Kategori: Matematik

Matematikprov, bråk och procent framflyttat

Läsårets sista matematikprov är framflyttat till den 22/5 för klass 7c och 24/5 för klass 7a och 7b.  Provet kommer att i huvudsak handla om resonemang och problemlösning när det gäller bråk och procent. När du löser en problemlösningsuppgift (vanligtvis så kallade lästal) kommer du att använda olika metoder och redovisningssätt som även det kommer att bedömas.

Mer information kommer!