Category Archives: NO

Fysik (Mekanik -planering och inlämningsuppgift) 9a

Planering i Mekanik: kraft och rörelse

åk 9, vecka 34-40

Bok: Fysik Puls (sidorna 19-21 54-68, 202-211& 222-228)

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter laborationer och eget arbete.

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar utförda uppgifter/laborationer

Inlämningsuppgift

Elevens mål: Kunna, förstå och förklara följande

  • kraft – gravitation, friktion
  • mekanikens gyllene regel – hävstång
  • hastighet
  • acceleration
  • tröghet
  • fritt fall
  • Arkimedes princip

Veckoplanering

—————————————————————————————————————-

 

V.34 -35

  • Introduktion Mekanik: Kraft och rörelse
  • Repetition, Krafter Boken s. 54-63
  • Filmer om krafter
  • (Tyngdpunkt, stödyta) och hävstång, Boken: s.64-68
  • Mekanikens gyllene regel, Boken s.222-223
  • Uppgiftspapper( Krafter)56-69

V.36

  • Tröghet Boken: s. 203-207,
  • Fritt fall, Acceleration, Kaströrelse, Boken: s. 208-211
  • Eget arbete
  • Laboration: Densitet
  • Läxa: labrapport

V.37

  • Skoljoggen
  • Eget arbete
  • Förberedelse inför Gröna Lund
  • Gröna Lund 13/9

V.38

  • Arbete – effekt och energi, Boken: s 224 – 228
  • Repetition
  • Efterarbete Gröna Lund
  • Utv. Samtal fredag FM

V.39.

  • Repetition
  • Redovisning av uppgifter Gröna lund

V 40.

  • Inlämning onsdag 3/10
  • Redovisning av uppgifter Gröna lund

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

  • Krafter, rörelse och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas i t.ex. i frågor om trafiksäkerhet.
  • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.
  • Samband mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Inlämningsuppgift

Du ska som ett individuellt arbete skriva om följande saker inom mekaniken: tröghet, friktion, fritt fall, hävstång och Arkimedes princip.

Arbetsmaterial: Fysikböcker, internet

Inlämning: V.40 (onsdag)

 

Detta ska vara med för nivå E

  • Tröghet: Förklara varför alla i en bil måste ha bilbältet på sig.
  • Friktion: förklara vad friktion är och förklara med exempel när man vill ha hög friktion och när man vill ha låg friktion.
  • Fritt fall: Vad gäller för olika föremål i fritt fall (i vakuum)?
  • Hävstång: Vad används hävstänger till? Och ge exempel på vardagsföremål som bygger på hävstångsprincipen. Hur lyder mekanikens gyllene regel.
  • Arkimedes princip: Förklara vad densitet är och hur du kan avgöra om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.

 

Detta ska vara med för nivå C (Målen för nivå E ska vara uppfyllda)

  • Friktion: Visa med kraftpilar och förklara hur ett föremål påverkas av två olika underlag med olika friktion. Förutom underlaget så är det ytterligare en sak som påverkar friktionen, förklara.
  • Fritt fall: Visa med beräkningar hur långt en sten hinner på 4 sekunder i fritt fall.
  • Hävstång: Du ska med hjälp av en hävstång lyfta en sten som väger 0,4 ton. Rita och beräkna hur du gör (det ska räcka med din egen vikt och stenen behöver bara lyftas 10-20 cm i ena kanten).
  • Arkimedes princip: Beskriv hur du tar reda på en oregelbunden stens densitet med alla beräkningar

 

Detta ska vara med för nivå A (Målen för nivå E och C ska vara uppfyllda)

  • Fritt fall: Det finns en max. hastighet en människa kan nå i fritt fall p.g.a. luftmotståndet, förklara. Om man faller från taket av Turning torso, hinner man då nå max. hastigheten innan man slår i backen? Visa med beräkningar.
  • Hävstång: Förklara hur du med rep och 6 stycken block lyfter en låda. Hur mycket kan lådan väga?
  • Arkimedes princip: Förklara hur ett fartyg av stål kan flyta. Förklara också vad lastmärke (plimsollmärke) är och hur det fungerar.

Teknik 8abc

Teknik

  1. Läxförhör fredag 18/5 (Vecka 20) på följande:
  • Hur fungerar en generator?
  • Hur fungerar en transformator?
  • Resonera kring den globala elproduktionens miljöpåverkan
  1. Kriterier till inlämningsuppgiften – Hur strömmen kommer till vägguttaget

           Lämnas in senast 22/5 (Vecka 21)

 

E C A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

  1. Bygg en elbil. Med hjälp av en 50 cl pet-flaska (eller mindre) i grupper om

2-3 elever. Skolan har elmotorer och batterier men ni behöver skaffa 4 hjul (korkar från pet-flaskor)

Njutningens Biologi för 8B och 8c

Planering i Biologi, v, 11-17 vt 2018, klass 8b och 8c.

Hälsa, puberteten och lustens biologi

 

Sidanvisningar: Puls biologi. 246-247, 272-295

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

  • Använda kunskaper i biologi för at granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel
  • Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Elevens mål

  • Vad krävs för att må bra?
  • Förklara hur kroppen påverkas av sömnbrist.
  • Beskriva hur stress påverkar kroppen.
  • Analysera varför människor använder dopning och hur det påverkar kroppen
  • Vad som sker i puberteten.
  • Känna till olika sexuellt överförbara sjukdomar och hur de behandlas och hur man skyddar sig, preventivmedel.
  • De manliga och kvinnliga könsorganens anatomi.
  • Veta vad som händer under en graviditet.
  • Kunna formulera frågor om människans sexualitet och reproduktion.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Gemensamma genomgångar., diskussioner, övningar, arbeta med frågeställningar och film.

Bedömning:

  • Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig i arbetsområdet
  • Delaktighet under lektioner
  • Hur du genomför och dokumenterar uppgifter
  • Prov

Veckoplanering

 

V11. Hälsa

 

  • Sömn: Att sova dåligt några enstaka nätter då och då är okej, men hur påverkaskroppen av att sova för lite under längre tid?
  • Kroppsgranskarna UR-Vad kostar det att sova för lite?
  • Koffeindyck: Stort koffeinintag under kort tid kan vara farligt, speciellt för ungdomar som växer. Hjärtat kan ta skada och ett stort koffeinintag kan leda till sömnsvårigheter vilket i sin tur (under längre tid) kan ge upphov till fysiska och psykiska problem, som depression, och hjärnskador.
  • Träning: För maximal träningseffekt
  1. Ska man äta bra mat innehållande, näringsämnena kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler,
  2. Sova bra och se till att kroppens muskler får vila mellan träningspassen.
  • Film: Varför börjar vissa att använda dopningspreparat?
  • Stress: Lite stress hjälper oss att fokusera och prestera i stunden.

För mycket stress påverkar oss negativt och kan göra oss sjuka.

Film: Skolfront- Stress och duktiga flickor

Mindfullness: Viktigt att stanna upp ibland och bara vila och vara i nuet för att orka med tillvaron.

 


  1. 12
  • Puberteten: När börjar puberteten och hur länge håller den på? Vad händer i kroppen under puberteten.
  • Film: Pubertetspanik.
  • Sex vad är det?
  • Film: Sex på kartan
  • Hur fortplantar sig: Blommor, Fiskar, Kräldjur och Fåglar?
  1. 13
  • Sex förr och nu.
  • Porr och sexuellt våld
  • Partneregenskaper

 

  • Film: Sex är kemi
  • Film; Sex är vad? Kan man bli kär i vem som helst?
  • Film: Sluta tafsa.


 

V.15

  • Könsjukdomar
  • Könsorganens anatomi
  • Preventivmedel

 

V16.

    • Mens/graviditet/fostrets utveckling/ tvillingar/down syndrom
  • Film Kärlekens Mirakel-Lennart Nilsson

 

  • HBQT
  • Frågor/ tjej och killgrupp.
  • Repetition

V 17:

Prov tisdagen 24 april

Biologi (Sex och samlevnad)

Sex och samlevnad

Planering i biologi åk 8, vecka 12 till och med vecka 16, 2018

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll.

  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoderna för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologin.

Konkreta mål

  • Vad sex är
  • Varför man ska ha sex
  • Vad som sker i puberteten
  • Lite om onani
  • Lite om porr, prostitution och sexuellt våld
  • Sex förr och i andra kulturer
  • Vad står förkortningen HBTQ för
  • De manliga och kvinnliga könsorganens anatomi
  • Lite om samlag (upphetsning, orgasm, mödomshinna, sexuell jämställdhet etc.)
  • Menstruationscykeln
  • Graviditet (befruktning, förlossning, tvillingar etc.)
  • Olika preventivmetoder (preventivmedel)
  • Olika könssjukdomar och hur man skyddar sig mot dessa

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

Bok: PULS, sidorna: 272-295

Lektioner:

  1. 50min.                           Måndag
  2. 50min.                            Tisdag
  3. 60min.                            Fredag

Vecka

Lektion

sidorna

Innehåll

12

1

Partneregenskaper (papper) Introducera frågelådan     

 

2

Film:1  Puberteten (papper?) Frågor på sidan 294: Minns du?

 

3

276-277

Film:2   HBTQ (ta reda på vad det står för)     Sex förr och i andra kulturer

 

(4)

272-275

Vad är sex? (växter och djur)  Varför ska man (du) ha sex?     

13

1

278-279

Film:3  Porr, prostitution och sexuellt våld

 

2

280-281

Könsorganen anatomi (dokumentk.)

 

(4)

282-283

Mens, sex(samlag, befruktning, onani, orgasm, mödomshinna –slidkrans)

 

14

Påsklov

15

1

283285

Film:4     Begrepp, ord (papper) – Dator +  Graviditet ( befruktning, förlossning, tvillingar)

 

2

Film:5     Begrepp, ord – Dator   +   Graviditet ( befruktning, fostrets utveckling, förlossning, tvillingar)

 

3

Gruppgift 5 sidan 295 Vad kan en familj vara?   Förstår du? Sidan 294

 

4

  Film:6     Laboration: Kondom

16

1

286-289 Preventivmedel (papper – Dator), abort, sterilisering

 

2

  Repetition inför provet

 

3

  Prov: fredag 20 april

 

(4)

290-293 Könssjukdomar (papper – Dator)
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Filmer
  1. Pubertetspanik (DVD652)

Längd: 19 min. från 2006

4. Sex är kemi (DVD 2096)

Längd: 15 min. från 2011

  1. Sex på kartan (U10095901)

Längd: 28 min. från 2011

5.     Livskunskap: Om sex (U100351-02)

Längd: 13 min. från 2006

  1. Sex en bruksanvisning för unga (DVD 1599)

Längd: 18 min. från 1986

6.     Ska jag på nu? (DVD 553)

Längd: 13 min. från 1989

 
     
     
  1. ½ klass 60min.                Torsdag och måndag