Category Archives: NO

Biologi

Nervsystemet, sinnesorganen och ANT

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion och sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer

 

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Hur du genomför och dokumenterar laborationer
 • Prov

 

Veckoplanering från och med vecka 6 till och med vecka 11, 2015

 

Vecka Onsdag Måndag/Tisdag (halvklass) Fredag
8 Sid 230- 239

·         Hjärnan

·         Nervsystemet

·         Hormoner

·         Reaktionstid

·         Knäreflex

·         Reflexrörelse jämfört med en vanlig rörelse

Sid 240- 249

·         Hjärnans uppbyggnad

·         Vad gör hjärnan

·         Hjärnans kemi

·         Skador- hjärnan

 

10 Sid 254- 261

·         Sinnena

·         Ögat

·         Örat

Lab. Syn, lukt, hörsel, känsel Sid 262- 267

·         Balans

·         Sjukdomar- örat

·         Lukt

·         Smak

12 Frågestund Sid 296- 311

Droger

Prov 22 mars

 

Biologiboken puls

 • Hjärnan sid 230-250
 • Sinnena sid 254-267
 • Droger sid 296- 311

Kunskapskrav

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Biologi 9b & 9c

Nervsystemet och sinnesorganen Puls Biologi; s. 230-247 +250. s. 254-268  s. 299-306+ Powerpoint.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • Hur nervsystemet och sinnesorganen är uppbyggda.
 • Vad nervsystemets och sinnesorganens uppgifter är.
 • Vad hormoner är och deras uppgift.
 • Hur nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet samverkar med varandra och med andra organsystem i kroppen.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

V.6

 • Genomgång: Kroppensstyrsystem: Nervsystemet och hormoner, s. 230 -235.
 • Sinnesorganen: Grupparbete s. 254-268,

V.7

 • Grupparbete : Sinnesorganen s. 254-268, svara på Minns du frågor s. 268.
 • Läs sid 230-235 i Biologiboken. Svara på frågorna på s 250. Minns du? 1-4, Förstår du? 1-2.
 • Genomgång: Hjärnan: Vilka delar består hjärnan av? Hur utvecklas hjärnan? Tonårshjärnan. Hjärnas olika områden. Minnet. Sömn.

V.8

 • Den tänkande hjärnan.
 • Varför styrs vi av våra känslor.
 • Reaktionstid.
 • Skador på hjärnan, droger, s. 299-306.
 • Grupparbete: Redovisning av sinnesorganen.
 • Uppgifter: sid 250 . Minns du? 5,8,9-18. Förstår du 4-9.

V.10

 • Repetition
 • Prov onsdag 6 mars.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, grupparbete och uppgifter.

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Grupparbete/inlämningar
 • Prov

Atomfysik 9a

Atomfysik

 

Bok: Fysik Fakta sidorna 160-165 (Kopierat)

 

Uppgifter: Frågorna på sidan 168-169 (kopierat)

 

Detta ska ni kunna:

 • Varför radioaktiv strålning kallas för joniserande strålning
 • De tre strålningarna Alfa, Beta och Gamma. Vad strålningen består av, hur långt den når, vad som stoppar den och vad händer med atomerna som skickar iväg strålningen
 • Vad halveringstid innebär
 • Vad kol-14-metoden används till och hur den fungerar
 • Skillnaden mellan fission och fusion och var dessa sker

Planering:

 

Vecka ½ – klass Onsdag Fredag
6 ·         Radioaktiv strålning =

Joniserande strålning

·         Alfa, Beta & Gamma strålning

·         Läxförhör (elektrokemi)

·         Sönderfallsserie (papper)

7 ·         Kol-14-metoden

·         Vår strålmiljö

·         Fission och fusion

·         Jobba med frågorna Läxförhör

 

Läxförhör: fredag 15/2