Category Archives: NO

Planering i Biologi för åk 9 b, c , V 41-49

Centralt innehåll

 • Kroppens celler och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Människocellens delar och funktion ( mest fokus på: kärnan, ribosomen och mitokondrien)
 • DNA-molekylen-hur är den uppbyggd.
 • Förklara och använda biologiska begrepp som ingår i genetikområdet

Tex: Kromosom, DNA, gener, protein, mutationer etc.

 • Förklara hur proteiner bildas och vad de gör i våra kroppar
 • Olika typer av celldelning (vanlig celldelning, reduktionsdelning)
 • Hur egenskaper ärvs (korsningsscheman- Mendels Lagar)
 • Några ärftliga sjukdomar/förändringar som kan drabba oss, orsaker och behandling (Downs syndrom, blödarsjuka, färgblindhet etc.)
 • Vad som menas med genteknik, hur det kan användas, argumentera för och emot genteknikens användande (t. ex. GMO, ta fram mediciner)
 • Känna till lite om jorden och livets historia (även människans utveckling)
 • Darwins evolutionsteori (hur djur utvecklas och nya arter blir till)

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, filmer

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför uppgifter

Läxor

Diskussioner

Prov

 Veckoplanering v. 41-48

Bok: Puls, Biologi s. 318-373

V. 41

 • Introduktion av Genetik och Evolution
 • Grupparbete: Cellers delar och function+ DNAs uppbyggnad
 • DNA s uppbyggnad
 • Film: Evolution Människans utveckling + frågor.

V.42

 • Evolution: Livets utveckling-Människans utveckling. S. 354-365.
 • Evolution: Hur fungerar Evolutionen: s. 366-371
 • Film: Forskning pågår : Evolutionen blottar livets framtid
 • Grupparbete: Cellers delar och funktion+ DNAs uppbyggnad
 • DNA s uppbyggnad,, gener, proteinsyntes

V.43         PRAO

V.44         HÖSTLOV

V. 45

Läxförhör 6 november: Evolution, sid. 354-371, stödfrågor s. 373, Minns du? Förstår du? Utmaningen.

 • DNA s uppbyggnad,, gener, proteinsyntes
 • Hur arbetar en gen i cellen
 • Hur förs arvsanlagen vidare?
 • Film: Det sitter i generna – Så fungerar gener
 • Vanlig celldelning
 • Reduktionsdelning

V.46

 Läxa till tisdag 13:e nov. Läs sidorna 318-325

 • Hur ärvs egenskaper.
 • Gregor Mendel
 • Kromosompar och anlagspar
 • Dominanta och vikande anlag
 • Människan och generna-ärftliga sjukdomar, blodgrupp, Down syndrom, flicka eller pojke, klon

V.47 Temavecka

V.48

Läxa till tisdag 27 nov. s. 326-335.

 • Mutation
 • Cancer
 • Vad är genteknik?
 • Tester som avslöjar
 • Kan genteknik bota sjukdomar?
 • Film: Forskning pågår: Kriget mot cancer
 • V.49
 • Repetition
 • Prov onsdag 5 dec.

 

Kunskapskrav som testas under arbetsområdet

 

E C A
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till ekologiskt hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Genetik och evolution (biologi)

Genetik och Evolution

Planering i biologi för åk 9 2018-2019, V 40-48

Centralt innehåll

 • Kroppens celler och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, filmer

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför uppgifter

Läxor

Diskussioner

Prov: 30 nov. (fredag V.48)

 

Veckoplanering

Bok: Puls, Biologi (sidangivelse)

Vecka Halvklass mån/tis Onsdag Fredag
40 Sista dagen för arbetet

Mekanik

Introduktion av Genetik och Evolution  

Orientering

41 ”Olika egenskaper” (papper)

 

 

 

 

 

Läxa s. 318-321 (kopierat)

318-321

·         Arv och miljö (även 1 s. 338)

·         Protein

·         Var finns arvsanlagen

·         DNA och gener

Läxa s. 321-323 (kopierat)

321-323

·         Genetiska koden

·         Mutationer

·         Hur arbetar en gen i cellen

·         Vanlig celldelning

42 ”Ögonfärg” (papper)

4. Bruna eller blå ögon? s. 338

 

 

 

 

 

 

Läxa s. 324-326

324-326

·         Vanlig celldelning

·         Könsceller

·         Hela bilden

·         Kromosompar och anlagspar

·         Dominanta och vikande anlag

Läxa s. 327-330

327-330

·         Gregor Mendel

·         Kaninfärg

·         Människan och generna

43 Prao
44 Höstlov
45 ”Könsbundet arv” (papper)

 

 

 

 

 

 

Läxa s. 331-333

331-333

·         Ärftlighetssjukdomar

·         Arv blodgrupper (5,6 s. 339)

·         Downs syndrom

·         Flicka eller pojke

·

Läxa s. 334-345

334-336

·         Klon

·         Cancer

340-345

·         Vad är genteknik?

·         Tester som avslöjar

·         Kan genteknik bota sjukdomar?

46 346-353

·         Växt och djurförädling

1-5 s.353

 

Jobba med frågepapper och

Frågor i boken

·         Minns du?

·         Förstår du?

·         Utmaningen

354-365

·         Livets utveckling

·         Människans utveckling

47 Temavecka + NP
48

 

366-371

·         Hur fungerar evolutionen

Reservtid, frågestund  

Prov 30/11

Planering Fysik-Mekanik Åk 9 Klass B och C

Planering i Mekanik: kraft och rörelse        Åk 9 klass 9B och 9C, vecka 34-40

Bok: Fysik Puls (sidorna 19-21, 54-63, 202-211& 220-228)

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer.

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar utförda uppgifter/laborationer

Prov

Elevens mål: Kunna, förstå och förklara följande

 • kraft – gravitation, friktion
 • mekanikens gyllene regel – hävstång
 • hastighet
 • acceleration
 • Arkimedes princip
 • tröghet
 • fritt fall

Veckoplanering


V.34 -35

 • Introduktion Mekanik: Kraft och rörelse
 • Repetition, Krafter Boken s. 54-63
 • Tyngdpunkt, stödyta och hävstång, Boken: s.64-68
 • Vridmoment-Arbete och mekanikens gyllene regel, Boken s.220-223
 • Laboration/uppgifter: Densitet och Arkimedes princip (s. 19-21)
 • Läxa: s. 54-63, 64-68+ uppgifter ( Fysik fakta, krafter)

V.36

 • Tröghet Boken: s. 203-207,
 • Film: Mekanik
 • Fritt fall, Acceleration, Boken: s. 208-211
 • Laboration/uppgifter
 • Läxa: labrapport nr.1: Densitet och Arkimedes princip+uppgifter (Fysik fakta, krafter,) Fysik puls s 203-211, 220-223

V.37

 • Instuderingsuppgifter, räkneuppgifter
 • Förberedelse inför Gröna Lund
 • Gröna Lund 13/9
 • Läxa: labrapport nr 2:+uppgifter(Fysik fakta, hävstänger)

V.38

 • Arbete – effekt och energi, Boken: s 224 – 228
 • Efterarbete Gröna Lund
 • Repetition
 • Läxa:  s.224-228

V.39.

 • Redovisning av uppgifter Gröna lund
 • Repetition

V 40.

 • Prov onsdag 3:e oktober
 • Redovisning av uppgifter Gröna lund

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Krafter, rörelse och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas i t.ex. i frågor om trafiksäkerhet.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.
 • Samband mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i samhällsdiskussioner med koppling till fysik.