Category Archives: Idrott

Rörelse v.42-47

Vi kommer nu påbörja ett längre moment där vi kommer jobba med rörelse och olika aktiviteter. Vecka 42 och 43 kommer vi lägga fokus på bollspel och veckorna 45-47 kommer det bli olika former av motorikutmaningar i form av gymnastik, parkour mm.

Dessa ämnesområden har samma kunskapskrav och det handlar om hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten. Alltså på vilket sätt deltar du i bollspelet, är du aktiv, använder du en god teknik och kan anpassa dig till de olika krav de olika spelen kräver? Inom gymnastik handlar det bland annat om att ha koll på armar och ben i t ex en kullerbytta, att lyckas utföra de olika rörelserna med ett gott resultat. Under lektionerna kommer jag visa praktiskt hur de olika kunskapsnivåerna kan se ut. Det finns även några filmer från skolverket där man kan få en ide om hur det kan se ut gällande kunskapsnivåer.

Komplexa rörelser till viss del = E nivå https://www.youtube.com/watch?v=R6mcPv7atIo

Komplexa rörelser relativt väl = C nivå https://youtu.be/nCZcG0VySOA

Komplexa rörelser väl = A nivå https://www.youtube.com/watch?v=oga2NPaWVfg

Detta är några exempel där man kan bilda sig en uppfattning hur det kan se ut.

/ Patrik

Skaderisker v.40-41

Under dessa veckor kommer vi på lektionerna jobba med att undvika skador… Ett mål inom idrott och hälsa handlar om att man ska kunna förebygga skador genom att förutse och undvika skaderisker. Vi kommer under 4 lektioner jobba med detta och prata om hur man kan tänka och resonera kring skaderisker.

Under dessa 4 lektioner kommer vi jobba med detta häfte. skaderisker-ak-7-hafte

Lycka till / Patrik

Att orientera sig v.36-40

Filmer och uppgifter där du kan lära dig mer om orientering:

Orienteringshäfte Här kan du läsa på om orientering samt göra några uppgifter.

kartteckenmemory Här ska du para ihop rätt bild med rätt karttecken. Skriv ut och klipp ut eller måla streck mellan bilderna på din ipad.

Orientering åk 7

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

  • Orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Elevens mål

  • Kunna orientera dig och hitta i miljön genom att använda olika hjälpmedel
  • Du ska kunna identifiera olika karttecken och beskriva terrängen på en främmande karta.
  • Du ska kunna använda en kompass
  • Du ska, med hjälp av olika hjälpmedel kunna hitta flera kontroller på en utritad bana

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

  1. Genomgångar och introduktion under höstterminens första veckor.
  2. Genomgångar av karttecken och kortare övningar i skolans närområde.
  3. Övningar med stigande svårighetsgrad inom praktisk orientering. Bland annat genom olika former av orientering som t.ex. Linje- och stjärnorientering
  4. Heldag med orientering i examinationssyfte.

Bedömning

Förmågan att använda sig av karta och, eventuellt, kompass på ett korrekt sätt

Med hjälp av karta och kompass genomföra en orientering så effektivt som möjligt, dvs hitta från plats A till B.

Bedömningskriterier:

E C A
Kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.  

Hittar med relativt god säkerhet i okända miljöer och då med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

 

Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och då med hjälp av karta och andra hjälpmedel

Så här visar du vilka kriterier du når.

E C A
Du hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön nivå inom lektionstiden

Du känner till några av kartans färger och karttecken.

Du hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön, vit, nivå inom angiven tid.

Du känner till de flesta av kartans färger och karttecken.

Du hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön, vit, gul nivå inom angiven tid.

Du kan använda dig av dina kunskaper om kartan för att hitta rätt och du kan beskriva de vägval du gjort utifrån kartans färger och tecken.

Med angiven tid menar vi ungefär den tid det tar att gå runt en bana. Vi kommer att prata om detta under varje lektion.

Idrott och hälsa v.34-35

Hej, lärare för alla klasser i åk 7 är Patrik Bäckström

Under de första veckorna på terminen kommer vi leka samt köra lite samarbete. Jag har pratat med alla klasser om hur idrotten är upplagd i år, regler osv. Efter denna mjukstart kommer vi börja med orientering och att lära sig hitta med hjälp av kartan. Mer info om detta kommer.

Väl mött / Patrik