Category Archives: Svenska

Framtidstal (v.17-21)

De sista veckorna innan sommarlovet kommer vi att ägna åt tal. Vi kommer först att titta på och analysera andra kända tal för att alla elever sedan själva ska skriva och genomföra ett eget tal. Det gemensamma temat för alla tal är framtidsdrömmar.

Alla bra talare skriver och planerar sina tal i förväg. För att skriva ett bra tal använder man sig ofta av stilfigurer, vilka vi kommer att repetera. För att genomföra ett bra tal behöver man också fundera över retoriska frågor.

De olika klasserna ligger lite olika till när det gäller veckoplaneringen, men bortsett från dagarna är planeringen densamma för klasserna. Nedan är veckoplaneringen för 9C.

9A: Håller tal torsdag 23/5
9B: Håller tal torsdag 23/5
9C: Håller tal tisdag 21/5

Klassikerläsning: Möss och människor (v.12-15)

John Steinbeck vann nobelpriset i litteratur 1962. Utöver Möss och människor har han också skrivit klassiker som Vredens druvor och Pärlan.

Den här veckan har vi startat upp läsningen av klassikern Möss och människor i årskurs 9. Romanen är skriven av den amerikanske nobelprisvinnaren John Steinbeck. Den gavs ut första gången 1937 och kretsar kring de två huvudkaraktärerna Lennie och George.

Sammanlagt så består romanen av sex kapitel och de lektioner som ägnas åt läsning så kommer vi att läsa ett kapitel per lektion. Läsningen kommer att blandas med kortare skrivövningar och boksamtal där eleverna ges möjlighet att reflektera kring läsningen. Dessutom kommer eleverna att få läsa högt ur romanen i smågrupper eftersom ett kunskapskrav för betyget E i svenska årskurs 9 är att kunna ”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag”. Läsprojektet avslutas med att eleverna innan påsklovet skriver en bokreflektion under provliknande former i Digiexam under en lektion.

Bedömningsunderlag:

  • Boksamtalet (kap 1-3)
  • Bokreflektionen (i provform, skrivs i Digiexam under en lektion)
  • Läsloggarna
  • Högläsningen

Ungefärlig lektionsplanering:

Lektion 1: Uppstart och högläsning kapitel 1

Lektion 2: Kapitel 2 (egen läsning)

Lektion 3: Kapitel 3 (egen läsning)

Lektion 4: Boksamtal

Lektion 5: Kapitel 4 (egen läsning)

Lektion 6: Kapitel 5 (egen läsning)

Lektion 7: Kapitel 6 (egen läsning)

Lektion 8: Läs/skrivövning

Lektion 9: Bokreflektion (i provform, skrivs i Digiexam)

Nationella prov SV/SVA nästa vecka!

Nästa vecka är det dags för de två sista nationella proven i svenska: läsförståelse på tisdag 12/3 och uppsatsskrivning på torsdag 14/3. Båda dagarna börjar proven klockan 09.00 och håller på fram till lunch.

Några saker att tänka på:
– Kom i god tid! 09.00 börjar provet med instruktioner, och kommer du sent missar du både instruktioner och provtid.
– Det är tillåtet att ha med sig något att dricka och något litet att äta, vilket kan vara bra eftersom proven håller på i flera timmar. OBS! Inget som låter, luktar eller innehåller nötter är tillåtet! Vatten och frukt rekommenderas.
– På torsdagen skrivs uppsatserna digitalt. Att iPaden är fulladdad på morgonen är därför väldigt viktigt.

Shakespeare och Romeo & Julia

William Shakespeare är utan jämförelse en av de författare som kommit att påverka litteraturhistorien allra mest. Och trots att det är ungefär 400 år sedan han dog påverkar hans verk litteraturen och populärkulturen än idag.

Veckorna fram till sportlovet kommer vi att läsa både om Shakespeare samtidigt som vi också kommer att läsa ett av hans mest kända verk, Romeo & Juliet i sin helhet.