Category Archives: Idrott

Friluftsliv v.19-22

Under detta sista moment i idrotten kommer vi att jobba med utevistelse och friluftsliv. I både åk 7 och 8 har vi i små doser arbetat med detta och lärt oss om allemansrätten, hur stormkök fungerar, lager-på-lager principen och annat som hör till ämnet.

Vi kommer under dessa veckor testa att laga mat på stormkök, bygga läger och fundera över vad man ska tänka på och bete sig i skog och mark. Vi kommer jobba mycket praktiskt, men också skriftligt svara på frågor och funderingar.

V.19 tors Grupparbete stormkök och allemansrätten

V.20 Tis Förbereda inför vandringen i grupp

v.21 Tis Bygga läger

Filmer:

Vindskydd: https://m.youtube.com/watch?v=CBazaWsuZnQ

Eldstad: https://m.youtube.com/watch?v=gpi_rzn7nB4

tors lilla testet om friluftsliv

v.22 Tis vandring Sörmlandsleden med matlagning och uppgifter i grupp

samling skolan 9b 8.30, 9a & 9c 8.45

Infomaterial om allemansrätten:

Friluftslivinfo

Allemansratten_folder

Kunskapskrav
A – Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.
C – Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.
E –
Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.

 

Musik, rörelse och dans v.12-18

Under denna tid kommer vi jobba med olika rörelser till musik. Vi kommer börja i gamla, traditionella danser och sedan röra oss fram till nutid och mer modern dans. Tanken är att vi ska röra oss på olika sätt och till olika musik och lära oss en del om vilka olika danser det finns samt försöka få koll på vår egen kropp i olika rörelser.

v. 12 Gammalt: Troika, Schottis, Vals, Foxtrott

v. 13 Uppgiften Gammalt möter nytt, där vi tar en gammal dans och gör om den med modernare steg och musik. Gruppuppgift.

Musik och rörelse – Gammalt möter nytt år 9

v. 14 Tis: Vi börjar med uppgift om mer modern dans. Tors: Vi testar ett danspass på Eriksdalsbadet.

Alternativ 1: Musik och rörelse – Dansuppgift år 9

Alternativ 2: Musik och rörelse – Expressiv dans 2

v.15-18 Vi tränar på våra danser och är klara tisdag v.18

Bedömning

E

Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm

 

C

Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm

A

Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm

  INNEBÄR  
Hålla takt Jag rör mig i takt till musiken ibland Jag rör mig i takt till musiken för det mesta Jag rör mig nästan alltid i takt till musiken och kan snabbt hitta rätt igen om jag kommer av mig
Puls och rytm Jag kan steg där jag rör mig till grundpulsen och grundrytmen  (1-2-3-4) Jag kan steg där jag rör mig till enkla rytmer med bra flyt Jag kan steg där jag rör mig till svårare rytmer med bra flyt
Kroppskontroll Jag tycker det är svårt att göra rörelser med armarna i takt samtidigt som benen Jag kan göra enkla rörelser med armarna i takt samtidigt som jag rör benen Jag kan göra svåra rörelser med armarna i takt samtidigt som jag rör benen
Övergångar, att byta mellan olika rörelser Jag tycker det är svårt att byta från en rörelse till en annan Jag kan byta från en rörelse till en annan ganska smidigt. Jag tvekar inte ofta Jag tycker det är enkelt att byta från en rörelse till en annan ganska smidigt. Jag gör det på smidigt sätt utan att tveka

Hälsa – Livsstilscoachen v.4-8

Under detta avsnitt ska vi titta närmare på hälsa och hur vi kan påverka vår hälsa. Hur kan vi må lite bättre? Vi kommer jobba med en påhittad person som vi ska coacha fram till en bättre hälsa. På detta sätt kan vi lära oss mer om hur vi ska äta, sova, träna och slippa negativ stress bland annat.

Vi kommer under lektionerna träna våra kroppar och skriva på uppgiften. Om du ska göra en bra uppgift ska du se till att du har de olika delarna klara i denna ordning:

Kost v.4

Sömn v.5

Sinnen – droger och stress v.6 länk tips: 1177.se, drugsmart.com

Träning v.7

Mål och träningsprogram v.8

Allt klart och inlämnat fredag v.8

Uppgiften:

Hälsa – uppgiften Livsstilscoachen

Material

Hälsa – Livstilscoachen – allt hänger ihop infohäfte

Hälsa – Att sätta upp mål och planera träning

Hälsa – Träningskalender till livsstilcoachen fyll i

Skriv i denna:

Hälsa – skriva Livsilscoachen

 

Grovplanering idrott vt-19

Då är det dags igen, sista terminen!

Vecka Åk 9 Anteckningar
2 Racketspel

Ditt betyg

 
3 Bollspel

Rest HLR

 
4 Hälsa – livsstilscoachen  intro, kost  
5 Hälsa – livsstilscoachen

Sömn

 
6 Hälsa – livsstilscoachen

Sinnen

 
7 Hälsa – livsstilscoachen

Rörelse

 
8 Hälsa – livsstilscoachen

Träning och mål

Hälsa – livsstilscoachen  inlämning fredag
10 HLR

Bollekar

 
11 Temavecka  
12 Musik och rörelse

Gammalt 

 
13 Musik och rörelse

Gammalt möter nytt

 
14 Musik och rörelse

Nytt

 
15 Musik och rörelse

Redovisningar

 
17 Utmaningen

Puls – korridorer

 
18 Friluftsliv  
19 Friluftsliv Ute
20 Friluftsliv Ute, vandring fre
21 Träning ute

Lekar ute

Ute, orientering extra
22 Löpning

Bollspel

Ute