Kategori: Musik

Övergripande planering vecka 2-15

Vecka Arbetsområden Innehåll, musikexempel, länkar, lyssning och läsning. Lektion går bort  på grund av…
2     Måndag – Onsdag (Lov)
3 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom,.

-Ackordspel.

-Genomgång av planering och OneNote

-Teorihäfte s.1-4

Tangentinstrument

-Piano/flygel

 
4 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Ackordspel.

-Teorihäfte s.5-8

Blåsinstrument

-Flöjt, oboe, klarinett och fagott (träblåsinstrument).

-Trumpet, valthorn, trombon och tuba (bleckblåsinstrument).

 
5 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Sång och ackordspel.

-Teorihäfte s.8-10

Stränginstrument

Violin, viola, violoncell, kontrabas (stråkinstrument) och harpa.

 

 

6 -Repetition och fördjupning musikteori och instrumentkännedom.

-Sång och ackordspel.

Slagverksinstrument

Bastrumma, virveltrumma, pukor, marimba m.m.

 

 
7 -Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

 

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Medeltid och Renässans  
8 TEMAVECKA TEMAVECKA TEMAVECKA
9 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
10 -Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

 

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Barock och Klassicism  
11 PRAO PRAO PRAO
12 Repetion och fördjupning musikhistoria.

-Sång och ackordspel.

 

Läs och lyssna i instuderingshäfte – Romantik och Modernism  
13 Reservvecka Reservvecka

Förberedelse inför prov. Använd dig av instuderingsfrågor, instuderingshäfte, egna anteckningar och spellistor.

Fred: 8C:MU2, 8B:MU1, 8B:MU2 och 8C:MU1. (LOVDAG – Långfredag)
14 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
15 Prov (teori, instrument och historia) Prov (teori, instrument och historia)  

Planering vecka 36-51

Period 1 (Vecka 36-38) Period 2 (Vecka 39-43)  

Period 3 (Vecka 45-51)

 

Sång/röstträning

 

Ackordspel , (Bygga ackord)

 

Ipad – Garageband (Form, funktion och Arr.)

 

Gemensam låtar:

Survivor (Eye of the tiger), Blowing in the wind och

Uncover.

 

Ipad – Garageband (Form, funktion och Arr.)

 

Skapa musikbakgrund i Garageband till Eye of the tiger.

 

Ackordspel , (Bygga ackord)

 

Musikteorins grunder, noter, takter och form (musikteori.se).

 

Gemensam låtar:

Eye of the tiger, Blowing in the wind och

Uncover

Ipad – Garageband (Form, funktion och Arr.)

 

Skapa musikbakgrund i Garageband till Eye of the tiger.

 

Ackordspel , (Bygga ackord)

 

Musikteorins grunder, noter, takter och form (musikteori.se).

 

Spel på trummor och rytminstrument.

 

Spel i grupp:

Eye of the tiger och

Uncover