Category Archives: NO

Biologi 9b & 9c

Nervsystemet och sinnesorganen Puls Biologi; s. 230-247 +250. s. 254-268  s. 299-306+ Powerpoint.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Hur nervsystemet och sinnesorganen är uppbyggda.
 • Vad nervsystemets och sinnesorganens uppgifter är.
 • Vad hormoner är och deras uppgift.
 • Hur nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet samverkar med varandra och med andra organsystem i kroppen.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

V.6

 • Genomgång: Kroppensstyrsystem: Nervsystemet och hormoner, s. 230 -235.
 • Sinnesorganen: Grupparbete s. 254-268,

V.7

 • Grupparbete : Sinnesorganen s. 254-268, svara på Minns du frågor s. 268.
 • Läs sid 230-235 i Biologiboken. Svara på frågorna på s 250. Minns du? 1-4, Förstår du? 1-2.
 • Genomgång: Hjärnan: Vilka delar består hjärnan av? Hur utvecklas hjärnan? Tonårshjärnan. Hjärnas olika områden. Minnet. Sömn.

V.8

 • Den tänkande hjärnan.
 • Varför styrs vi av våra känslor.
 • Reaktionstid.
 • Skador på hjärnan, droger, s. 299-306.
 • Grupparbete: Redovisning av sinnesorganen.
 • Uppgifter: sid 250 . Minns du? 5,8,9-18. Förstår du 4-9.

V.10

 • Repetition
 • Prov onsdag 6 mars.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, grupparbete och uppgifter.

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Grupparbete/inlämningar
 • Prov

Atomfysik 9a

Atomfysik

 

Bok: Fysik Fakta sidorna 160-165 (Kopierat)

 

Uppgifter: Frågorna på sidan 168-169 (kopierat)

 

Detta ska ni kunna:

 • Varför radioaktiv strålning kallas för joniserande strålning
 • De tre strålningarna Alfa, Beta och Gamma. Vad strålningen består av, hur långt den når, vad som stoppar den och vad händer med atomerna som skickar iväg strålningen
 • Vad halveringstid innebär
 • Vad kol-14-metoden används till och hur den fungerar
 • Skillnaden mellan fission och fusion och var dessa sker

Planering:

 

Vecka ½ – klass Onsdag Fredag
6 ·         Radioaktiv strålning =

Joniserande strålning

·         Alfa, Beta & Gamma strålning

·         Läxförhör (elektrokemi)

·         Sönderfallsserie (papper)

7 ·         Kol-14-metoden

·         Vår strålmiljö

·         Fission och fusion

·         Jobba med frågorna Läxförhör

 

Läxförhör: fredag 15/2

Planering i Kemi för 9b och 9c.

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Planering i kemi åk 9 b och c, vecka 50 till och med vecka 5, 2019

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Systematiska undersökningar.
 • Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 Elevens mål

Kunna förstå och förklara följande

 • Hur atomen är uppbyggd (protoner, neotroner,elektroner, elektronskal)
 • Atomnummer
 • Periodiska systemet, hur det är uppbyggt, fungerar och kan användas
 • Kemiska bindningar- jonbindning och molekylbindning
 • Joner
 • Salter
 • Syra, bas
 • Neutralisation
 • indikator och pH
 • Oxidation och reduktion
 • Redoxreaktion
 • Hur ämnen reagerar och binder sig
 • Planera, genomföra, dokumentera och dra relevanta slutsatser av laborationer
 • Balansera former
 • Metaller: Ädla och oädla metaller: Spänningsserien
 • Galvaniskt element.
 • Elektrolys

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar/diskussioner/ och genomgångar
 • Läxor och uppgifter/laborationer
 • Prov

Veckoplanering v. 50-v. 5 Kemi Fakta + PULS Kemi s. 170-192

Vecka.50-v.51

Grundämnen, periodiska systemet historik:

 • Dimitrij Mendeljev 1834-1907
 • Svante Arrhenius 1859-1927
 • Marie Curie 1867-1934
 • Planering av en systematisk undersökning i kemi: Hur separereas en blandning av sand, vatten och salt. Lämnas in senast den 11 januari
 • Hur skriver man en labbrapport? Övning: Vulkanutbrott-Vad händer när vi blandar bakpulver med ättisksprit-en kemisk reaktion. Lämnas in senast 11 januari.
 • Grupper och perioder i peiodiska systemet: Varför är grunämnena placerade som de är i periodiska systemet.
 • Atomen,
 • Valenselektron
 • Atomnummer
 • Atommassa
 • Elektronskal 

Laboration 1. Grupp 1-Alkalimetaller är reaktiva och har en valenselektron. I laborationen undersöker vi vad som händer när Litium reagerar med vatten. Labbortrapport skrivs enligt labbraportsmallen och lämnas in senast tisdagen den 15:e januari.

Vecka. 2

 • Periodiska systemet
 • Ämnesgrupper i periodiska systemet: Grupp1: Alkalimetaller, Grupp 17: Halogener, Grupp 18: Ädelgaser
 • Ädelgasstruktur
 • Molekylförening
 • Studieuppgifter: Separata arbetsblad.

INLÄMNING 11:e januari: Lämna in följande uppgifter som ni har jobbat med under lektionstid.

1.Planering av en systematisk underökning i kemi: Hur separeras sand, vatten och salt ifrån varandra?

2.Vulkanutbrott: Kemisk reaktion: Övning i labbrapportskrivning

Vecka.3

 • Joner = laddade atomer: Positiva joner och negativa joner
 • När bildas joner och vilken laddning får jonerna och varför. Hur namges joner och vilken formel har de.
 • indikator och pH
 • Syra och bas
 • Neutralisation
 • Studieuppgifter: Separata arbetsblad.

LÄXA: till 15:e januari: Labbrapport 1. Litium i vatten + s. 172-177 Puls Kemi .

Laboration 2. Joner och Neutralisering.

Vecka.4

 • Kemiska bindningar
 • Metallbidning
 • Oxidation
 • Reduktion
 • Redoxreaktion
 • Metaller-oädla och ädla, spänningsserien
 • Galvaniskt element.

LÄXA: till 23:e Januari : Labbrapport 2. Joner och neutralisering

+ s. 178-185. Puls Kemi

Laboration 3. Hitta joner

Vecka.5

 • Läxa till 29:e januari: Puls Kemi s. 186, 188-190, 192.
 • Elektrolys
 • Övningsuppgifter
 • Prov fredag1 februari.

 

Kemi 9a

 

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Planering i kemi åk 9, vecka 49 till och med vecka 3, 2019

 

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Centralt innehåll

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materians uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Systematiska undersökningar.
 • Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig

 • Redovisningar/diskussioner/ och genomgångar
 • Läxor och uppgifter/laborationer
 • Prov

 

 

 

Veckoplanering

 

Vecka Onsdag Måndag/Tisdag (halvklass) Fredag
49 ·         Atomen (Protoner, neutroner, elektroner)

·         ”Elektronskal”

Kemi Fakta (kopierat): 103-104

·         Periodiska systemet

 

·         Laboration: Undersök Litium (Li)

Alla jonlösningar leder ström.

Kompensationsledigt p.g.a. teaterbesöket ”Shakespeare in love” kvällen innan.
50 ·         Skriv lab.rapport-(Li)

·         Rita 2 olika atomer en ska vara en ädelgas

 

 

·         Laboration: Neutralisering

(H+ och OH)

·         Joner s. 107 (även sammansatta)

·         Historia (papper)

·         Jobba med frågor

51 ·         Ädelgasstruktur (s. 106)

·         Olika atombindningar (s. 106-107

(jon- & kovalent-)

·         Jobba med frågor

 

·         Laboration:

Hitta olika joner

 

 

 

 

AVSLUTNING

2      

·         Jobba med frågor

3 ·         Repetition ·         Uppgift (papper):

·         Balansera formler

·         Prov fredag 18/1