Category Archives: Franska

Nationella prov v.49/50

Hej

Som ni vet så kommer ni ha nationella prov vecka  torsdag v. 49 ( läsförståelse) och hörförståelse Måndag V. 50

Tips för att träna inför läsförståelse.

Läs texter som vi har jobbat med från början av terminen.

Ta hjälp av ord lista som finns i textboken.

Läs om texten och försök översätta den till svenska.

Gå igenom frågor  för att se om du har förstått texten ( uppgifterna 1,2,3 som finns i övnings boken för varje kapitel brukar vara till hjälp. Vrai/ Faux frågorna tex).

Gå på ovningsmastaren.se och träna på glosor/ förståelsefrågor.

 

Måndag V.50: hörförståelse

Tips för att träna inför hörförståelse.

Gå på ovningsmastaren och lyssna på texterna som vi har jobbat med under de här veckorna.

Träna på alla uppgifter som handlar om hörförståelse.

Vi fortsätter träna även i klassrummet.

 

 

 

 

Inför prov V.42

Träna på inför provet

Åk: 9

När: Torsdag V. 42 (skriftligt prov)

Muntligt prov: Fredag V.42

 

 

Att göra Page (sida) Vilken bok  
Läsa kapitel 1a 8 Textbok Ord lista p.110 TextBok
Phrases utiles 9 Textbok  
Läsa kapitel 1b 12/13 Textbok Ordlista p.111 TextBok

 

Phrases utiles 14 Textbok  
Läsa kapitel 1c

 

20 Textbok Ordlista p.112/113

Textbok

Uppgifter. 1, 2a 2b p. 27-28 övningsbok

Tala om vädret Uppgift 3 p. 6

Uppgift 4a et 4b p.7

Uppgift 5 p. 7

Övningsbok  
Samtala om en semester Uppgift 12 p. 12

Uppgift 4 p. 16

Uppgift 5 p. 17

Övningsbok  
Présentera mig själv och min familj Uppgift 9a et 9b p. 20 Övningsbok  
Skriva något i någons blogg Uppgift 4 p. 30 Övningsbok  
Skriva ett mail till en kompis Uppgift 11 p. 11 Övningsbok  
Verbet venir i presens och i passé composé Uppgift 6a p. 8

Uppgift 9 p.10

Övningsbok Titta på böjning av verbet venir i textboken p. 9
Använda uttryck: viens de faire quelque chose Uppgift 7 p. 9 Övningsbok  
Böja verbe i passé composé, både verb som böjs med être och som böjs med avoir Uppgift 8 p. 9

Uppgift 9 p.10

Uppgift 10 p.10

Uppgift 7 p. 18

Övningsbok Träna på underlag som du fick
Kunna använda bindeord som presque, tellement, pourquoi pas, soudain après Uppgift 2 p. 5

Uppgift 6 p. 17

Övningsbok  

 

Obs : håll koll på eventuella ändringar.

 

Inställd läxförför till Måndag V.40

Träna på de här glosorna men läs texten flera gånger så att ni förstår i vilket sammanhang säger man så på franska:

 1. La rentrée: skolstart
 2. Sont assises: sitter
 3. Cantine
 4. Collège
 5. Contentes: nöjda, glada
 6. Se retrouver : träffas
 7. Ça a été ? hard et varit bra ?
 8. Surtout : framför allt
 9. Carte postale : vykort
 10. Pas mal : så där
 11. Payson : bonde
 12. Ils soupirent : de suckar
 13. On la connaît : vi känner till den.
 14. Sûrement : säkert
 15. Elles n´amusent pas : de blir inte roade
 16. On l´a entendu: vi har hört den
 17. Salon de l´agriculture: jordbrukmässa
 18. Comment ca se fait que: vad beror det på att
 19. Il répond: han svarar
 20. Elle rit: hon skrattar
 21. Lèvre: läpp
 22. Elle a rencontré: hon träffade
 23. Il ne sait pas quelle tête faire : han vet inte hur han ska reagera.
 24. Je suis restée : jag stannade kvar
 25. Jumeaux: tvillingar
 26. Comme d´habitude: som vanligt
 27. Ils ont choisi les premiers: de valde först
 28. Ça sonne : det ringer in
 29. Furieux, furieuse : rasande
 30. Ils courent : de springer
 31. Vers : mot