Category Archives: Textilslöjd

Planering textilslöjd åk 9

Slöjd        

Följa en enkel arbetsbeskrivning och framställa ett eget designat kuddfodral.

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 • Formger och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Lärandemål

 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med dessa.
 • Tvådimensionella skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Trender i hemtextilier, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Elevens mål

Efter arbetsområdet ska eleven kunna/förstå dessa begrepp:

Mäta, riva, räta mot räta, mönsterpassning, raksöm, pressarfotsbredd från kant, stryka, raksöm, pressa, vadd, quilta, vinge, sy knapphål, sy i knapp

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Idé, planering, datastöd, reflektion, genomförande varvat med genomgångar och därefter skriftlig utvärdering

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Bedömningsmatris åk 7-9

Formge och framställa i olika material

 

 

Eleven kan på ett:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan:

 

 

Betyg E

 

enkelt och delvis genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner

 

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Betyg C

 

utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Betyg A

 

välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt   sätt med precision

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter  

Utifrån syftet väljer eleven:

 

 

 

Eleven kan:

 

 

tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

 

tillvägagångssätt och ger välutvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp

Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet

 

 

Eleven kan:

 

 

 

Under arbetsprocessen ska eleven:

 

 

 

 

 

Eleven kan ge:

 

 

pröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

 

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

enkla omdömen med viss användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

 

pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utvecklade omdömen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

systematiskt pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

utvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

Eleven för:

 

enkla resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

utvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer

 

välutvecklande resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer