Category Archives: NO

Teknikprov

Kommunikation

Planering i teknik åk 9, vecka 17 – 19, 2019

 

Bok: Puls Teknik (”Från Altamira till molnet” sidorna 132-151)

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Veckoplanering 9a

 

Vecka Måndag/Tisdag (halvklass) Onsdag Fredag
17 Måndagen går bort p.g.a. annandag påsk

Film: Uppfinningar

Sidorna 132-134

Gamla bilder och skrift

Sidorna 135-139

Kopiering, kameror, mikrofoner, förstärkare, högtalare.

Grammofon till MP3

 

18 Film: Uppfinningar

Tisdagen går bort p.g.a. NP

 

1:a maj

Sidorna 140-141

Från telegraf till telefon

19

 

Sidorna 142-146

Dataöverföring och GPS

Frågetillfälle och/eller repetitionstillfälle Prov 24:e maj

 

Atomfysik 9b och 9c

Atomfysik

Bok: Fysik Fakta sidorna 160-165 (Kopierat)

Uppgifter: Frågorna på sidan 168-169 (kopierat)

Detta ska ni kunna:

 • Isotoper
 • Varför radioaktiv strålning kallas för joniserande strålning
 • De tre strålningarna Alfa, Beta och Gamma. Vad strålningen består av, hur långt den når, vad som stoppar den och vad händer med atomerna som skickar iväg strålningen
 • Vad halveringstid innebär
 • Vad kol-14-metoden används till och hur den fungerar
 • Skillnaden mellan fission och fusion och var dessa sker.

Läxförhör fredag 26 april

Biologi

Nervsystemet, sinnesorganen och ANT

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion och sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer

 

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Hur du genomför och dokumenterar laborationer
 • Prov

 

Veckoplanering från och med vecka 6 till och med vecka 11, 2015

 

Vecka Onsdag Måndag/Tisdag (halvklass) Fredag
8 Sid 230- 239

·         Hjärnan

·         Nervsystemet

·         Hormoner

·         Reaktionstid

·         Knäreflex

·         Reflexrörelse jämfört med en vanlig rörelse

Sid 240- 249

·         Hjärnans uppbyggnad

·         Vad gör hjärnan

·         Hjärnans kemi

·         Skador- hjärnan

 

10 Sid 254- 261

·         Sinnena

·         Ögat

·         Örat

Lab. Syn, lukt, hörsel, känsel Sid 262- 267

·         Balans

·         Sjukdomar- örat

·         Lukt

·         Smak

12 Frågestund Sid 296- 311

Droger

Prov 22 mars

 

Biologiboken puls

 • Hjärnan sid 230-250
 • Sinnena sid 254-267
 • Droger sid 296- 311

Kunskapskrav

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.