Category Archives: Franska

Läxa till torsdag v. 17

Bonjour,

Ni ska skriva klart uppgift 11 s. 73 (Ö.B)

Vi har påbörjat uppgiften och skrivit de stödord som behövs för att utveckla texten.

1- Ta med alla de stödord vi har gått igenom tillsammans och utveckla dem, dela in ditt brev i några stycken så att det blir lätt läst, ett stycke= en idé.

Börja ditt brev (carte postale) med hälsningsfras.

Försök att svara på följande frågor i olika stycken:

 • Hur du mår.
 • La destination : Var du är och berätta lite om platsen.
 • Le moyen de transport: hur gick du dit.
 • Le climat: Hur vädret är.
 • la compagnie: Vem du är där med
 • Le logement: Boendet.
 • la nouriture: vad och var du äter.
 • Les activités: Vad har du gjort, vad gör du och något du ska göra.

I avslutningen kan du berätta exempelvis om vad du tyckte om/ inte tyckte om.

Glöm inte att säga hejdå längst ner i brevet.

Försök att få ihop en sida, ungefär. Tänk noga på verben, så att de blir rätt. Se till att använda och placera ord rätt i deras olika former. Tänk på stort bokstav och punkt.

 

Det är viktigt att göra uppgiften för att öva inför nationella provet. Ta med er uppgiften på torsdag vecka 17.

Joyeuses pâques

Ilham Berrada

 

 

Planering v.13-v.23

Planering. V. 13-V.23

Ämnets syfte

Ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Veckoplanering:

Semaine Lundi Jeudi Vendredi
Semaine 13 Le gérondif

Exercice 8, 9

Page. 111 ö.b

Lire le text:

Le Maroc p. 42/43

Écrire une carte postale sur le Maroc p. 73 (Ö.B)

 

Tidsuttryck

Pages. 104

Uppgift.  14

Semaine 14 Imparfait et passé composé

Pages : 101,102,103,104

 

Reflexiva verb

Pages : 100, 101

Uppgift : 8, 9

 

Fortsätta med uppgifterna
15 Träna på att skriva au futur simple Träna på att skriva au passé composé Träna på att skriva au présent
16 påsk Påsk påsk
17 påsk Repetition av olika teman Repetition av olika teman
18 Repetition av olika teman Nationella prov: skriftlig del Berätta om din dag med hjälp av reflexiva verb
19 Berätta om din skoldag Berätta om din semester Berätta om din framtid
20 Berätta om ditt gymnasieval Berätta om Sverige Olika fransktalande länder
21 Repetition Nationella prov:

Muntlig del

Titta på en film
22 Titta på en film Kristi himmelsfärdsdag Lovdag
23 Lämna in böcker National dagen

 

 

Hur jobbar vi?

Vi jobbar med läromedlet ”Chez nous” både textboken och övningsboken.

Vi använder ovningsmastaren.se: här eleven kan lyssna på alla texter som vi jobbar med i Chez nous, samt öva på olika uppgifter tillhörande alla kapitlen.

Vi använder oss av olika källor och medier.

Bedömning

Nedanstående aspekter och faktorer kommer att vara som underlag för bedömning av språklig produktion och interaktion.

Bedömningsaspekter

Språkets omfång och bredd, språkets precision, grad av textbindning, flöde i produktion och interaktion, grad av mottagaranpassning samt språkliga strategier.

Bedömningsfaktorer

Innehåll

 • begriplighet och tydlighet
 • fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv
 • sammanhang och struktur
 • anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

 • kommunikativa strategier – för att lösa språkliga problem, genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden – för att utveckla och föra samtal vidare (Tala)
 • flyt och ledighet
 • omfång, variation, tydlighet och säkerhet

– vokabulär, fraseologi och idiomatik

– grammatiska strukturer

– uttal och intonation (Tala)

– meningsbyggnad och textbindning (Skriva)

– stavning och interpunktion (Skriva)

 • anpassning till syfte, mottagare och situation

 

 

Kunskapskrav

Betyget E:  I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Betyget C:  I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Betyget A: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Betyget D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.