Category Archives: Franska

Prov Torsdag V.12

Ni ska kunna till provet:

Futur simple: kolla på häftet ni fick och alla uppgifter som står på S. 38 tom uppgift 11 S. 40

Imparfait:  kolla på häftet ni fick och öva på alla uppgifter som finns på s.49 tom S. 52

Direkt objekt: je vois la fleur – je la vois

j´achète le livre – je achète.

je connais Marie – je la connais

Indirekt objekt: je parle à ma soeur au téléphone – je lui parle au téléphone

Je demande à mes amis un service – je leur demande un service

OBS: För direkt och indirekt objekt är det viktigt att kolla vilka verb som finns i meningen, om det är verb som: voir, regarder, acheter, mettre, connaître……

då är det direkt objekt med la (féminin) , le (masculin) , les (pluriel) , l´( verbet börjar med ett vokal).

Om det är verb som: parler à, téléphoner à, demander à ….då är det lui (singular) , leur (pluriel). Jobba på uppgifterna i boken s. 68/69/70

Läs texterna på kapitel 2a, 2b 2c. Kolla på ordlista i text boken som tillhör varje kapitel.

 

 

 

Planering V.2-V.8

Planering: V. 2-V.8 (VT19)

Ämne: franska

Åk: 9

Undervisningsmål:

Målet med undervisningen är:

Du ska kunna berätta och skriva om vad du ska/ vill göra i framtiden.

Skriva ett mail och berätta om en au-pairs vardag/ skriva i dagbok.

Du ska kunna bilda le futur simple.

Du ska kunna bilda l´imparfait för regelbundna och några oregelbundna verb.

Skriva en sammanfattning (un résumé) om fransktalande länder: le Maroc et la côte d´Ivoire med hjälp av bilder.

Läsa om la révolution française.

Variation i stavning och uttal för verb som acheter, s´appeller.

Semaine Lundi Jeudi Vendredi Épreuve: test
Semaine 2   Un résumé oral: S. 45 i Övningsbok

 

Ord förståelse :

Uppgift 4/5 S. 46

 
Semaine 3 Le temps : l´imparfait des verbes réguliers et irréguliers S. 49/50/51 (Ö.B)

Minigrammatik S.93 (T.B)

Écrire un text à l´imparfait S. 52 La côte d´Ivoire :

En fransktalande land. Vi ska göra en sammanfattning (un résumé)

om la côte d´Ivoire utifrån bilderna och Photos S. 54/55

 
Semaine 4 Écrire : Ce que vous voulez faire dans 20 ans. Uppgift 11 S. 40

För att kunna skriva måste ni répètera le futur simple, tita på sidorna 38/39 i (Ö.B)

Ex: Om tio år bor jag i __ Jag arbetar som / pluggar till ———————-

Jag bor hemma / ensam / med kompisar—————

Jag är ihop med————–  På fritiden ——————–_______________________ Min dröm är att—————

Lire/ läsa Une jeune fille au pair : S. 36/37/38

i ( T .B)

 

 

Ordförståelse : upp57gift 1 S.

Uppgift 2 S. 58

Uppgift 3 S. 59

L´imparfait
Semaine 5 Skriva i Émilies dagbok S.61 Ö.B

Émilie och Lone ska till New York.

Vi ska skriva om deras resa i Émilies dagbok.

Objekt pronomen

Uppgift 6 S:68/69/70. (Ö.B)

Läs i Minigrammatik s. 87 i (T.B)

Fortsätta med uppgifter S, 70 (Ö.B) om objekt pronomen  
Semaine 6 Faire un résumé sur le Maroc med hjälp av bilder och fotos i S. 82/83

 

Résumé sur le Maroc Variation i stavning och uttal på vissa verb som slutar på er: acheter, s´appeller Objekt pronomen
Semaine 7 La révolution francaise S.54/55 La révolution francaise S,56/57 Uppgifter om la La révolution francaise  

 

Semaine 8 Text 3B: Une bonne surprise. Läs texten och försök att förstå vad handlar texten om?

Till hjälp har du ord lista S. 118/119

Ordförståelse s.77/78 /79 (Ö.B) Lyssna : Les nouvelles en Francais UR.se  

 

Prov: Vi kommer att ha ett prov under torsdag vecka 10  (mer info om detta kommer v. 8)

Underlag för bedömning:

Muntliga och skriftliga övningar på lektionstid.

Läxförhör varje vecka samt en inlämningsuppgift.

Skrivuppgift V. 10

Detta måste du göra hemma: läs texten högt och kontrollera att du förstår den (lyssna på texten i ovningsmastaren.se)

Arbeta med övningarna både som finns på ovningsmastaren.se och i övningsboken: Chez nous.

Träna på glosor.

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa texter som står på planeringen samt glosor och grammatik i läroboken Chez nous och material som delas ut.

Arbeta med texternas tillhörande övningsuppgifter om både ordförståelse och grammatik.

Dialoger och muntliga presentationer.

Öva på att skriva texter, email, sammanfattningar mm.

Läxförhör Fredag 30/11

NI ska träna inför läxförhör på le futur simple.

Träna på verbes du premier groupe ”er” som tex verbet manger. Mangerai, mangeras, mangera, mangerons, mangerez, mangeront

verbes du deuxième groupe ”IR” som finir: finirai, finiras, finira, finirons, finirez, finiront.

verbes som slutar med ”re” som vendre.

vendrai, vendras, vendra, vendrons, vendrez, vendront.

les verbes irréguliers : être, avoir, Aller, faire.