Kategori: Veckobrev

Veckobrev vecka 42

                                                                                Vecka 42   ht 2017

Hej föräldrar och elever

Tiden går fort när man har roligt, snart har halva terminen gått och vi börjar så sakteliga komma in i rutinerna på Årstaviken.

Kom i håg läxläsningen som erbjuds efter skoltid tre gånger i veckan. Alla klasser kommer inte att ha möjlighet att gå vid alla tillfällen men minst en gång i veckan kommer det att passa varje klass.Tider för läxhjälpen är: måndagar kl. 15.45-16.45, tisdagar kl. 15-16.45 båda tillfällen i sal A304 och på fredagar kl. 13-15.15 i matsalen.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i åttan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 42: Religionsprov torsdag 19/10 8b, fredag 20/10 8a och 8c

Prov i matematik torsdag 19/10 8a och 8c, fredag 20/10 8b

Vecka 43: Prov i moderna språk onsdag 25/10

 

 

Veckobrev vecka 41

Hej föräldrar och elever

 

Efter utvecklingssamtal och en härlig orienteringsdag ute på Farstanäset har vi nu en helt vanlig skolvecka framför oss.

Vi vill gärna slå ett slag för läxläsningen som erbjuds efter skoltid tre gånger i veckan. Alla klasser kommer inte att ha möjlighet att gå vid alla tillfällen men minst en gång i veckan kommer det att passa varje klass. Tider för läxhjälpen är: måndagar kl. 15.45-16.45, tisdagar kl. 15-16.45 båda tillfällen i sal A304 och på fredag kl. 13-15.15 i matsalen.

Vi vill också påminna om skolverkets enkät. Om ni inte redan läst om detta så finns information på samma plats som veckobrevet.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i åttan

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

Vecka 41: Biologiprov onsdag 11/10 8b och 8c, fredag 13/10 8a

Vecka 42: Prov i matematik tisdag 17/10

Religionsprov torsdag 19/10 8b, fredag 20/10 8a och 8c

Vecka 43: prov i moderna språk onsdag 25/10

 

 

Skolinspektionens årliga enkätundersökning

 

Till alla vårdnadshavare i åk 1-9 på Årstaskolan:

Varje år gör Skolinspektionen en enkätundersökning på landets skolor. En av svarsgrupperna är alla vårdnadshavare, vårdnadshavare i förskoleklass får enkäten något senare för att ha mer grund för sitt tyckande. De andra som får en enkät att svara på är eleverna i åk 5 och åk 9 samt undervisande lärare i åk 1-9.

Bifogat hittar du informationsmaterialet från skolinspektionen, inklusive en länk till enkäten. Vi hoppas du tar dig tid att svara, det är värdefullt för oss att bilden av skolan så långt det är möjligt speglar vad alla elever, vårdnadshavare och medarbetare tycker. Har du flera barn i åk 1-9 så kan du svara flera gånger via samma länk.

 

Tack!

Vänliga Hälsningar, 

Kalle Enström

Rektor

Årstaskolan

 

 

 

 

 

 

 

Information till ansvarig rektor om Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9

Hej,

Som underlag för Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt Skolverkets informationstjänst väljaskola.se kommer vi att genomföra en webbenkät bland vårdnadshavare. Det finns tre olika enkäter till vårdnadshavare beroende på skolform:

  • förskoleklass (genomförs från den 6 november)
  • grundskola åk 1-9 (samtliga, oavsett årskurs)
  • grundsärskola (exkl träningsskola)

Bifogat informationsbrev med inloggningskoder ska vidarebefordras den 25 september till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9.

Enkäten kan besvaras mellan den 25 september och den 20 oktober, vi ber er därför att skicka ut enkäten den 25 september. Observera att enkäten inte är möjlig att besvara innan den 25 september.

Enkäten besvaras med hjälp av en kod som är knuten till aktuell skolenhet och enkätversion. Det är viktigt att rätt kod lämnas till rätt vårdnadshavargrupp. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Samma kod kan användas flera gånger så att vårdnadshavare kan svara för alla sina barn inom samma skolform.

Enkäten till föräldrar i förskoleklass genomförs senare i höst (från 6 november) för att föräldrarna ska få en större chans att bilda sig en uppfattning av verksamheten.

Resultaten kommer att presenteras på Skolinspektionens webbsida, Skolverkets informationssida VäljaSkola samt på SIRIS.

Koden för Årstaskolan, Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9 är: BnZasQ
Den finns även förtryckt på det bifogade brevet till vårdnadshavarna.

Observera att koden och brevet endast gäller för Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9. För andra vårdnadshavare gäller andra koder.

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

För frågor om hur du som rektor ska hantera vårdnadshavarenkäterna kontakta CMA Research AB på 013-465 61 00 eller skolenkaten@cmaresearch.se.

Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-post skolenkaten@skolinspektionen.se. För mer information om Skolenkäten gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen