Category Archives: Svenska

Debattartikel (vecka 5-10)

En debattartikel är en typ av argumenterande text. En argumenterande text är en text som argumenterar för eller emot en tes, en åsikt. Texten går alltså ut på att övertyga läsaren om din tes.

Eftersom vi på Årstaskolan under vecka 8 kommer att ha en temavecka med temat Allas lika värde kommer detta också att vara det övergripande temat för din debattartikel. Vilket ämne du väljer att skriva inom kopplat till detta tema är dock helt fritt.

Innan du börjar skriva din egen debattartikel kommer vi att gå igenom om repetera begrepp som hör till argumenterande texter och debattartiklar. Vi kommer också att läsa och granska några exempel på debattartiklar från olika debattsidor. En hel lektion kommer vi dessutom att ägna åt källkritik och olika söktekniker på nätet.

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
5 Uppstart
Begrepp
Debattsidor
Exempeltext
Utvecklingssamtal  

Exempeltext

 

6 Källkritik
Sökteknik
Intro skrivuppgift
Skrivprocessen
Val av ämne
Egen faktasökning
Inlämning 1: Ämne
Eget skrivande
7 Eget skrivande Inlämning 2: Inledning
Eget skrivande
Eget skrivande
8 Temavecka
9 Sportlov
10 Eget skrivande Kamratrespons
Eget skrivande
Inlämning 3:
Klar brödtext
Layout
Inlämning 4: Klar och layoutad text

Checklista till grammatiktestet åk 8 tisdag 5/12

Del 1: Ordklasser

 • Veta vad alla nio ordklasser heter
 • Förklara de olika ordklasserna
 • Plocka ut olika ordklasser ur meningar
 • Substantiv: singular och plural, bestämd och obestämd form, abstrakt och konkret substantiv, genus (neutrum och utrum)
 • Verb: temaformerna (infinitiv, preteritum, supinum), tempusformerna (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum), starka och svaga verb
 • Adjektiv: komparera adjektiv (positiv, komparativ, superlativ), oregelbundna adjektiv, kongruensböjning
 • Adverb
 • Pronomen: personliga och possessiva pronomen
 • Prepositioner
 • Räkneord: grundtal, ordningstal och romerska siffror
 • Interjektioner
 • Konjunktioner (och subjunktioner)

Del 2: Satslära

 • Veta vad skillnaden är mellan huvudsats och bisats
 • Veta vilka de olika satsdelarna är
 • Kunna plocka ut olika satsdelar ut meningar
 • Veta vad begreppen ordföljd och omvänd ordföljd innebär
 • Subjekt
 • Predikat
 • Objekt: direkt objekt och indirekt objekt
 • Verbpartiklar
 • Infinit verb (huvudverb) och finit verb (hjälpverb)
 • Adverbial: sättsadverbial, tidsadverbial, rumsadverbial, satsadverbial