Planering i Kemi för 9b och 9c.

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Planering i kemi åk 9 b och c, vecka 50 till och med vecka 5, 2019

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Systematiska undersökningar.
 • Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 Elevens mål

Kunna förstå och förklara följande

 • Hur atomen är uppbyggd (protoner, neotroner,elektroner, elektronskal)
 • Atomnummer
 • Periodiska systemet, hur det är uppbyggt, fungerar och kan användas
 • Kemiska bindningar- jonbindning och molekylbindning
 • Joner
 • Salter
 • Syra, bas
 • Neutralisation
 • indikator och pH
 • Oxidation och reduktion
 • Redoxreaktion
 • Hur ämnen reagerar och binder sig
 • Planera, genomföra, dokumentera och dra relevanta slutsatser av laborationer
 • Balansera former
 • Metaller: Ädla och oädla metaller: Spänningsserien
 • Galvaniskt element.
 • Elektrolys

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar/diskussioner/ och genomgångar
 • Läxor och uppgifter/laborationer
 • Prov

Veckoplanering v. 50-v. 5 Kemi Fakta + PULS Kemi s. 170-192

Vecka.50-v.51

Grundämnen, periodiska systemet historik:

 • Dimitrij Mendeljev 1834-1907
 • Svante Arrhenius 1859-1927
 • Marie Curie 1867-1934
 • Planering av en systematisk undersökning i kemi: Hur separereas en blandning av sand, vatten och salt. Lämnas in senast den 11 januari
 • Hur skriver man en labbrapport? Övning: Vulkanutbrott-Vad händer när vi blandar bakpulver med ättisksprit-en kemisk reaktion. Lämnas in senast 11 januari.
 • Grupper och perioder i peiodiska systemet: Varför är grunämnena placerade som de är i periodiska systemet.
 • Atomen,
 • Valenselektron
 • Atomnummer
 • Atommassa
 • Elektronskal 

Laboration 1. Grupp 1-Alkalimetaller är reaktiva och har en valenselektron. I laborationen undersöker vi vad som händer när Litium reagerar med vatten. Labbortrapport skrivs enligt labbraportsmallen och lämnas in senast tisdagen den 15:e januari.

Vecka. 2

 • Periodiska systemet
 • Ämnesgrupper i periodiska systemet: Grupp1: Alkalimetaller, Grupp 17: Halogener, Grupp 18: Ädelgaser
 • Ädelgasstruktur
 • Molekylförening
 • Studieuppgifter: Separata arbetsblad.

INLÄMNING 11:e januari: Lämna in följande uppgifter som ni har jobbat med under lektionstid.

1.Planering av en systematisk underökning i kemi: Hur separeras sand, vatten och salt ifrån varandra?

2.Vulkanutbrott: Kemisk reaktion: Övning i labbrapportskrivning

Vecka.3

 • Joner = laddade atomer: Positiva joner och negativa joner
 • När bildas joner och vilken laddning får jonerna och varför. Hur namges joner och vilken formel har de.
 • indikator och pH
 • Syra och bas
 • Neutralisation
 • Studieuppgifter: Separata arbetsblad.

LÄXA: till 15:e januari: Labbrapport 1. Litium i vatten + s. 172-177 Puls Kemi .

Laboration 2. Joner och Neutralisering.

Vecka.4

 • Kemiska bindningar
 • Metallbidning
 • Oxidation
 • Reduktion
 • Redoxreaktion
 • Metaller-oädla och ädla, spänningsserien
 • Galvaniskt element.

LÄXA: till 23:e Januari : Labbrapport 2. Joner och neutralisering

+ s. 178-185. Puls Kemi

Laboration 3. Hitta joner

Vecka.5

 • Läxa till 29:e januari: Puls Kemi s. 186, 188-190, 192.
 • Elektrolys
 • Övningsuppgifter
 • Prov fredag1 februari.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *