Category Archives: Franska

Planering V.35-V.43

Undervisningsmaterial: vi använder läromedlet ”Chez nous” både text bok och övningsbok

För att eleverna ska ha bättre koll på kapitlen som vi jobba med så ska de gå igenom:

Regardez: (phrases utiles och grammatik) som bildar en brygga mellan textboken och övningsboken.

Grammatik: övningar i övningsboken samt minigrammatik i textboken.

Eleverna får varje fredag en läxa som förhörs fredagen efter.

Eleverna kan även använda: www.ljudmastaren.se: ljudfiler, glosor, övningar

www.glosmastaren.se

Eleverna kommer att betygsättas igenom:

Skriftliga prover: V.42, V. 49

Muntligt prov: V.42, V.49

Aktivt deltagande i klassrummet

Inlämningsuppgifter.

Läxförhör (på fredagar)

Ämnets syfte:

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

  Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Vad kommer vi att jobba med:

Verbe être som hjälp verb i passé composé.

Verbe som böjs med être i passé composé.

Verbet aller i passé composé.

Skriva mail.

Berätta om sin och kompisarnas semester med hjälp av bilder.

Fylla i ett formulär på franska.

Läsa om Canada.

Lyssna på intervjuer och svara på frågorna

Vecka Måndag Torsdag Fredag
Vecka 35 Repetition Repetition Repetition
Vecka 36  Text bok: sur la plage

p. 8/9

Läsförståelse frågor : övningar p. 5/6/7 Le verbe venir : p. 8

L´expression : il vient de…p. 9

Vecka 37 Écrire un mail. P.11 Parler des vacances p. 12 Läxförhör : verbe venir

Les verbes avec être et avoir au passé composé p. 9/10

Verbe aller et venir

 

Vecka 38 Textbok : La rentrée Utvecklingssamtal

Mentorselever

Läxförhör : verbes aller et venir au passé composé

 

Vecka 39 Förståelse frågor : p.15/16 Övning : 6 p. 17

Övning : 5 p. 17

 

Inlämningsuppgift : qu´est ce que les copains ont fait cet été ? p.16

Les verbes som böjs med être p.18/19

 

Vecka 40 Textbok : Le canada 18/19

Répondre aux questions ÖB : p.12

Inlämningsuppgift 7 p. 18

Textbok : le blogue de Sabir Bekkali p. 20/21

Orienteringsdag

 

Vecka 41 Förståels/e frågor : p.27/28 Parlez : p. 29

Ecrire : p. 30

Ecoutez p. 31
Vecka 42 Repetition Skriftligt prov Muntligt
Vecka 43 Prao prao Prao
Vecka 44 Höstlov Höstlov Höstlov

Läxförhör Vendredi V.37

Ni ska träna på verbe venir au présent:

Till hjälp, titta på S. 9 i text bok

Träna på uppgift 6a s.8 i övningsbok

je viens

tu viens

il/ elle/ on vient

Nous venons

vous venez

Ils/ elles viennent

Ni ska även träna på: Qu´est ce qu´ils viennent de faire S. 9 i övningsbok.

Regel: verbe venir au présent +de+ett verb i grund form

Träna på uppgift 7 S.9 i övningsbok