Kategori: Matematik

Matematikplanering geometri , Åk 8

GEOMETRI

Centralt innehåll:

 • Geometriska begrepp och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Elevens mål

 • beräkna omkrets och area av en cirkel
 • beräkna arean av begränsningsyta
 • förstå vad volym är
 • ge namn på och känna till olika rymdgeometriska kroppar t. ex rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • kunna använda och lösa ut formler

Begrepp

                      medelpunkt                         radie                                   diameter

                      pi                                         omkrets                              area

                      enheter                               cirkelsektor                        medelpunktsvinkel

                      dimension                           geometrisk kropp               kub                    

                      rätblock                               cylinder                               prisma                                 

                      kon                                      pyramid                               klot                                   

                      begränsningsyta                mantelyta                            sfär                                                               

                      volym           

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning

 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Matematikplanering åk 8 vt 2018

Vecka Veckans avsnitt Sid. Läxa
3

Cirkelnsomkrets

 

88-91

 

 Mät omkrets och diameter på fem runda föremål

4

Cirkelnsarea

Begränsningsyta

92-96

97-102

Övningsblad omkrets 3:1B

5

Begränsningsyta

Volym av rätblock

97-102

104-107

Övningsblad area 3:2A

6 Volymenheter

Volym av prisma och cylinder

 

104-107

108-110

111-113

Övningsblad begränsningsarea 3:3

7

Volym av kon, pyramid och klot

Formler

Kapiteltest

111-113

114-117

123

 

Övningsblad volymenheter3:5
10

Repetition: Baslägret och/eller

Blandade uppgifter

Prov:  20/3

124-129

236-237

Repetitionsupp-gifter 3 ( matte direkt)

Prov för samtliga klasser vecka 12,  tisdagen den 20/3.

Matematikplanering åk 8, Algebra

Centralt innehåll:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Elevens mål

 • Kunna hitta mönster från talföljder och figurer
 • Förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • Kunna multiplicera med parentes
 • Lösa olika typer av ekvationer
 • Att lösa ekvationer med x i båda leden
 • Problemlösning med ekvationer
 • Kunna föra matematiska resonemang kring variabler och ekvationer.
 • Använda olika uttrycksformer för att argumentera och redovisa dina lösningar.

Begrepp

·         Talföljd

·         Formel

·         Algebraiskt uttryck

·         Numeriskt uttryck

·         Variabel

·         Förenkla

·         Likhet

·         Ekvation

·         Obekant

·         Prövning

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter

Matematikplanering åk 8 2017-2018

Vecka Avsnitt Uppgifter Läxa

43

Repetition

Övningsblad

5.1-5.2 Uttryck

5.4 Mönster

Elevtest: Arbetsblad mönster 3:9

45

Repetition

5.5 Likheter och ekvationer

5.6 Ekvationer

(5.3 Formler, 5.7 Geometri med ekvationer)

Elevtest: Ekvationslösning Arbetsblad

Matte direkt 3:5, 3:6

46

2:1 Mönster

2:2 Mönster och formler

1,3,4,6,8,10 (11-14)

2,3,6,9,10,11 (13-17)

Övningsblad 2.1

47

2:3 Uttryck med parenteser

 

2:4 Multiplikation med parentes

1,2,3,5,7,10,12,13,15,17,19 (20-24)

1,2,3,5,9,10,12 (15-20)

Arbetsblad parenteser

Övningsblad 2.3B

48

2:5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

Begreppstest muntligt sid.78

Kapiteltest sid. 79

3,4,5,7,11,12,14 (15-19)

2,4,6,8,9,10,12,15 (16-20)

Arbetsblad ekvationer

Övningsblad 2.6

49

Baslägersid. 80-82 / Hög höjd sid. 83/Blandade uppgifter sid. 234-235

Prov 7/12

50

2.7 Problemlösning med ekvationer 1,2,3,4,5,6,,8,9,10.11

51

2.7 Problemlösning med ekvationer

Examination problemlösning

12,13,14 (16-21),

 

Matematikplanering, Tal åk 8

 

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.

Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Elevens mål

 • Förstå negativa tal och dess användning och kunna räkna med negativa tal
 • Förstå hur potenser är uppbyggda, används och kunna använda potenser i beräkningar
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • Förstå vad ett prefix är och kunna använda prefix

Begrepp du ska kunna

Negativa tal

Positiva tal

Motsatta tal

Naturliga tal

Hela tal

Rationella tal

Irrationella tal

Reella tal

Potens

Bas

Exponent

Kvadratrot

Tiopotens

Grundpotens

Prefix

Närmevärde

Gällande siffra

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Uppgifter Läxa
35 Repetition

De fyra räknesätten, addition och subtraktion Övningsblad 2.3B (Åk 7)

Multiplikation, Övningsblad 2.4A och 2.4B

Division, Övningsblad 2.4C

Extrauppgifter: 1:11-1:16 eller konstruera egna uppgifter utifrån de fyra räknesätten

Elevtest: Arbetsblad 1:17 (mattedirekt) B, två av tre

36 Repetition

Olika räknesätt övningsblad 2.4D

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1, Övningsblad 2.5A

Multiplikation och division med 10, 100, 1000 arbetssblad 1:9 (mattedirekt) B, två av tre

Prioritering övningsblad 2.6

Avrundning, arbetsblad 2.8

Överslagsräkning 1:18 (mattedirekt)

Elevtest: Multiplikationstabellen (multiövn. 75.3)

Multiplikationstabeller 1-10
37 1.1  Negativa tal

 

1.2  Addition och subtraktion med negativa tal

 

 

2,4,5,6,10,12,

13 (15-17)

2,4,5,8,10,

13,14,16,19,20

(21-25)

Övningsblad 1.1B

 

38 1.3  Multiplikation och division med negativa tal

 

1.4  Potenser

 

3,5,6,8,9,13,16,17, (19-25)

3,4,7,8,9,11,13,15 (17-22)

Övningsblad 1.2C och

Övningsblad 1.3D

Minkrav B

39 1.5  Multiplikation och division med potenser

 

1.6  1.6  Kvadratrot

 

1,2,3,5,9,10,13,

14 (15-20)

2,3,6,8,9

(11-12)

 

Övningsblad 1.4 och 1.5. Minkrav B
40 1.7  Stora och små tal med tiopotens

 

 

1.8  Prefix och gällande siffror

 

1,2,3,4,6,8,10

13,14,16,17,21,22,23

(24-28)

1,4,6,7,9,10,12,14 (16-20)

 

Övningsblad 1.6 (alla)

Övningsblad 1.7B

A-uppgifterna

 

41 Repetition/fördjupning

 

Begreppstest

s.38 i boken

42 Prov: 19/10 8A och 8C, 20/10 8B