Category Archives: Diverse

Information om Årstaskolans planerade förändring

Nuläget inför Årstaskolan Årstaviken

Torsdag 18/5 hade vi en infoträff dit Årstaskolans alla vårdnadshavare var inbjudna.
Mötet var välbesökt, återigen tack till er som kom!

Jag sammanfattar här så att ni alla kan ta del av var vi befinner oss:

Byggandet av Årstaskolans nya del Årstaskolan Årstaviken fortgår enligt plan. Här kommer ca 230 av skolans ca 900 elever att gå med start ht 17.

Platsen:
Det förberedande markarbetet beräknas vara klart v.21, därefter kommer huskroppen att sättas upp.
Vi kommer att få tillträde till byggnaden 7 augusti, såvida inget oförutsett inträffar på vägen. I nuläget tyder allt på att tidsplanen håller.
Vi inväntar det slutgiltiga förslaget på skolgårdens utformning, som vi ska titta igenom tillsammans med representanter för eleverna.

Förberedelser:
Beställning av möbler och material pågår. Vi tar med oss en del men mycket kommer att vara nytt.
Schemat är i stort färdigt, likaså personalorganisationen. Nästan alla av lärarna i 7-9 till hösten arbetar redan nu på skolan, dessutom kommer socialpedagog, elevcoach, specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare att finnas på Årstaviken.
Tillsammans förbereder de medarbetare som ska ha sin huvudsakliga placering på Årstaviken flytten nu före sommaren, både det rent praktiska i starten och förhållningssätt. Utmanande och inspirerande!

För att inte behöva bli tagna på sängen om något stannar upp bygget så kommer vi att ha en plan B redo för skolstarten före vi går på semester. Håll koll på hemsidan för eventuella uppdateringar om detta.

Eleverna:
Årstaskolan förväntas fortsättningsvis kunna ta emot rörelsehindrade elever i åk 7-9. I åk F-6 tas rörelsehindrade elever emot av vår granne Skanskvarnsskolan.
Redan nu i höst kommer fyra elever att börja hos oss, i åk 9. Varmt välkomna!

Alla elever i åk 7-9 kommer i augusti att få ett skolkort (sl-kort) av skolan. Vi gör så här vårt första år på Årstaviken för att vara säkra på att transporter mellan skoldelarna fungerar bra. Detta är alltså ett beslut som gäller läsåret 17/18. Vi kommer att utvärdera detta före ett nytt beslut fattas om kommande läsår.

Läsårets första skoldag är onsdag 16 augusti. Vi avvaktar något innan vi bestämmer oss hur/var själva starten ska äga rum. Mer information om detta kommer.

Hör gärna av dig till oss med frågor och/eller funderingar.
Vi ser fram emot att förvalta allt det goda som görs samt fortsätta utveckla Årstaskolan mot vår målbild- En bra skola för alla!

Kalle Enström
Rektor
08-508 46217
kalle.enstrom@stockholm.se

Nattvandring – Information till föräldrar

Föräldrar vid Årstaskolans skolråd beslutade 26/4 2017 att föräldrar från klasser åk 6 till åk 9 ska nattvandra en gång i veckan fram till sommaren. Nattvandringen sker fredagar kl. 1900 – 2200. Nattvandrande föräldrar samlas kl. 1900 på ungdomsgården vid Årstaskolan.

 Ansvar

Föräldrar i en klass ansvarar för att sammankalla 4 personer som kan vandra. Klassföräldrar i respektive klass är sammankallande och ansvarar för att vandringen blir av.

Följande klass ansvarar för givna datum:

30/4    8B (valborg)                – Vandring genomförd

5/5      8A                    – Vandring genomförd

12/5    8C

19/5    7A

26/5    7B

2/6      7C

9/6      6A och 6B (skolavslutning)

Hjälp att få

Nattvandring i Årsta har funnits sedan januari 2016 och ett dussintal erfarna vuxna vandrare kommer att finnas tillgängliga för information och stöd. Varje nattvandring kommer att inledas av att en erfaren nattvandrare pratar igenom förhållningsregler och fördelar ut jackor, mobiltelefon mm. Själva vandringen genomförs sedan av föräldrar i klassen.

Så funkar det

Samling sker på ungdomsgården vid Årstaskolan på fredag kväll klockan 1900. En erfaren nattvandrare (från Nattvandring Årstas Facebook grupp) går igenom grunderna i hur vandringen funkar, den utrustning som vi har att tillgå och vad som är viktigt att tänka på när vi är ute och pratar med ungdomar. Efter avslutad vandring återsamlas gruppen vid ungdomsgården och återlämnar lånad utrustning.

För att nattvandringen ska fungera i Årsta så behöver föräldrar i varje klass ta ett gemensamt ansvar. Skolan kommer att hjälpa till med information på sin webb och blogg, men det är vi föräldrar som behöver administrera arbetet och genomföra vandringarna. Det är inte svårt men det kräver att vi föräldrar ställer upp på våra barn och unga. Allt praktiskt material så som jackor, västar och annan utrustning är redan införskaffade och redo för att genomföra vandringarna.

Vid frågor kontakta

Maria Quaglia mariaquaglia@ymail.com                  070-639 06 56

Stefan Holmgren        stefan_holmgren@hotmail.com        070-690 99 04

Tonya Orheden           tonja.orheden@gmail.com    070-886 98 14

Fredrik Stolpe fredrik.stolpe@gmail.com     070-999 50 45