Category Archives: Svenska

Bokprojekt vecka 40-45

Under förra veckan påbörjade vi ett bokprojekt i svenska i årskurs 7 och vi kommer nu under några veckor tillsammans att läsa den svenska ungdomsromanen Alex Dogboy, skriven av Monica Zak. Romanen är verklighetsbaserad och handlar om gatubarnet Alex Dogboy och utspelar sig i Honduras.

Tanken är att vi kommer att hålla på med Alex Dogboy fram till veckan 45, veckan efter höstlovet. Läsningen kommer att varvas med skrivuppgifter och boksamtal. Temaområdet avslutas med en lite större skrivuppgift i form av en bokreflektion.

Alex Dogboy-pocketomslag.indd

Vad som kommer att bedömas är hur eleverna:

  • Läser, förstår och analyserar innehållet i den lästa skönlitteraturen
  • Deltar i diskussioner
  • Uttrycker sina egna idéer, känslor och åsikter, både i tal och i skrift
  • Beskriver och gestaltar texter samt använder skrivreglerna
  • Bearbetar sin text

Underlag för bedömning är:

  • Diskussioner
  • Svaren på frågorna som du svarar på i samband med läsandet
  • Din avslutande bokreflektion

Dags för eget skrivande!

I årskurs 7 har vi ju i svenska hållt på med noveller de senaste veckorna. Sammanlagt har vi läst och analyserat fem olika noveller, varvat med mindre skrivövningar. Den här veckan är det dock dags för eleverna att börja skriva egna noveller! Som uppstart gjorde eleverna i 7c och jag tillsammans den här mindmapen med saker att tänka på inför novellskrivandet på dagens lektion:


Om ett par veckor är det tänkt att novellerna ska vara klara. Den här gången kommer skrivandet att vara relativt fritt då vi inte valt något särskilt tema eller genre som eleverna behöver hålla sig till. Så om några veckor ser jag och Alexandra som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7 fram emot att få läsa alla spännande/roliga/läskiga/smarta noveller!

/Linda

De fem noveller vi läst de senaste veckorna är:

Det osynliga barnet av Tove Jansson

Mod av Per Nilsson

Att döda ett barn av Stig Dagerman

Järnvägsbron av Kristoffer Leandoer

Är du kvar? av Malin Stehn

Grovplanering för Svenska HT 2016 åk 7

Såhär ser grovplaneringen ut i svenska för årskurs 7 för den här terminen:

Vecka 34-38: Noveller. De första veckorna läser och analyserar vi olika noveller för att se hur noveller kan se ut, vara uppbyggda, handla om och så vidare. Sammanlagt kommer vi de här veckorna att läsa fem olika noveller som alla skiljer sig ganska mycket åt från varandra. De sista veckorna kommer eleverna själva att få skriva en novell. Innan novellen lämnas in kommer eleverna både att få (och ge) respons från sina klasskompisar och från sin lärare.

Vecka 39-43: Bokprojekt. Vi kommer gemensamt att läsa en roman i klassen och arbeta med den.

Vecka 44: Höstlov

Vecka 45-47: Insändare. Vi kommer att läsa olika insändare och eleverna kommer  också att få skriva en egen insändare.

Vecka 48-51: Sagor och myter. Vi kommer att läsa olika sagor och myter. De sista veckorna innan jullovet kommer eleverna att få dramatisera några myter och sagor som avslutning. Samtidigt som vi håller på med sagor och myter i svenskan kommer åk 7 att läsa om antiken i SO och därmed blir det här ett ämnesintegrerat arbetsområde.

/Linda och Alexandra, svensklärare i åk 7