Category Archives: Veckobrev

Veckobrev vecka 37

Hej föräldrar och elever

Denna vecka är det dags för skolfoto. 7a fotograferar sig tisdag 20/9 kl.11.10 -11.50, 7b fredag 16/9 kl.11.10-12 och 7c tisdag 13/9 kl.10-10.50.

Nästa torsdag 22/9 är det dags för vår traditionella skoljogg då vi joggar runt Årstaviken. Detta gör vi på eftermiddagen på profiltid så inga profiler nästa torsdag. Mer information kommer i nästa veckobrev.

Vi fortsätter våra utvecklingssamtal även denna vecka.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i sjuan

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 37: prov i matematik fredag 16/9 7a

onsdag 14/9 7b

torsdag 15/9 7c

Vecka 38: prov i kemi         fredag 23/9 7a och 7c

onsdag 21/9 7b

 

Veckobrev vecka 36

Hej föräldrar och elever

 

 

I torsdags valde eleverna profiler och de kommer i början av veckan få veta vilken profil de kommer att ha. Profilerna kommer sedan i gång torsdag 8/9.

 

Tisdag 6/9 har vi en schemabrytande mentorsdag. Vi börjar i våra klassrum kl.10 och går då igenom våra iPads, ser till att alla har fungerande system för sina aktiviteter/ämnen så vi kan sätta igång och jobba. Vid tolvtiden åker vi in till stan för att äta vår matsäck vi får med från skolan och gå klassvis på olika stadsvandringar i Gamla stan och på Södermalm. Vi avslutar dagen ca.15

Denna vecka börjar vi våra elev ledda utvecklingssamtal enligt de tider man bokat på utvecklingssamtal eller vid annat tillfälle kommit överens om med mentor.

 

Kameror på skolan

Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete har vi från höstterminen 2016 kameror uppsatta på Årstaskolan. Tanken med kamerorna är att de ska vara en hjälp att dels förebygga men även utreda brott.

Ingen övervakning sker men kamerorna spelar in all verksamhet i korridorer och i öppna utrymmen på skolan. Kamerorna finns ej på allmän plats, vilket på skolan innebär entrén vid expeditionen samt expeditionen.

Inspelningarna sparas i en vecka och raderas sedan, materialet används bara vid misstanke om brott. Det är bara rektor och av rektor utsedd person som har rättighet att titta på inspelningarna. Polisen kan begära ut materialet om en polisanmälan har skett.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 37: prov i matematik fredag 16/9 7a

onsdag 14/9 7b

torsdag 15/9 7c

Vecka 38: prov i kemi         fredag 23/9 7a och 7c

onsdag 21/9 7b

Veckobrev vecka 35

Hej föräldrar och elever

Tiden går fort när man har roligt. Efter en dryg vecka har vi börjat landa i rutiner och hitta till alla olika klassrum.

Nästa torsdag 1/9 kommer vi att gå igenom vilka olika profiler vi har i år och sedan göra profil val. Profilerna kommer sedan i gång torsdag 8/9.

På torsdag 1/9 är det så dags för föräldramöte kl. 18.30 – 19.30. (Vilket vi informerat om tidigare.) Vi ses i klassrum D305 (7a), D203 (7b) och C410 (7c), det kommer att finnas information om hur ni hittar till klassrummen vid ”matsalsingången”. Under mötet kommer vi att förutom informera om rutiner på högstadiet, boka tid för utvecklingssamtal och lämna ut iPads till er föräldrar även få besök av fältassistent Keri som berättar om ”fältarnas” arbete i Årsta. Vi ses på torsdag

Tisdag 6/9 har vi en schemabrytande mentorsdag. Vi börjar i våra klassrum kl.10 och går då igenom våra iPads, ser till att alla har fungerande system för sina aktiviteter/ämnen så vi kan sätta igång och jobba. Vid tolvtiden åker vi in till stan för att äta vår matsäck vi får med från skolan och gå klassvis på olika stadsvandringar i Gamla stan och på Södermalm. Vi avslutar dagen ca.15

 

Här kommer information om ansökan om ledighet från skolledningen:

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerar till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Blankett för ansökan om ledighet

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i sjuan

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 37: prov i matematik fredag 16/9 7a

onsdag 14/9 7b

torsdag 15/9 7c

Vecka 38: prov i kemi         fredag 23/9 7a och 7c

onsdag 21/9 7b

 

välkomna till årskurs 7

Välkomna till åk 7

Vi hoppas att alla haft en skön ledighet och känner sig redo för nya utmaningar. Nu börjar högstadiet och eleverna kommer med olika förväntningar. De möts av en del nytt med nya lärare, fler undervisningssalar och till viss del andra rutiner. Vi kommer att göra vårt bästa för att övergången till högstadiet ska bli så bra som möjligt!

Vi vill redan nu bjuda in er till föräldramöte torsdagen den 1/9 kl. 18.30–19.30. Vi träffas klassvis med respektive mentor. Vi sätter upp en skylt vid matsalsingången så att ni hittar rätt!

  • 7a ses i sal D305, mentorer: Magnus Thordsson och Alexandra Malm
  • 7b ses i sal D203, mentorer: Anna Samuelsson och Patrik Bäckström
  • 7c ses i sal C410, mentorer: Niklas Persson och Victoria Vinsander

Vi kommer att gå igenom och skriva under avtalet för att låna ipads under mötet, vilket gör att det är extra viktigt att så många som möjligt kan vara med. Nytt från åk 7 är att eleverna lånar sin ipad på heltid. Efter skoldagen tar de hem ipaden, laddar och har möjlighet att använda den privat eller till skolarbete. På morgonen tas den med till skolan igen.

Under föräldramötet kommer ni också boka tid för första utvecklingssamtalet med ert barns mentor. Samtalet ligger vecka 36 och 37 (5/9-16/9). Eleverna leder själva sina samtal, som vi förbereder gemensamt i skolan vid terminsstarten. Under samtalen har vi möjlighet att lära känna varandra lite bättre och ni kan ta upp saker som är viktiga för oss att känna till.

Imorgon börjar vi dagen kl. 9.00 med att samla in alla påskrivna papper, så gå igenom informationen tillsammans redan idag. Vi slutar ca kl. 13.30. Från måndag läser vi enligt schema.

Det känns spännande att ta emot era barn nu när de tar nästa steg i sin skolkarriär! Vi hoppas på ett gott samarbete med er föräldrar och att ni inte tvekar att höra av er om det är något. Kontaktuppgifter hittar ni längre fram i häftet.

Med vänliga hälsningar,

Mentorer och lärare i arbetsenhet 7

Magnus, Alexandra, Anna, Patrik, Niklas, Victoria, Åsa och Susanne