Category Archives: Svenska

Nationella prov SV/SVA nästa vecka!

Nästa vecka är det dags för de två sista nationella proven i svenska: läsförståelse på tisdag 12/3 och uppsatsskrivning på torsdag 14/3. Båda dagarna börjar proven klockan 09.00 och håller på fram till lunch.

Några saker att tänka på:
– Kom i god tid! 09.00 börjar provet med instruktioner, och kommer du sent missar du både instruktioner och provtid.
– Det är tillåtet att ha med sig något att dricka och något litet att äta, vilket kan vara bra eftersom proven håller på i flera timmar. OBS! Inget som låter, luktar eller innehåller nötter är tillåtet! Vatten och frukt rekommenderas.
– På torsdagen skrivs uppsatserna digitalt. Att iPaden är fulladdad på morgonen är därför väldigt viktigt.

Shakespeare och Romeo & Julia

William Shakespeare är utan jämförelse en av de författare som kommit att påverka litteraturhistorien allra mest. Och trots att det är ungefär 400 år sedan han dog påverkar hans verk litteraturen och populärkulturen än idag.

Veckorna fram till sportlovet kommer vi att läsa både om Shakespeare samtidigt som vi också kommer att läsa ett av hans mest kända verk, Romeo & Juliet i sin helhet.

Krönikor (v.45-49)

Krönikan är en texttyp som man som läsare oftast stöter på i tidningar eller på olika hemsidor. Ofta är krönikor en kommentar till något som just nu händer i samhället, en form av nutidsanalys. Den kommenterar små eller stora saker som händer i samhället, som krönikören tänker och reagerar på.

Krönikan bygger på en personlig upplevelse. Krönikören iakttar vardagen och lägger märke till saker som andra kanske inte tänker på. Men man beskriver inte bara det man ser och upplever, utan berättar också vad man personligen tycker och tänker om det. Det är just de personliga åsikterna som är krönikans kärna. Språket i en krönika är mer talspråkigt än i många andra texter. Krönikor skrivs ofta för att underhålla och för att övertyga, men ibland också för att provocera eller för att uppmärkamma.

Vi inleder de här veckorna med att läsa några olika krönikor och diskuterar innehållet i dessa. Tanken är att du ska ta intryck av hur de är skrivna för att sedan skriva din egen krönika. Temat för krönikan kan vara en företeelse runt dig, i hemmet, i skolan, på stan, i samhället, i världen eller i media som du lagt märke till.

 

Bedömningsunderlag de här veckorna:

  • Dina analyser av krönikorna vi läser under lektionerna
  • Kamratresponsen
  • Din krönika

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Måndag Tisdag Onsdag
45 Vad är en krönika?

Krönika 1

Vad är en krönika?

Krönika 2

Vad är en krönika?

Krönika 3

46 Faktainsamling

INLÄMNING 1:
Förslag på ämne

Ev. Krönika 4

Faktainsamling +
Eget skrivande

Eget skrivande

INLÄMNING 2:
Inledning

47

Temavecka och muntliga Nationella prov

48 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
49 Eget skrivande

INLÄMNING 3:
Färdig brödtext

Kamratrespons Finjusteringar + layout

INLÄMNING 4:
Helt färdig krönika

Bokcirklar med tema Andra världskriget (v.39-42)

Förra veckan startade vi upp ett nytt ämnesområde i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9: bokcirklar med tema Andra världskriget. Eleverna läser alltså ett flertal olika titlar som på olika sätt utspelar sig eller berättar om andra världskriget. Flera av titlarna berättar om den fasansfulla förintelsen, en historier som aldrig får glömmas.

Varje bokcirkel består av högst fyra elever, eftersom alla ska få möjlighet att hålla ett boksamtal under de fyra veckor som vi jobbar med bokcirklarna. Två av de tre lektionerna i veckan kommer huvudsakligen att ägnas åt läsning, medan det den tredje lektionen varje vecka är boksamtal i bokcirklarna.

Ämnesområdet har två övergripande syften:

  • att ge eleverna en djupare förståelse för tiden kring andra världskriget genom skönlitteratur. Om några veckor kommer eleverna att börja läsa om andra världskriget under SO, området är därmed ämnesövergripande.
  • att öva på att samtala och att leda samtal inför det muntliga nationella provet vecka 47.


Ungefärlig veckoplanering (kan skilja sig mellan klasserna)

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
39 Introduktion: Val av bok Läsning Boksamtal 1
40
Läsning Läsning Boksamtal 2
41
Läsning Teater Boksamtal 3
42
Läsning Läsning Boksamtal 4

 

Några av titlarna som ingår i bokcirklarna: Mannen utan öde av Imre Kertész, Pojken i randig pyjamas av John Boyne, Vykort från Ingenmansland av Aidan Chambers, Anne Franks dagbok och Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson.