Engelska v. 40-43

Lokal pedagogisk planering

Creepy

 

Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om viktiga delar i framförallt amerikansk kultur, samt resten av den engelskspråkiga världen, med avseende på skräck och andra spökliga berättelser . Vi kommer att utgår från kapitlet Creepy i läroboken.

 

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 

De förmågor som vi vill utveckla med arbetsområdet är följande:

 

 • Kunskaper om att skriva olika typer av texter.
 • Hur skräck ser ut i olika kulturer
 • Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift
 • Våga uttrycka åsikter och känslor
 • Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift
 • Förbättra den grammatiska delen av språket

 

Ur det centrala innehållet kommer följande att behandlas:

 

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i både talat och skrivet språk.
 • Samtala och diskutera
 • Uttrycka sina åsikter, känslor och framtidsplaner
 • Muntligt och skriftligt berättande, beskrivningar och instruktioner
 • Språkliga strategier som t.ex. omformuleringar
 • Grammatiska företeelser och fasta uttryck
 • Använda språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och bidra till samtalets flöde
 • Samtala, diskutera och argumentera

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Samtal i grupper.
 • Hörövningar
 • Läsförståelseövningar

 

Bedömning

 

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig feedback. Vi kommer under arbetsområdet genomföra både en läs samt en hörförståelse.

 

 

V.40

 

Text “The Talented Mr Ripley”

Adjeltiv/Adverb

 

v. 41

 

 

Texter “The Cat in the Shopping bag” och “Gatecrashers Wrecked House”

Hörförståelser

 

v.42

 

 

 

Text “Midnight”

Phrasal verbs

Läsförståelser

 

v.43

 

 

Text “The Chain”

Vi läser om och diskuterar varför Halloween firas​.

 

Betygskriterier:

Område E C A
 

Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.

 

Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.

 

 

 

Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi

 

 

 

Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

Diskuterar översiktligt olika kulturer från områden där engelska används.

 

 

 

Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter

 

 

 

 

Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska

 

 

 

Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt olika kulturer där engelska används.

 

 

 

 

 

Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter

 

Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.

 

 

Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.

 

 

 

Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse

 

 

 

Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation

 

 

Diskuterar utförligt och nyanserat olika kulturer där engelska används.

 

 

 

 

Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *