Category Archives: Bild

Grundplanering Bild åk 9 2018-19

Grundplanering Bild åk 9 2018-19

Valaffischer (tre veckor)
Vi lär oss om propaganda och argumentation genom bild
Teori + praktisk uppgift – fiktiv propaganda om skolfrågor
Porträtt (resterande termin+januari, redovisningar i början av februari)
Vi försöker fånga/gestalta personlighet och mänskliga egenskaper genom att arbeta med porträtt. I första hand självporträtt, men kompisar eller kända personer kan också gå bra.
Teknik: blandad, teckning/måleri på kartong, A3
Miljö, attribut, symbolik, sammanhang blir en viktig del av bilden.
Porträttövning via bildförlaga ca 1 lektion
Förberedelser genom fotografering eller bildletande, preparering av material ca 1 lektion
Eget arbete ca 10 tillfällen
Redovisningar ca två lektioner
Samtida konst – offentlig konst
Konst på stan/i tunnelbanan
Du väljer ut ett aktuellt existerande konstverk i Stockholm
Du arbetar med ditt val genom att:
Skissa/teckna av/återge
Bildanalys/beskrivning
Egen gestaltning i lera inspirerad av och kopplad till det utvalda konstverket
Ca 12 tillfällen inklusive redovisningar

Allmän betygssammanställning åk 7-9

Allmän betygssammanställning åk 7-9
Nedanstående kunskapskrav bedöms om möjligt kontinuerligt vid varje övning. En del av dem är relevanta hela tiden, andra ibland. (sammanställning Martin Nordström)

1. Bildspråk
(din vana och säkerhet i att uttrycka dig i bild)
E. Du framställer bilder med ett enkelt, fungerande bildspråk
C. Du framställer bilder med ett utvecklat bildspråkspråk
A. Du framställer bilder med ett väl utvecklat bildspråk
2. Material/teknik
(din förmåga att hantera bildverktyg)
E. Du hanterar material och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
C. Du hanterar material och tekniker på ett fungerande sätt
A. Du hanterar material och tekniker på ett väl fungerande sätt
3. Genomförande
(hur färdiga blir/upplevs dina bilder)
E. Dina bilder är delvis genomarbetade
C. Dina bilder är relativt genomarbetade
A. Dina bilder är genomarbetade
4. Bildkomposition
(Din förmåga att bygga upp bilder)
E. Du hanterar bildkomposition på ett i huvudsak fungerande sätt
C. Du hanterar bildkomposition på ett fungerande sätt
A. Du hanterar bildkomposition på ett väl fungerande sätt
5. Tillvägagångssätt
(hur du arbetar)
E. Du tar dig framåt genom att pröva idéer, material och arbetssätt
C. Du tar dig framåt genom att pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt
A. Du tar dig framåt genom att systematiskt pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt
6. Process
(hur du tänker)
E. Du driver ditt arbete genom att bidra till att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt
C. Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som efter bearbetning leder framåt
A. Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt
7. Presentation
(Hur du anpassar ditt arbete till uppgift och sammanhang)
E. Du utför och visar dina arbeten med viss anpassning
C. Du utför och visar dina arbeten med relativt god anpassning
A. Du utför och visar dina arbeten med god anpassning
8. Omdöme
(Din förmåga att ge omdöme om eget arbete)
E. Du ger enkla omdömen om den egna arbetsprocessen
C. Du ger utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen
A. Du ger välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen
9. Bildtolkning
(Förstå sig på bild – uttryck, funktion, kategorisering mm)
E. Du beskriver och tolkar bilder på ett enkelt sätt, med viss underbyggnad och användning av ämnesspecifika begrepp
C. Du beskriver och tolkar bilder på ett utvecklat sätt, med relativt god underbyggnad och god användning av ämnesspecifika begrepp
A. Du beskriver och tolkar bilder på ett enkelt sätt, med mycket god underbyggnad och väl utvecklad användning av ämnesspecifika begrepp