Category Archives: Franska

Planering V.2-V.8

Planering: V. 2-V.8 (VT19)

Ämne: franska

Åk: 9

Undervisningsmål:

Målet med undervisningen är:

Du ska kunna berätta och skriva om vad du ska/ vill göra i framtiden.

Skriva ett mail och berätta om en au-pairs vardag/ skriva i dagbok.

Du ska kunna bilda le futur simple.

Du ska kunna bilda l´imparfait för regelbundna och några oregelbundna verb.

Skriva en sammanfattning (un résumé) om fransktalande länder: le Maroc et la côte d´Ivoire med hjälp av bilder.

Läsa om la révolution française.

Variation i stavning och uttal för verb som acheter, s´appeller.

Semaine Lundi Jeudi Vendredi Épreuve: test
Semaine 2   Un résumé oral: S. 45 i Övningsbok

 

Ord förståelse :

Uppgift 4/5 S. 46

 
Semaine 3 Le temps : l´imparfait des verbes réguliers et irréguliers S. 49/50/51 (Ö.B)

Minigrammatik S.93 (T.B)

Écrire un text à l´imparfait S. 52 La côte d´Ivoire :

En fransktalande land. Vi ska göra en sammanfattning (un résumé)

om la côte d´Ivoire utifrån bilderna och Photos S. 54/55

 
Semaine 4 Écrire : Ce que vous voulez faire dans 20 ans. Uppgift 11 S. 40

För att kunna skriva måste ni répètera le futur simple, tita på sidorna 38/39 i (Ö.B)

Ex: Om tio år bor jag i __ Jag arbetar som / pluggar till ———————-

Jag bor hemma / ensam / med kompisar—————

Jag är ihop med————–  På fritiden ——————–_______________________ Min dröm är att—————

Lire/ läsa Une jeune fille au pair : S. 36/37/38

i ( T .B)

 

 

Ordförståelse : upp57gift 1 S.

Uppgift 2 S. 58

Uppgift 3 S. 59

L´imparfait
Semaine 5 Skriva i Émilies dagbok S.61 Ö.B

Émilie och Lone ska till New York.

Vi ska skriva om deras resa i Émilies dagbok.

Objekt pronomen

Uppgift 6 S:68/69/70. (Ö.B)

Läs i Minigrammatik s. 87 i (T.B)

Fortsätta med uppgifter S, 70 (Ö.B) om objekt pronomen  
Semaine 6 Faire un résumé sur le Maroc med hjälp av bilder och fotos i S. 82/83

 

Résumé sur le Maroc Variation i stavning och uttal på vissa verb som slutar på er: acheter, s´appeller Objekt pronomen
Semaine 7 La révolution francaise S.54/55 La révolution francaise S,56/57 Uppgifter om la La révolution francaise  

 

Semaine 8 Text 3B: Une bonne surprise. Läs texten och försök att förstå vad handlar texten om?

Till hjälp har du ord lista S. 118/119

Ordförståelse s.77/78 /79 (Ö.B) Lyssna : Les nouvelles en Francais UR.se  

 

Prov: Vi kommer att ha ett prov under torsdag vecka 10  (mer info om detta kommer v. 8)

Underlag för bedömning:

Muntliga och skriftliga övningar på lektionstid.

Läxförhör varje vecka samt en inlämningsuppgift.

Skrivuppgift V. 10

Detta måste du göra hemma: läs texten högt och kontrollera att du förstår den (lyssna på texten i ovningsmastaren.se)

Arbeta med övningarna både som finns på ovningsmastaren.se och i övningsboken: Chez nous.

Träna på glosor.

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa texter som står på planeringen samt glosor och grammatik i läroboken Chez nous och material som delas ut.

Arbeta med texternas tillhörande övningsuppgifter om både ordförståelse och grammatik.

Dialoger och muntliga presentationer.

Öva på att skriva texter, email, sammanfattningar mm.

Läxförhör Fredag 30/11

NI ska träna inför läxförhör på le futur simple.

Träna på verbes du premier groupe ”er” som tex verbet manger. Mangerai, mangeras, mangera, mangerons, mangerez, mangeront

verbes du deuxième groupe ”IR” som finir: finirai, finiras, finira, finirons, finirez, finiront.

verbes som slutar med ”re” som vendre.

vendrai, vendras, vendra, vendrons, vendrez, vendront.

les verbes irréguliers : être, avoir, Aller, faire.

Nationella prov v.49/50

Hej

Som ni vet så kommer ni ha nationella prov vecka  torsdag v. 49 ( läsförståelse) och hörförståelse Måndag V. 50

Tips för att träna inför läsförståelse.

Läs texter som vi har jobbat med från början av terminen.

Ta hjälp av ord lista som finns i textboken.

Läs om texten och försök översätta den till svenska.

Gå igenom frågor  för att se om du har förstått texten ( uppgifterna 1,2,3 som finns i övnings boken för varje kapitel brukar vara till hjälp. Vrai/ Faux frågorna tex).

Gå på ovningsmastaren.se och träna på glosor/ förståelsefrågor.

 

Måndag V.50: hörförståelse

Tips för att träna inför hörförståelse.

Gå på ovningsmastaren och lyssna på texterna som vi har jobbat med under de här veckorna.

Träna på alla uppgifter som handlar om hörförståelse.

Vi fortsätter träna även i klassrummet.

 

 

 

 

Inför prov V.42

Träna på inför provet

Åk: 9

När: Torsdag V. 42 (skriftligt prov)

Muntligt prov: Fredag V.42

 

 

Att göra Page (sida) Vilken bok  
Läsa kapitel 1a 8 Textbok Ord lista p.110 TextBok
Phrases utiles 9 Textbok  
Läsa kapitel 1b 12/13 Textbok Ordlista p.111 TextBok

 

Phrases utiles 14 Textbok  
Läsa kapitel 1c

 

20 Textbok Ordlista p.112/113

Textbok

Uppgifter. 1, 2a 2b p. 27-28 övningsbok

Tala om vädret Uppgift 3 p. 6

Uppgift 4a et 4b p.7

Uppgift 5 p. 7

Övningsbok  
Samtala om en semester Uppgift 12 p. 12

Uppgift 4 p. 16

Uppgift 5 p. 17

Övningsbok  
Présentera mig själv och min familj Uppgift 9a et 9b p. 20 Övningsbok  
Skriva något i någons blogg Uppgift 4 p. 30 Övningsbok  
Skriva ett mail till en kompis Uppgift 11 p. 11 Övningsbok  
Verbet venir i presens och i passé composé Uppgift 6a p. 8

Uppgift 9 p.10

Övningsbok Titta på böjning av verbet venir i textboken p. 9
Använda uttryck: viens de faire quelque chose Uppgift 7 p. 9 Övningsbok  
Böja verbe i passé composé, både verb som böjs med être och som böjs med avoir Uppgift 8 p. 9

Uppgift 9 p.10

Uppgift 10 p.10

Uppgift 7 p. 18

Övningsbok Träna på underlag som du fick
Kunna använda bindeord som presque, tellement, pourquoi pas, soudain après Uppgift 2 p. 5

Uppgift 6 p. 17

Övningsbok  

 

Obs : håll koll på eventuella ändringar.