Klassikerläsning: Möss och människor (v.12-15)

John Steinbeck vann nobelpriset i litteratur 1962. Utöver Möss och människor har han också skrivit klassiker som Vredens druvor och Pärlan.

Den här veckan har vi startat upp läsningen av klassikern Möss och människor i årskurs 9. Romanen är skriven av den amerikanske nobelprisvinnaren John Steinbeck. Den gavs ut första gången 1937 och kretsar kring de två huvudkaraktärerna Lennie och George.

Sammanlagt så består romanen av sex kapitel och de lektioner som ägnas åt läsning så kommer vi att läsa ett kapitel per lektion. Läsningen kommer att blandas med kortare skrivövningar och boksamtal där eleverna ges möjlighet att reflektera kring läsningen. Dessutom kommer eleverna att få läsa högt ur romanen i smågrupper eftersom ett kunskapskrav för betyget E i svenska årskurs 9 är att kunna ”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag”. Läsprojektet avslutas med att eleverna innan påsklovet skriver en bokreflektion under provliknande former i Digiexam under en lektion.

Bedömningsunderlag:

  • Boksamtalet (kap 1-3)
  • Bokreflektionen (i provform, skrivs i Digiexam under en lektion)
  • Läsloggarna
  • Högläsningen

Ungefärlig lektionsplanering:

Lektion 1: Uppstart och högläsning kapitel 1

Lektion 2: Kapitel 2 (egen läsning)

Lektion 3: Kapitel 3 (egen läsning)

Lektion 4: Boksamtal

Lektion 5: Kapitel 4 (egen läsning)

Lektion 6: Kapitel 5 (egen läsning)

Lektion 7: Kapitel 6 (egen läsning)

Lektion 8: Läs/skrivövning

Lektion 9: Bokreflektion (i provform, skrivs i Digiexam)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *