Category Archives: Idrott

Att förebygga skador v.49- tis v.50

Under främst vecka 49 kommer vi att jobba med skaderisker och hur man kan förebygga dem. Vi kommer att prata om olika idrottsskador och du kommer att få agera personlig tränare till en “patient”. Inlämning av uppgift tisdag v.50

 

Läsläxa till tisdag v.49Skaderisker – Läsläxa förebygga skador – Några vanliga skador

 

Uppgiften: Skaderisker – Skadeförebyggande PT

Personerna: Skaderisker – PT uppgift skador X personer

Planera mot mål – Mitt pass och ditt pass v.46-48

Under dessa veckor, med 1 veckas avbrott för temavecka, kommer vi göra en uppgift där du ska planera ett träningspass för dig själv och en klasskompis. Syftet är att vi ska träna på att göra träningsprogram samt genomföra dessa. Du behöver använda dina kunskaper om olika övningar, vad övningarna tränar och tankar kring hur man kan lägga upp träningspass.

v.46

tis Första halvan träning – pulshöjande stationer med pulssensorer. Andra halvan genomgång av uppgiften och börja skriva ditt träningspass.

tors Första halvan träning – pulshöjande hinderbana med pulssensorer, enbart 9b. Andra halvan skriva klart ditt träningspass, senaste inlämning tors v.47

v.48

tis Genomföra träningspasset Mitt pass och ditt pass, person 1

tors Genomföra träningspasset Mitt pass och ditt pass, person 2

Uppgiften: Plan mot mål – Mitt_pass_och_ditt_pass_digitalt

Motorik v.41-45

Under 6 lektioner kommer vi att inrikta oss på motorik, alltså hur din kropp klarar av att utföra olika rörelser. Vi kommer att ha gymnastik och parkour som främsta arbetsområden. Bedömningen under detta moment är hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser efter de krav som övningen ställer. Man skulle kunna säga att det är din idrottsliga skicklighet. Bedömningspunkten är den samma som t ex bollspel, racketspel, lekar osv. Detta är den tyngsta och största delen av bedömningen då det är det praktiska vi lägger ner mest tid på.

Vi pratade lite kort i klasserna om vad man kan göra för att förbättra sig på detta område. Några förslag var då:

  • Långsikt: hålla på med någon idrott för att lära sig mer och bli bättre på att använda sin kropp
  • Kortsikt: alltid vara aktiv på lektionerna. Öva och träna, annars förbättrar man sig inte. Våga, ibland är vissa saker lite läskiga då måste man våga.

v.41 Gymnastikbingo, jobba med lappen

v.42 Jobba med lappen, hinderbanekorridor

v.45 Motoriktest träna och filma

Kunskapskrav:

E C A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och an­passar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sam­manhanget Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och samman­hanget

Bedömningsmatris:

E C A
Bristande balans och stabilitet.

 

Osäkert och är mindre beslutsam.

 

Långsamt och med mindre flyt i rörelserna.

 

Kan behövas flera försök för att lyckas.

 

Bättre, säkrare balans och stabilitet.

 

Säkrare och mer beslutsam.

 

Kan sätta ihop rörelser efter varandra.

 

Kan göra om övningen flera gånger med samma resultat.

 

Rör sig med säker precision och balans, stor stabilitet.

 

Avslappnad och säker i sina rörelser, mycket beslutsam.

 

Har flyt i rörelserna och kan med lätthet fortsätta nästa rörelse.

 

Klarar övningarna med samma resultat varje gång.

 

Lycka till / Patrik