Category Archives: Svenska

Krönikor (v.45-49)

Krönikan är en texttyp som man som läsare oftast stöter på i tidningar eller på olika hemsidor. Ofta är krönikor en kommentar till något som just nu händer i samhället, en form av nutidsanalys. Den kommenterar små eller stora saker som händer i samhället, som krönikören tänker och reagerar på.

Krönikan bygger på en personlig upplevelse. Krönikören iakttar vardagen och lägger märke till saker som andra kanske inte tänker på. Men man beskriver inte bara det man ser och upplever, utan berättar också vad man personligen tycker och tänker om det. Det är just de personliga åsikterna som är krönikans kärna. Språket i en krönika är mer talspråkigt än i många andra texter. Krönikor skrivs ofta för att underhålla och för att övertyga, men ibland också för att provocera eller för att uppmärkamma.

Vi inleder de här veckorna med att läsa några olika krönikor och diskuterar innehållet i dessa. Tanken är att du ska ta intryck av hur de är skrivna för att sedan skriva din egen krönika. Temat för krönikan kan vara en företeelse runt dig, i hemmet, i skolan, på stan, i samhället, i världen eller i media som du lagt märke till.

 

Bedömningsunderlag de här veckorna:

  • Dina analyser av krönikorna vi läser under lektionerna
  • Kamratresponsen
  • Din krönika

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Måndag Tisdag Onsdag
45 Vad är en krönika?

Krönika 1

Vad är en krönika?

Krönika 2

Vad är en krönika?

Krönika 3

46 Faktainsamling

INLÄMNING 1:
Förslag på ämne

Ev. Krönika 4

Faktainsamling +
Eget skrivande

Eget skrivande

INLÄMNING 2:
Inledning

47

Temavecka och muntliga Nationella prov

48 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
49 Eget skrivande

INLÄMNING 3:
Färdig brödtext

Kamratrespons Finjusteringar + layout

INLÄMNING 4:
Helt färdig krönika

Bokcirklar med tema Andra världskriget (v.39-42)

Förra veckan startade vi upp ett nytt ämnesområde i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9: bokcirklar med tema Andra världskriget. Eleverna läser alltså ett flertal olika titlar som på olika sätt utspelar sig eller berättar om andra världskriget. Flera av titlarna berättar om den fasansfulla förintelsen, en historier som aldrig får glömmas.

Varje bokcirkel består av högst fyra elever, eftersom alla ska få möjlighet att hålla ett boksamtal under de fyra veckor som vi jobbar med bokcirklarna. Två av de tre lektionerna i veckan kommer huvudsakligen att ägnas åt läsning, medan det den tredje lektionen varje vecka är boksamtal i bokcirklarna.

Ämnesområdet har två övergripande syften:

  • att ge eleverna en djupare förståelse för tiden kring andra världskriget genom skönlitteratur. Om några veckor kommer eleverna att börja läsa om andra världskriget under SO, området är därmed ämnesövergripande.
  • att öva på att samtala och att leda samtal inför det muntliga nationella provet vecka 47.


Ungefärlig veckoplanering (kan skilja sig mellan klasserna)

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
39 Introduktion: Val av bok Läsning Boksamtal 1
40
Läsning Läsning Boksamtal 2
41
Läsning Teater Boksamtal 3
42
Läsning Läsning Boksamtal 4

 

Några av titlarna som ingår i bokcirklarna: Mannen utan öde av Imre Kertész, Pojken i randig pyjamas av John Boyne, Vykort från Ingenmansland av Aidan Chambers, Anne Franks dagbok och Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson.

Lyrik – Text och ton

Musik och text har länge gått hand-i-hand och avspeglar historiens gång. I detta arbetsområde kommer du att få studera och analysera flera olika litterära texter från skilda delar av historien. Du kommer också att få lära dig och fördjupa dina kunskaper om stilfigurer som både ger rytm och mening. Vidare kommer du att få en överblick över några av Sveriges mest kända diktare.

Tema: Att växa upp (v.12-21)

Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt.

Den här veckan har vi kickat igång ett nytt ämnesområde i svenska som vi valt att kalla Att växa upp. Temat består av två större delar där del 1 är att läsa en självbiografi som skildrar en uppväxt. Vi kommer då tillsammans i klasserna att läsa Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt som skildrar hans uppväxt. Den andra delen kretsar kring texttypen reportage, där vi kommer att läsa olika reportagetexter som skildrar just uppväxt, för att eleverna sedan också ska göra och skriva ett eget reportage.

Under den första delen, då vi läser en självbiografi, kommer elevernas läsning och läsförståelse att bedömas. Under den andra delen, då eleverna gör ett reportage, är det främst elevernas skrivförmåga som kommer att bedömas.

Eftersom åttorna har svenska på olika veckodagar ser veckoplaneringen p.g.a. röda dagar lite olika ut för de olika klasserna. Alla elever har fått ett bokmärke av sin svensklärare så att de vet vilken sida de förväntas ligga på. Veckoplaneringen nedan kan alltså variera beroende på vilken klass man går i.

Vecka Tisdag Torsdag Fredag
12 Into

Genre: Biografi

Läsning AKTIVITET
13 Läsning AKTIVITET LÅNGFREDAG
14 P   Å  S  K  L  O  V
15 Läsning Läsning AKTIVITET
16 Läsning Läsning AVSLUTNING
17 Reportage

Exempeltext 1

Reportage

Exempeltext 2

Texttypen reportage

Skrivövning

18 FÖRSTA MAJ Förberedelse

Intervjufrågor

Inlämning: Intervjufrågor

Eget skrivande

Skrivövning

 

19 Eget skrivande KRISTIHIMMEL KRISTIHIMMEL
20 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
21 Kamratrespons Eget skrivande

Inlämning: Brödtext

Redigering och layout

Inlämning: Helt klar