Category Archives: Idrott

Att orientera sig v.35-v.40

Under dessa veckor kommer vi träna oss i att orientera med hjälp av kartan. Vi kommer göra olika övningar och banor i Årstaskogen. I åk 9 ska du klara dig på egen hand och därför kommer vi att köra själva.

Några lektioner kommer att gå bort pga utvecklingssamtal och annat så perioden är lång men det blir inte så många lektioner. Fredag 5 oktober kommer vi ha orienteringsdag vid Farstanäset där du alltså får visa vad du lärt dig.

Info om orientering om du vill lära dig mer: https://www.orientering.se/sa-funkar-orientering/

Film med info: Idrottshjälpen orientering  

Mål

  • Orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
  • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Bedömning

Förmågan att använda sig av karta och, eventuellt, kompass på ett korrekt sätt

Med hjälp av karta och ev kompass genomföra en orientering så effektivt som möjligt, dvs hitta från plats A till B.

Bedömningskriterier:

E C A
Kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer Kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer.

Vi menar:

E C A
Eleven hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön inom lektionstiden Eleven hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön, vit, gul nivå inom lektionstiden Eleven hittar samtliga kontroller i känd terräng på grön, vit, gul och orange nivå inom lektionstiden
På orienteringsdag i okänd terräng hittar eleven  kontrollerna på grön bana inom maxtiden. På orienteringsdag i okänd terräng hittar eleven kontrollerna på minst 1 vit och 1 gul bana inom maxtiden På orienteringsdag i okänd terräng hittar eleven alla kontrollerna på 2 gula banor inom angiven tid.

Med angiven tid menar vi den tid det tar för en idrottslärare i rask promenad gå runt orienteringsbanan.

Första tiden

I början av åk 9 kommer vi att vara ute och det stora kunskapsområdet blir att orientera sig. Vi kommer att jobba vidare med kartan så att du blir säkrare i dina vägval. I åk 9 kommer du alltså även att orientera dig självständigt utan en kompis som hjälp.

Det blir också en del lekar samt en del arbete kring friluftsliv och hur man ska bete sig i skog och mark.

Vi ses / Patrik