Kategori: Idrott

Träningslära: kondition åk 8 v.3-7

Prov torsdag vecka 7 – Här kan du hitta häftet som du behöver plugga på: Kondition – Häftet

Häftet inläst:

 

Uppgift för att slippa fråga på provet: kondition – En bra lektion

Varför kondition?

Vi alla människor behöver kondition för att klara av vårt liv, orka göra olika saker, springa ifatt bussen eller ta trapporna i skolan. I detta arbetsområde kommer vi både jobba praktiskt, alltså bli trötta, och även lära oss mer om hur kroppen fungerar och vad som händer när vi tränar.

Elevens mål

Du ska:

  • Förstå vad kondition och konditionsträning är och hur man kan träna.
  • Känna till begrepp och kunna använda dessa vid beskrivningar av hur kroppen och hälsan påverkas vid träning.
  • Kunna planera och sätta upp mål med fokus på konditionsträning.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Under detta arbetsområde kommer vi att jobba både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att på lektionerna testa på olika sätt att träna konditionen och prata om dessa metoder. Du kommer som elev att få sätta upp mål och fundera över hur du kan nå dessa mål. För att kunna sätta upp mål och utvärdera dessa behöver du också förstå hur kroppen fungerar och reagerar på träning samt olika effekter av konditionsträning och detta kommer vi prata om, ha genomgångar kring samt du kommer att få läsa ett häfte om konditionsträning.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske både genom det du gör praktiskt på lektionerna, att du visar att du förstår vikten av att träna, samt på det sätt du deltar i samtal och diskussioner kring ämnet. Vi kommer också att ha ett skriftligt prov där du får chansen att visa vad du förstått och kan. Prov torsdag vecka 7. Vad du behöver kunna och plugga på till provet kommer vi givetvis gå igenom och det kommer även finnas här på bloggen.

E

  • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Detta visar du bl a genom att ha koll på vilka träningsformer som finns och hur de kan genomföras samt vad som är viktigt att tänka på vid träning.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Detta visar du bl a genom att känna till hur konditionsträning påverkar dig och din kropp, vilka risker med finns vid träning samt har koll på begrepp inom ämnet.

C

  • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

A

  • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Terminsplanering idrott åk 8

Vecka Aktivitet Övrigt
2 Skidskytte  
3 Träningslära: Kondition 8  
4 Träningslära: Kondition 8  
5 Träningslära: Kondition 8  
6 Träningslära: Kondition 8  
7 Träningslära: Kondition 8 Prov tors åk 8
8 Temavecka  
10 Ergonomi åk 8  
11 Prao åk 8  
12 Musik och rörelse åk 8  
13 Musik och rörelse åk 8  
15 Musik och rörelse åk 8 Redovisningar åk 8
16 Bollspel

Racketspel

 
17 Bollspel

Racketspel

 
18 Friidrott  
19 Slagspel

Rugby

Ute
20 Friluftsliv Ute
21 Konditionsträning

Styrketräning

Ute
22 Lekar Ute

Träning och planera mot ett mål v.47-49

Under totalt 5 lektioner kommer vi jobba med träning, främst i form av cirkelträning och olika övningar. Vi kommer att sätta upp mål och planera träning utifrån detta mål. Detta är ett arbete vi jobbat med tidigare bl a i åk 7 när vi läste om och testade styrketräning. Tanken är att du ska bli bättre på att hålla koll på vilka övningar som tränar vad och träna din förmåga att lägga upp träningsprogram. Om du har koll på detta blir det lättare för dig i framtiden att styra och ha koll på din egen träning.

Vecka 47

Måndag: Vi pratar om vad vi kommer göra under dessa veckor samt testar 10 olika stationer med styrkeövningar. Vi går igenom hur du genomför dessa övningar på rätt sätt.

Torsdag: Vi tränar på att komma på övningar som tränar olika delar av kroppen. Cirkelträning där eleverna i grupper kommer på övningar utifrån ett bestämt mål

Vecka 48

Måndag: Under denna lektion ska man sätta samman ett kort träningsprogram för några påhittade personer och genomföra programmet. Allt för att träna på att komma på övningar och fundera över vad olika övningar tränar.

Torsdag: Du ska idag förbereda redovisningen som kommer vara nästa lektion. Uppgiften: Plan mot mål – Cirkelträning

Vecka 49:

Måndag: Idag är det dags för att filma din redovisning, följ instruktionerna och detta ska senast vara inlämnat tis 5 dec. Uppgiften:Plan mot mål – Redovisning Cirkelträning

Lycka till / Patrik & Attila (lärarstudent)

Bollspel och rörelse v.45-46

Under dessa veckor kommer vi att spela olika bollspel. Vi kommer göra olika övningar och spela. Tanken med detta är att du dels ska röra på dig och även träna din motorik.

Vad det gäller bedömningen ingår detta moment i samma som motorikövningarna  vi gjorde innan lovet, alltså hur väl du kan kontrollera din kropp och dina rörelser i förhållande till spelen.

Jag tittar på om du är:

aktiv och försöker

kan och använder rätt teknik i de olika spelen

Bidrar till spelet när det är match, alltså går dina passningar rätt, gör du att ditt lag kan få ett bra spel.

Lycka till / Patrik