Category Archives: Svenska

Tema: Att växa upp (v.12-21)

Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt.

Den här veckan har vi kickat igång ett nytt ämnesområde i svenska som vi valt att kalla Att växa upp. Temat består av två större delar där del 1 är att läsa en självbiografi som skildrar en uppväxt. Vi kommer då tillsammans i klasserna att läsa Ison Glasgows självbiografi När jag inte hade nåt som skildrar hans uppväxt. Den andra delen kretsar kring texttypen reportage, där vi kommer att läsa olika reportagetexter som skildrar just uppväxt, för att eleverna sedan också ska göra och skriva ett eget reportage.

Under den första delen, då vi läser en självbiografi, kommer elevernas läsning och läsförståelse att bedömas. Under den andra delen, då eleverna gör ett reportage, är det främst elevernas skrivförmåga som kommer att bedömas.

Eftersom åttorna har svenska på olika veckodagar ser veckoplaneringen p.g.a. röda dagar lite olika ut för de olika klasserna. Alla elever har fått ett bokmärke av sin svensklärare så att de vet vilken sida de förväntas ligga på. Veckoplaneringen nedan kan alltså variera beroende på vilken klass man går i.

Vecka Tisdag Torsdag Fredag
12 Into

Genre: Biografi

Läsning AKTIVITET
13 Läsning AKTIVITET LÅNGFREDAG
14 P   Å  S  K  L  O  V
15 Läsning Läsning AKTIVITET
16 Läsning Läsning AVSLUTNING
17 Reportage

Exempeltext 1

Reportage

Exempeltext 2

Texttypen reportage

Skrivövning

18 FÖRSTA MAJ Förberedelse

Intervjufrågor

Inlämning: Intervjufrågor

Eget skrivande

Skrivövning

 

19 Eget skrivande KRISTIHIMMEL KRISTIHIMMEL
20 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
21 Kamratrespons Eget skrivande

Inlämning: Brödtext

Redigering och layout

Inlämning: Helt klar

 

Debattartikel (vecka 5-10)

En debattartikel är en typ av argumenterande text. En argumenterande text är en text som argumenterar för eller emot en tes, en åsikt. Texten går alltså ut på att övertyga läsaren om din tes.

Eftersom vi på Årstaskolan under vecka 8 kommer att ha en temavecka med temat Allas lika värde kommer detta också att vara det övergripande temat för din debattartikel. Vilket ämne du väljer att skriva inom kopplat till detta tema är dock helt fritt.

Innan du börjar skriva din egen debattartikel kommer vi att gå igenom om repetera begrepp som hör till argumenterande texter och debattartiklar. Vi kommer också att läsa och granska några exempel på debattartiklar från olika debattsidor. En hel lektion kommer vi dessutom att ägna åt källkritik och olika söktekniker på nätet.

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
5 Uppstart
Begrepp
Debattsidor
Exempeltext
Utvecklingssamtal  

Exempeltext

 

6 Källkritik
Sökteknik
Intro skrivuppgift
Skrivprocessen
Val av ämne
Egen faktasökning
Inlämning 1: Ämne
Eget skrivande
7 Eget skrivande Inlämning 2: Inledning
Eget skrivande
Eget skrivande
8 Temavecka
9 Sportlov
10 Eget skrivande Kamratrespons
Eget skrivande
Inlämning 3:
Klar brödtext
Layout
Inlämning 4: Klar och layoutad text