-31 (Because Geometry..)

Week 17      Read p 32-81 (Halloween)

Week 18      Read p 82-129 (Dance..))

Week 19      Read p 130-158 (Red Versus White

Week 20      Read p 159-198 (Rowdy and I…)

Week 21      Read p 199- 230

Week 22

Engelska matris

  E C A
Skriva och göra sig förstådd   I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *