Short Stories w.48-51

Vi kommer att läsa några noveller (short stories) under kommande veckor. Vi ska öva på att lyfta fram vad som utmärker en novell, läsa flera noveller och analysera dem samt arbeta med olika uppgifter kring dem.

För att bekanta sig med novellgenren läser vi ett par olika noveller och arbetar med uppgifter kring dessa, såsom ordförståelse, läsförståelse och egna reflektioner kring karaktärer och handling. Eleverna analyserar sedan en novell utifrån ett par olika perspektiv:

 • Main character and secondary characters
 • Central conflict and plot
 • Setting and environment
 • Theme
 • Climax
 • Ending

 

Week 48– Discussion in class about typical features of short stories.

Read and discuss “The Two Brother” by Leo Tolstoy and “The Sphinx Without a Secret” by Oscar Wilde.

Week49– Read, discuss and work with “A Beast” by Guy Bass

Week 50–   Reading and Analysis, choose between the following short stories:

The SniperAudiobook

All Summer in a DayAudiobook

The landlady

Lamb to the slaughter

Week 51– Summarize and end “Short stories” 

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Lyssna och läsa – reception
  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
   • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Betygsgrundande moment

Elevernas skriftliga och muntliga analys av och diskussion om olika noveller.

Kunskapskrav som vi arbetar med:

E C A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *