Category Archives: NO

Teknik 8abc

Teknik

 1. Läxförhör fredag 18/5 (Vecka 20) på följande:
 • Hur fungerar en generator?
 • Hur fungerar en transformator?
 • Resonera kring den globala elproduktionens miljöpåverkan
 1. Kriterier till inlämningsuppgiften – Hur strömmen kommer till vägguttaget

           Lämnas in senast 22/5 (Vecka 21)

 

E C A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

 1. Bygg en elbil. Med hjälp av en 50 cl pet-flaska (eller mindre) i grupper om

2-3 elever. Skolan har elmotorer och batterier men ni behöver skaffa 4 hjul (korkar från pet-flaskor)

Njutningens Biologi för 8B och 8c

Planering i Biologi, v, 11-17 vt 2018, klass 8b och 8c.

Hälsa, puberteten och lustens biologi

 

Sidanvisningar: Puls biologi. 246-247, 272-295

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för at granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel
 • Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Elevens mål

 • Vad krävs för att må bra?
 • Förklara hur kroppen påverkas av sömnbrist.
 • Beskriva hur stress påverkar kroppen.
 • Analysera varför människor använder dopning och hur det påverkar kroppen
 • Vad som sker i puberteten.
 • Känna till olika sexuellt överförbara sjukdomar och hur de behandlas och hur man skyddar sig, preventivmedel.
 • De manliga och kvinnliga könsorganens anatomi.
 • Veta vad som händer under en graviditet.
 • Kunna formulera frågor om människans sexualitet och reproduktion.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Gemensamma genomgångar., diskussioner, övningar, arbeta med frågeställningar och film.

Bedömning:

 • Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig i arbetsområdet
 • Delaktighet under lektioner
 • Hur du genomför och dokumenterar uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

 

V11. Hälsa

 

 • Sömn: Att sova dåligt några enstaka nätter då och då är okej, men hur påverkaskroppen av att sova för lite under längre tid?
 • Kroppsgranskarna UR-Vad kostar det att sova för lite?
 • Koffeindyck: Stort koffeinintag under kort tid kan vara farligt, speciellt för ungdomar som växer. Hjärtat kan ta skada och ett stort koffeinintag kan leda till sömnsvårigheter vilket i sin tur (under längre tid) kan ge upphov till fysiska och psykiska problem, som depression, och hjärnskador.
 • Träning: För maximal träningseffekt
 1. Ska man äta bra mat innehållande, näringsämnena kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler,
 2. Sova bra och se till att kroppens muskler får vila mellan träningspassen.
 • Film: Varför börjar vissa att använda dopningspreparat?
 • Stress: Lite stress hjälper oss att fokusera och prestera i stunden.

För mycket stress påverkar oss negativt och kan göra oss sjuka.

Film: Skolfront- Stress och duktiga flickor

Mindfullness: Viktigt att stanna upp ibland och bara vila och vara i nuet för att orka med tillvaron.

 


 1. 12
 • Puberteten: När börjar puberteten och hur länge håller den på? Vad händer i kroppen under puberteten.
 • Film: Pubertetspanik.
 • Sex vad är det?
 • Film: Sex på kartan
 • Hur fortplantar sig: Blommor, Fiskar, Kräldjur och Fåglar?
 1. 13
 • Sex förr och nu.
 • Porr och sexuellt våld
 • Partneregenskaper

 

 • Film: Sex är kemi
 • Film; Sex är vad? Kan man bli kär i vem som helst?
 • Film: Sluta tafsa.


 

V.15

 • Könsjukdomar
 • Könsorganens anatomi
 • Preventivmedel

 

V16.

  • Mens/graviditet/fostrets utveckling/ tvillingar/down syndrom
 • Film Kärlekens Mirakel-Lennart Nilsson

 

 • HBQT
 • Frågor/ tjej och killgrupp.
 • Repetition

V 17:

Prov tisdagen 24 april

Biologi (Sex och samlevnad)

Sex och samlevnad

Planering i biologi åk 8, vecka 12 till och med vecka 16, 2018

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll.

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoderna för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologin.

Konkreta mål

 • Vad sex är
 • Varför man ska ha sex
 • Vad som sker i puberteten
 • Lite om onani
 • Lite om porr, prostitution och sexuellt våld
 • Sex förr och i andra kulturer
 • Vad står förkortningen HBTQ för
 • De manliga och kvinnliga könsorganens anatomi
 • Lite om samlag (upphetsning, orgasm, mödomshinna, sexuell jämställdhet etc.)
 • Menstruationscykeln
 • Graviditet (befruktning, förlossning, tvillingar etc.)
 • Olika preventivmetoder (preventivmedel)
 • Olika könssjukdomar och hur man skyddar sig mot dessa

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar uppgifter

Prov

Bok: PULS, sidorna: 272-295

Lektioner:

 1. 50min.                           Måndag
 2. 50min.                            Tisdag
 3. 60min.                            Fredag

Vecka

Lektion

sidorna

Innehåll

12

1

Partneregenskaper (papper) Introducera frågelådan     

 

2

Film:1  Puberteten (papper?) Frågor på sidan 294: Minns du?

 

3

276-277

Film:2   HBTQ (ta reda på vad det står för)     Sex förr och i andra kulturer

 

(4)

272-275

Vad är sex? (växter och djur)  Varför ska man (du) ha sex?     

13

1

278-279

Film:3  Porr, prostitution och sexuellt våld

 

2

280-281

Könsorganen anatomi (dokumentk.)

 

(4)

282-283

Mens, sex(samlag, befruktning, onani, orgasm, mödomshinna –slidkrans)

 

14

Påsklov

15

1

283285

Film:4     Begrepp, ord (papper) – Dator +  Graviditet ( befruktning, förlossning, tvillingar)

 

2

Film:5     Begrepp, ord – Dator   +   Graviditet ( befruktning, fostrets utveckling, förlossning, tvillingar)

 

3

Gruppgift 5 sidan 295 Vad kan en familj vara?   Förstår du? Sidan 294

 

4

  Film:6     Laboration: Kondom

16

1

286-289 Preventivmedel (papper – Dator), abort, sterilisering

 

2

  Repetition inför provet

 

3

  Prov: fredag 20 april

 

(4)

290-293 Könssjukdomar (papper – Dator)
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Filmer
 1. Pubertetspanik (DVD652)

Längd: 19 min. från 2006

4. Sex är kemi (DVD 2096)

Längd: 15 min. från 2011

 1. Sex på kartan (U10095901)

Längd: 28 min. från 2011

5.     Livskunskap: Om sex (U100351-02)

Längd: 13 min. från 2006

 1. Sex en bruksanvisning för unga (DVD 1599)

Längd: 18 min. från 1986

6.     Ska jag på nu? (DVD 553)

Längd: 13 min. från 1989

 
     
     
 1. ½ klass 60min.                Torsdag och måndag

Fysik 8BC (Ellära och magnetism)

Planering Fysik: Ellära och Magnetism vt 2018 år, klass 8b och 8c.

Bok Puls Fysik s. 76-97

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, laborationer och film

 

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar utförda uppgifter/laborationer

Prov

V 4

 • Vad är elektricitet
 • Statisk elektricitet
 • Laddningar
 • Sluten krets
 • Film Statisk elektricitet:
 • Ström
 • Strömmens riktning
 • Elektronernas riktning
 • Elektriska symboler
 • Ledare och isolatorer
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling

Lab

 • Lab 1-2, hur får man en lampa att lysa med hjälp av ett batteri
 • Att påverka utan att beröra-statisk elektricitet
 • Undersök hur olika ämnen leder ström.
 • Seriekoppling med två glödlampor
 • Parallellkoppling med två glödlampor
 • Förbrukas ström i en lampa? Mät med en amperemeter.

V 4. och V 5.

 • Hur fungerar ett batteri?
 • Spänning
 • Film om strömstyrka och spänning.
 • Film elektricitet

V 5.

 • Elektriska symboler
 • Kopplingsschema
 • Glödlampans uppbyggnad
 • Hur får vi vår växelström till kontaktutaget?
 • Film: Hur kommer elektriciteten in till staden?
 • Växelström
 • Likström
 • Vad är spänning, ström och resistans och hur ser sambandet dem emellan ut?
 • Ohms lag U= R*I
 • Kortslutning och säkringar

Lab

 • Lab 6-7
 • Spänningen hos ett batteri
 • Spänning vid seriekoppling
 • Spänning och ström vid parallellkoppling
 • Spänning, resistans och ström

V6.

 • Faran med el, säkringar och jordning.
 • Elsäkerhet
 • Spänning resistans och ström
 • Magnetism
 • Permanenta och tillfälliga magneter
 • Magnetfält
 • Film: Magnetmysteriet:Upptäckten

Lab     En modell av en kraftledning

Magnetism, permanent magnet

Tillverka en elektromagnet-tillfällig magnet

V7.

 • Elektromagnet,
 • Magnetiska fält
 • Norrsken
 • Film: Ampère och elektromagnetism, svara på frågor i grupp
 • Elektrisk motor

V8. Temavecka

V9. Sportlov.

V 10.

 • Repetition
 • Prov fredag den 9 mars.

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Centralt innehåll.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och (effekt) i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Konkreta mål

 • Vad som menas med en sluten elektrisk krets
 • Skillnaden mellan en ledare och en isolator
 • Kunna rita ett kopplingsschema med hjälp av de vanligaste symbolerna
 • Parallell- och seriekoppla lampor och batterier
 • Vad spänning är, hur det mäts, dess enhet och med vilket instrument den mäts
 • Vad ström är, hur det mäts, dess enhet och med vilket instrument den mäts
 • Förstå sambandet mellan resistans (motstånd) och elektrisk ström
 • Hur ledares material, längd och tjocklek påverkar resistansen
 • Elsäkerhet. Vilka risker finns och hur man kan skydda sig
 • Att vi har 230 volt växelspänning i våra hushåll
 • Skillnaden mellan en permanent magnet och en elektromagnet.
 • Att permanentmagneter har en nordpol och en sydpol. Nordpolen är rödmålad medan sydpolen målas vit
 • Två poler av samma slag stöter bort varandra. De repellerar varandra.
 • Två poler av olika slag dras mot varandra. De attraherar varandra.
 • Vad som händer med nord- och sydändan om magneten sågas itu.
 • Att det kring en magnet finns ett magnetfält och hur det ser ut.
 • Att jordklotet är en jättemagnet, men att det är stor skillnad mellan de geografiska och de magnetiska polerna
 • Hur en elektromagnet är uppbyggd och vad den används till
 • Hur en elektrisk motor fungerar