Category Archives: NO

Kemiplanering åk 7

Planering i kemi

Åk7

Arbetsområde: Materians byggstenar

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separationsmetoder.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Elevens mål

·         Kunna jobba säkert i en kemisal. Laborera och hantera kemikalier på ett säkert sätt.

·         Laborationer, både följa en färdig lab.instruktion och vara med och planera laborationer. Utföra, utvärdera och dokumentera laborationer.

·         Kunna hur materia är uppbyggd, dvs atomens byggnad, dess kretslopp.

·         Kunna att materia kan reagera med varandra och bilda nya föreningar med nya egenskaper, olika typer av blandningar, lösningar och slamningar.

·         Kunna hur ämnen kan skiljas åt, sedimentering, filtrering, destillering, dekantering och (kromatografi).

·         Kunna vad ett grundämne är, hur det periodiska systemet är uppbyggt, vad en kemisk förening är, hur en atom är uppbyggd, vad en molekyl är.

 

 

Undervisning

 • Du kommer att få arbeta med frågeställningar både enskilt och i grupp.
 • Gemensamma genomgångar
 • Du kommer att få genomföra systematiska undersökningar i form av laborationer.
 • Du lär dig skriva enklare laborationsrapporter
 • Ett skriftligt prov kommer att genomföras i slutet på arbetsområdet.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

 • Din förmåga att planera och genomföra undersökningar i form av laborationer
 • Hur väl du kan tolka, förklara och motivera dina resultat i din naturvetenskapliga undersökning
 • På vilket sätt du använder utrustningen i din undersökning, dvs hur du hanterar materialet samt hur väl du tar hänsyn till säkerheten.
 • Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig i arbetsområdet

Planering 7

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
34   Introduktion kemi

Sid 8-15

frågorna Minns du?1-10

Förstår du? 1-4

 

Genomgång av planeringen.

Provfrågor, betyg

Sid 18-20

Minns du? 1-3 (sid 29)

35

 

Genomgång av säkerhetspapper

Brännaren sid 25

Släcka eld sid 26-27

Städa sid 28

Laboration: Magnesium (Mg)

Demonstation: Stålull

Lab.rapport

Laborationsutrustning i kemin

Separationsmetoder sid 22-23

36 Naturvetenskaplig undersökning sid 21

Skriv en lab.instruktion

Laboration: Salt och sand

Lab.rapport

Fasövergång

Vattnets kretslopp

37 Materians uppbyggnad, atom och partikelmodell

s.30-43 Frågor sidan 43

Materians uppbyggnad, fortsättning

 

Materians uppbyggnad, fortsättning

 

38 Reservtid Repetition Prov

Sidanvisningar: Puls kemi – Materians byggstenar sid 22-43