Kategori: Moderna språk

Spanska åk 7 vecka 2-8

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 2. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna. Läxorna finns samlade på www.glosboken.se. Vi har hjälpt eleverna att uppdatera/skapa konton i början av terminen, men det finns alltid möjlighet att få papper med läxan eller anteckna den själv i sin skrivbok eller på sin iPad.

Vänligen,       Åsa Lind, lärare grupp 1, asa.lind@stockholm.se

Juan Miron Lucio, lärare grupp 2, juan.francisco.miron.lucio@stockholm.se

 

Vi kommer att arbeta med:

Att uttrycka att olika personer gillar något i singular och plural

Fråga och svara på vilken tid olika saker händer

Namnen på skolämnena

Namn på kläder och att kunna beskriva dem

Lägesord, kunna fråga var något ligger och beskriva det

Fundera över olika stereotyper och fördomar

 

Eleverna bedöms genom:

Läxförhör

Egen text om kläder

Muntlig dialog gruppinspelning

Redovisning av projektarbete i grupp

Arbete och deltagande i övningar och diskussion under lektionstid

Semana

Vecka

Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

2 Vacaciones

Lov

Hace demasiado calor Kapitel 6

textgenomgång

Me gusta/me gustan

Genomgång och övning

Hace demasiado calor 1
3 ¿A qué hora?

Vilken tid?

Muntliga övningar

El horario

Schemat

Hörövning s. 58

 

Läxförhör

Övningar kap. 6

Läsförståelse sid. 57

Las asignaturas
4 Hablando de ropa Kapitel 7

textgenomgång

Descripciones de ropa Beskrivningar av kläder, egen text Läxförhör

Hörövning sid. 66

 

 

Hablando de ropa 1

 

5 Diálogos

Handla kläder

Diálogos

Skriva egna kläddialoger

Läxförhör

Inspelning egna dialoger

Hablando de ropa 2
6 Lägesord

Genomgång och övningar

Lägesord

Muntliga övningar

Läxförhör

Hörövning sid. 69

 

Dónde está?¿

Lägesord

7 Película

Film

Película

Film

Película

Diskussion

Läxförhör

El proyecto
8 Proyecto en grupos

”Estereotipos y prejuicios”

Proyecto en grupos

”Stereotyper och fördomar”

Proyecto en grupos

Redovisningar

El proyecto
9 Vacaciones

Lov

     

 

 

Spanska planering v. 45-51

Español clase 7

Grupp 1 och 2

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 2. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna. Läxorna finns samlade på www.glosboken.se. Vi har hjälpt eleverna att uppdatera/skapa konton i början av terminen, men det finns alltid möjlighet att få papper med läxan eller anteckna den själv i sin skrivbok eller på sin iPad.

Vänligen,

Åsa Lind, lärare grupp 1

asa.lind@stockholm.se

Juan Miron Lucio, lärare grupp 2

juan.francisco.miron.lucio@stockholm.se

 

Semana

Vecka

Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

45     Genomgång prov

 

Amigos electrónicos

beskrivningar

46 Amigos electrónicos

Kapitel 4

textgenomgång

Descripciones

Beskrivningar

Hörövning s. 39, s. 42

 

Läxförhör

Los verbos

SER, ESTAR, TENER, IR

Genomgång och övning

Los verbos

SER, ESTAR, TENER, IR

 

47 ¡Voy a comprar un hámster!

Kapitel 5

textgenomgång

El futuro

Framtid, genomgång och övning

Läxförhör

Hörövning sid. 49

 

 

¡Voy a comprar un hámster 2!

 

48 Hörövning sid. 52

¿Qué vas a hacer esta semana?

Vad ska du göra den här veckan?

¿Qué vas a hacer esta semana?

Vad ska du göra den här veckan?

Muntlig övning

Läxförhör

Ir de compras

Gå och handla

 

Ir de compras
49 Ir de compras

Gå och handla

 

Diálogos

Ir de compras

Läxförhör

Inspelning egna dialoger, inlämning

 
50 Película

Film

Película

Film

Película

Film

 
51 TEMA Navidad

Julen

Vacaciones

Lov

Vacaciones

Lov

Spanska åk 7 planering v. 34-38

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos! 2. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna. Läxorna finns samlade på www.glosboken.se. Vi kommer att hjälpa eleverna att uppdatera/skapa konton under terminen, men till att börja med kommer de att få papper med läxan eller anteckna den själv i sin skrivbok.

Vänligen,

Åsa Lind, lärare i spanska, grupp 1, asa.lind@stockholm.se

 

Juan Miron Lucio, lärare i spanska, grupp 2, juan.francisco.miron.lucio@stockholm.se

Semana

Vecka

Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

34 Presentaciones

Presentationer

Repetición

Repetition

Repetición

Repetition

Repetition från åk 6
35 ¡Feliz cumpleaños!

Grattis på födelsedagen!

Capítulo 1

Frågeord

Repetition, lite nytt

¿Cómo van?

Hur åker de?

 

Läxförhör

 

El verbo ”ir”

Verbet ”gå/åka”

¡Feliz cumpleaños!
36 Genitivo

Genitiv/ägande

Entrevistas

Intervjuer

s. 10 ÖB

Läxförhör

 

Hörövningar

¡Vamos a Santiago!
37 ¡Vamos a Santiago!

Capítulo 2

La hora

Klockan

Läxförhör

 

Hörövningar

¡Vamos a Santiago! 2
38 ¿Cómo estás?

Lite mer om hur man mår och varför

Entrevistas musicales

s. 23 ÖB

Läxförhör

 

Hörövningar

En la playa de Miraflores