Kategori: Svenska

Checklista till grammatiktestet åk 8 tisdag 5/12

Del 1: Ordklasser

 • Veta vad alla nio ordklasser heter
 • Förklara de olika ordklasserna
 • Plocka ut olika ordklasser ur meningar
 • Substantiv: singular och plural, bestämd och obestämd form, abstrakt och konkret substantiv, genus (neutrum och utrum)
 • Verb: temaformerna (infinitiv, preteritum, supinum), tempusformerna (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum), starka och svaga verb
 • Adjektiv: komparera adjektiv (positiv, komparativ, superlativ), oregelbundna adjektiv, kongruensböjning
 • Adverb
 • Pronomen: personliga och possessiva pronomen
 • Prepositioner
 • Räkneord: grundtal, ordningstal och romerska siffror
 • Interjektioner
 • Konjunktioner (och subjunktioner)

Del 2: Satslära

 • Veta vad skillnaden är mellan huvudsats och bisats
 • Veta vilka de olika satsdelarna är
 • Kunna plocka ut olika satsdelar ut meningar
 • Veta vad begreppen ordföljd och omvänd ordföljd innebär
 • Subjekt
 • Predikat
 • Objekt: direkt objekt och indirekt objekt
 • Verbpartiklar
 • Infinit verb (huvudverb) och finit verb (hjälpverb)
 • Adverbial: sättsadverbial, tidsadverbial, rumsadverbial, satsadverbial

Grammatikveckor (vecka 46-49)

Grammatik är något som vi ständigt håller på med under lektionerna i svenska/sva, ofta utan att tänka på det. Ibland är det dock nödvändigt att enbart arbeta med grammatik. Det finns många skäl till varför det är viktigt att ha grammatiska kunskaper: det gör det lättare att lära sig andra språk, det är viktigt att känna till språkets uppbyggnad, det är ett sätt att lära sig tänka abstrakt och det är roligt! Men genom att lära sig om grammatik skaffar man sig dessutom en ny verktygslåda. Genom att förstå och kunna använda begrepp kan man också diskutera saker man inte kunde diskutera tidigare.

Man brukar dela upp grammatik i två delar: ordklasser och satslära. Under de här veckorna kommer vi börja med ordklasserna, och arbeta med dem under fem lektioner. Vi kommer sedan att gå över till satsläran och arbeta med den under tre lektioner. Den sista lektionen kommer du att få visa dina kunskaper om ordklasser genom att skriva ett test.

Lektionerna under grammatikveckorna kommer att bestå av:

 • Korta genomgågar på tavlan
 • Eget arbete i övningshäften
 • Ett avslutande test
Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
46 x Uppstart
Ordklasser
Substantiv

Genomgång
+ eget arbete

Verb

Genomgång
+ eget arbete

47 Adjektiv
Adverb

Genomgång
+ eget arbete

Pronomen
Prepositioner

Genomgång
+ eget arbete

Räkneord
Konjunktioner
Interjektioner

Genomgång
+ eget arbete

48 Satslära

Genomgång
+ eget arbete

Satslära

Genomgång
+ eget arbete

Repetition

“Grammatik på riktigt”

49
GRAMMATIKTEST


x

x