Category Archives: Svenska

Grammatikveckor (vecka 46-49)

Grammatik är något som vi ständigt håller på med under lektionerna i svenska/sva, ofta utan att tänka på det. Ibland är det dock nödvändigt att enbart arbeta med grammatik. Det finns många skäl till varför det är viktigt att ha grammatiska kunskaper: det gör det lättare att lära sig andra språk, det är viktigt att känna till språkets uppbyggnad, det är ett sätt att lära sig tänka abstrakt och det är roligt! Men genom att lära sig om grammatik skaffar man sig dessutom en ny verktygslåda. Genom att förstå och kunna använda begrepp kan man också diskutera saker man inte kunde diskutera tidigare.

Man brukar dela upp grammatik i två delar: ordklasser och satslära. Under de här veckorna kommer vi börja med ordklasserna, och arbeta med dem under fem lektioner. Vi kommer sedan att gå över till satsläran och arbeta med den under tre lektioner. Den sista lektionen kommer du att få visa dina kunskaper om ordklasser genom att skriva ett test.

Lektionerna under grammatikveckorna kommer att bestå av:

  • Korta genomgågar på tavlan
  • Eget arbete i övningshäften
  • Ett avslutande test
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
46 x Uppstart
Ordklasser
Substantiv

Genomgång
+ eget arbete

Verb

Genomgång
+ eget arbete

47 Adjektiv
Adverb

Genomgång
+ eget arbete

Pronomen
Prepositioner

Genomgång
+ eget arbete

Räkneord
Konjunktioner
Interjektioner

Genomgång
+ eget arbete

48 Satslära

Genomgång
+ eget arbete

Satslära

Genomgång
+ eget arbete

Repetition

“Grammatik på riktigt”

49
GRAMMATIKTEST


x

x

Våra mardrömmars Stockholm

 

I samband med Fågelströmsåret 2017 arbetar vi med temat Våra mardrömmars stad och utforskar skräckgenren. Vi har läst om  läskiga platser i Stockholm som Kolerakyrkogården och Galgbacken i Hammarbyhöjden samt läst spökhistorier om bl.a. Skanskvarn! Eleverna har även fått läsa om skräckens historiska gestalter som Frankenstein och Dracula. Dracula är en förgestalt till vampyren Eli som är en huvudkaraktär i John Ajvide Lindqvist prisbelönta skräckroman Låt den rätte komma in som vi läser fram till v.45. Parallellt med läsningen och arbetet med boken kommer eleverna få skriva sina egna skräckdikter som tillsammans med deras gestaltning i Bilden kommer publiceras i en antologi senare i höst.  Se arbetsbladet nedan.

Skräckpoesi

Du ska skriva en dikt inom genren skräck, alltså en skräckdikt. Dikten kommer tillsammans med din gestaltning på Bilden publiceras i en skräckantologi senare i höst. Skräckdikten ska ha en tydlig anknytning till Stockholm, precis som boken Låt den rätte komma in. Du ska använda dig av minst en stilfigur i dikten. Vi kommer att arbeta med skräckdikten under tre lektioner.

 

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
Introduktion, övning och inspiration.

 

Gör en tankekarta.

Skriv på din dikt! Kamratrespons och inlämning.

 

Ur centralt innehåll

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

 

E C A
Du har till viss del följt instruktionen. Din skräckdikt utspelar sig i Stockholm och du har till viss del använt dig av en stilfigur. Du har följt instruktionen relativt väl. Din skräckdikt utspelar sig i Stockholm och du har använt dig av en stilfigur. Du har följt instruktionen väl. Din skräckdikt utspelar sig i Stockholm och du har använt dig av flera stilfigurer.
Du kan skriva en skräckdikt med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttypen poesi. Du kan skriva en skräckdikt med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttypen poesi. Du kan skriva en skräckdikt med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttypen poesi.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

 

Välkomna på bokrelease senare i höst! Återkommer med datum.

Ruskiga hälsningar/

Svensklärarna

Grovplanering SV/SVA åk 8

Grovplanering åk8 HT17-VT18

SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Höstterminen 2017

v. 35-36 Lässtrategier och läsförståelse

De första veckorna kommer vi att repetera lässtrategier och läsförståelse. Sista lektionen har vi ett läsförståelsetest.

v. 37-40 Skräckveckor

Under fyra veckor läser vi tillsammans en skräckroman. Utöver läsning kommer lektionerna att ägnas åt att diskutera bokens teman, språk och genre på olika sätt.

v. 41-45 Grammatik

Ett par veckor innan, samt veckan efter höstlovet ägnar vi helhjärtat åt grammatik. Det är ett mål för oss svensklärare att integrera grammatikfrågor även i övrig undervisning, men här kommer vi explicit att jobba med ordklasser och satslära. Avslutas med ett grammatikprov.

v. 44 Höstlov

v. 46-50 Tema: Klimat och miljö

Tillsammans med lärarna i No kommer vi de sista veckorna innan jullovet att jobba med klimat och miljö. Under svensklektionerna kommer vi att diskutera retorik och slutuppgiften för arbetsområdet är att hålla ett argumenterande tal på temat.

Jullov

Vårterminen 2018

v. 2-4 De nordiska språken och minoritetsspråken

I kursplanen för svenska ingår även våra minoritetsspråk och de nordiska språken som vi kommer att jobba med de här veckorna.

v. 5-8 Reportage/Personporträtt

Vi arbetar med texttypen reportage. Det innebär att vi läser och diskuterar olika reportage för att alla sedan själva gör varsitt reportage/personporträtt.

v. 8 Temavecka

v. 9 Sportlov

v. 14 Påsklov

v. 10-18 Tema: Att växa upp

Under åtta veckor arbetar vi med ett större arbetsområde som vi kallar ”Att växa upp”. Här läser vi en roman, men även kortare texter med samma tema och diskuterar olika uppväxtvillkor.

v.19-23 Stockholmstema

De sista veckorna innan sommarlovet kommer vi både i svenska och i So att läsa om Stockholm. Under i svenska kommer vi då bland annat att läsa och diskutera olika typer av texter som skildrar Stockholm.

Sommarlov

Årsta i mitt hjärta

Hejsan,

Nu drar vi igång ett nytt spännande arbetsområde som sträckers sig fram till v. 19.

Årsta i mitt hjärta åk 7

Korttext om Årsta/Årstaskolan

I boken Tio över ett skildras Majas känslor över flytten av Kiruna. Hur skulle du reagera om Årsta skulle flytta? Du ska skriva en personlig text om Årsta eller om Årstaskolan, som faktiskt ska flytta på riktigt. Texten ska vara ca en sida lång och innehålla minst en bild.

Dela in texten i tre kapitel

  1. En beskrivning av Årsta/Årstaskolan
  2. En särskild plats och dina minnen därifrån
  3. Vad du skulle sakna/vad du kommer att sakna med Årstaskolan

Skapa kortfilm

Du ska skapa en kortfilm om Årsta/Årstaskolan tillsammans med en grupp i Imovie. Utgå från en eller flera texter.  Filmen kan innehålla både stillbilder och rörliga bilder och samtliga gruppmedlemmar ska läsa in text. Kortfilmen ska vara ca två minuter lång.

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
16 Gör en tankekarta Eget skrivande Eget skrivande
17 Kamratrespons och bearbetning av text Eget skrivande Film

Instruktioner och gruppindelning

18 Skapa manus Filma/läs in text Filma/läs in text
19 Gör klart filmen Filmvisning Filmvisning och inlämning av text

 

Centralt innehåll

Förmågan att kommunicera i skrift

Anpassa språket till texttypen, i detta fall ett personligt språk.

Ta och ge respons samt omarbeta texten.

Kombinera bild med text.

Följa stav- och skrivregler som att sätta punkt, stor bokstav och styckeindela.

Förmågan att arbeta med multimodala verktyg

Att förstärka text genom rörlig bild och stillbild.

Att kombinera text med andra estetiska uttrycksmedel.

 

Allt gott!/

Alexandra och Linda