Sydafrika

Tidsåtgång: Vecka 2-7

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera olika texter och filmer på engelska om Sydafrika. Texterna är mestadels från läromedlet Magic. Vi lägger extra fokus på Nelson Mandela och hans roll för landet. Förutom det repeterar vi basgrammatik och kommer även göra läs- och hörförståelser.

Detta tränar vi genom att:

 • skriva egna texter
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor
 • läsa olika texter från Magic och på internet
 • lyssna på talad engelska
 • träna grammatiksidorna längst bak i Magic Classbook

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Etiska frågor
 • Levnadsvillkor och kulturella företeelser där engelska används

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal (ta initiativ till samtal, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, initiativ till nya frågeställningar, kunna avsluta samtal).
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Texter du skriver
 • Muntliga diskussioner i grupp
 • Hörförståelser
 • Läsförståelser

Veckoplanering

v.2  Genomgång av planering ”South Africa”

v.3  Texten  och hörförståelsen ”The Interpreter” pg 32-35 och läsförståelse

v.4  Texten “The girl who did some baking” pg 36-37. Vi ser och diskuterar serien där “Family Foster” besöker Sydafrika.

v.5 Texten ”Nelson Mandela” pg 38-39.  Vi tränar på att utveckla muntliga samtal med frågor kring etiska diskussioner

v.6  Vi ser och diskuterar filmen ”Farväl Bafana”.

v.7  Vi ser färdigt filmen och gör en skriftlig slutuppgift om Nelson Mandela oh Sydafrika..

Betygskriterier:

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Muntlig produktion – pratar enkelt och begripligt så att en engelskspråkig person förstår

 

– kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

– uttrycker sig tydligt , med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

– kan använda sig av fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

 

– Har i stort sätt korrekt språk, dvs. du uttrycker dig med flyt, variation samt för samtalet vidare.

 

-kan använda sig av väl fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person

 

-kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text med viss relevans

 

-Göra jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant sätt.

 

-Göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant och effektivt sätt

 

 

-Göra nyanserade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *