Realia v. 2-6

Välj ett engelsktalande land. Jämför det med Sverige.

Vi ska nu under ett antal veckor arbeta med realia. Du ska jämföra ett engelsktalande land med Sverige och redovisa vilka likheter och skillnader du hittar. Ta vara på lektionstiden och använd den effektivt!

Du kan välja bland dessa teman:

 • Utbildning
 • Högtider
 • Språk
 • Ungdomskultur
 • Kommunikation
 • Musik
 • Geografi
 • Eget förslag

Gör en tabell där du jämför Sverige och ditt land. Vad finns det för likheter? Skillnader? Välj några tydliga faktorer och jämför, kom med egna exempel och erfarenheter! Skriv slutligen en sammanställande och jämförande slutsats.Glöm inte att ange källorna du har använt! Sök efter källor du kan använda dig av, främst på engelska, bloggar, Youtube-klipp, nyhetsartiklar, bilder, böcker etc.

Redovisning: 

 • Skriftlig tabell och en jämförande slutsats.
 • Skriftlig feedback till kompis på hens skriftliga arbete.
 • Muntlig presentation i klassrummet (Live med Key Note, Podd med bilder eller film eller Vlogg).

Planering:

Vecka 2: Gå igenom uppgift, bestämma engelsktalande land

Vecka 3: Söka information

Vecka 4: Skriva tabell och jämförelse, få skriftlig feedback

Vecka 5: Göra färdigt skriftlig inlämning, öva på muntlig presentation

Vecka 6: Muntliga presentationer, minst 3 minuter och max 8 min per person. Här får du inte glömma att också berätta om dina källor du använt. På vilket sätt var de användbara i ditt arbete? Vilka källor fick du välja bort?

 

Kunskapskrav:

Realia

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. (Allt)

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan. (Jämförelse och redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. (Redovisning)

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. (Jämförelse-tabell och slutsats.)

Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade. (Efter feedback- lämna in första draft och din feedback till kompisen.)

Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. (Redovisning)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *