Category Archives: Veckobrev

Veckobrev vecka 18

Hej föräldrar och elever

 

Denna vecka blir en dag kortare då det är första maj på onsdagen, dagen innan är det Valborgsmässoafton och det är en helt vanlig skoldag.

Tisdag och torsdag denna vecka har eleverna laborationsdelen av no nationella proven. Det innebär att eleverna någon gång under dessa dagar går ifrån den ordinarie undervisningen för att göra sitt laborationsprov.

Nästa tisdag 7/5 slutar eleverna efter lunch då vi lärare har möte hela eftermiddagen.

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

   
   
   
   

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

 

Vecka 18: Nationella prov i moderna språk, skriftlig del

Vecka 19: nationella prov i so tisdag 7/5 och torsdag 9/5

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

 

Veckobrev vecka 17

Hej föräldrar och elever

 

Hoppas ni alla har haft en god och glad påsk, nu kör vi i gång sista etappen fram till sommarlovet.

 

Denna vecka är en dag kortare då måndagen är annandag påsk. Även nästa vecka blir en dag kortare då det är första maj på onsdagen, dagen innan är det Valborgsmässoafton och det är en helt vanlig skoldag.

 

Tisdag och torsdag nästa vecka har eleverna laborationsdelen av no nationella proven. Det innebär att eleverna någon gång under dessa dagar går ifrån den ordinarie undervisningen för att göra sitt laborationsprov.

 

Från och med 17 april är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

 

Viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:

15 maj  Sista dag för omval, hemsidan stängs kl.24.00

1 juli     Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida.

 
   

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 17: so inlämning fredag 26/4

Vecka 18: Nationella prov i moderna språk, skriftlig del

Vecka 19: nationella prov i so tisdag 7/5 och torsdag 9/5

Vecka 20: Nationella prov i matematik onsdag 15/5 och fredag 17/5

Vecka 21: nationella prov i moderna språk, muntlig del

 

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Veckobrev vecka 15

Hej föräldrar och elever

Denna vecka har vi nationella prov i engelska tisdag 7/4 och torsdag 9/4. Proven börjar kl.9 så se till att vara i god tid, ta gärna med frukt och en vattenflaska till provet. Provet slutar 10.40, 9b och 9c har sedan idrott fram till lunch och 9a mentorstid.

Snart är det öppet för omval till gymnasiet. De elever som vill är välkomna att boka tid med Malin och hon har även drop-in 13,14 och 15 maj.

 

 

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

 

Glad påsk

 önskar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 15 nationella prov i engelska tisdag 9/4 och torsdag 11/4, no-prov

Vecka 17: so inlämning fredag 26/4