Kategori: Slöjd

Planering textilslöjd åk 7

Textilslöjd        

Du kommer att lära dig att sy kläder i töjbart material, använda ”overlocksöm” (elastisk söm) och tvillingnål

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 • Formger och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Lärandemål

 • Handverktyg och symaskin och dess användning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med dessa.
 • Tvådimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet på I-pad..
 • Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Elevens mål

Efter arbetsområdet ska eleven kunna/förstå dessa begrepp:

tygvikning     trådriktningspil   sömsmån  trikå   muddapplikation

maskinbroderi (byte av pressarfot, trådspänning, matare,

olika över och undertråd)   vliseline/vlisofix  schablontryck     tryck med

maskeringstejp elastisksöm ”overlock” tvillingnål   dragsko     infodring

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer

Idé, planering, I-padstöd, reflektion, genomförande varvat med genomgångar och därefter skriftlig utvärdering

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Formge och framställa i olika material

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg E

Du kan skapa saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

 

 

Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjdarbetet.

Betyg C

Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du försöker komma framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.

 

Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.

Betyg A

Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kommer framåt i ditt slöjdarbete på egen hand.

 

Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter  

 

 

 

 

 

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.

 

Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material och föremål som finns för att inspirera till skapande.

 

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.

 

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material och föremål som finns för att inspirera till skapande.

 

Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, till miljön och till målet med slöjdarbetet. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.

 

Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material och föremål som finns för att inspirera till skapande och med material du själv letar upp.

nalysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan testa på ett ganska bra sätt hur olika material och hantverkstekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

 

Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

 

 

Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett ganska bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.

 

Du kan testa på ett bra sätt hur olika material och hantverkstekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

 

Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.

 

Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.

 

Du kan testa på ett mycket bra sätt hur olika material och hantverkstekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

 

Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

 

 

Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden på ett mycket bra sätt. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det fungerar.

lka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

 

 

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

 

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

 

Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.