Category Archives: Ämnen

Film discussion week 19-22

De sista veckorna ser och analyserar vi filmen ”Green Mile”.

Mål:

 • kunna kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • analysera film

Kunskapskraven vi arbetar med:

Grundläggande:                  God:                                               Mycket god:

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.  
Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer. Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.  

Teknikprov

Kommunikation

Planering i teknik åk 9, vecka 17 – 19, 2019

 

Bok: Puls Teknik (”Från Altamira till molnet” sidorna 132-151)

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Veckoplanering 9a

 

Vecka Måndag/Tisdag (halvklass) Onsdag Fredag
17 Måndagen går bort p.g.a. annandag påsk

Film: Uppfinningar

Sidorna 132-134

Gamla bilder och skrift

Sidorna 135-139

Kopiering, kameror, mikrofoner, förstärkare, högtalare.

Grammofon till MP3

 

18 Film: Uppfinningar

Tisdagen går bort p.g.a. NP

 

1:a maj

Sidorna 140-141

Från telegraf till telefon

19

 

Sidorna 142-146

Dataöverföring och GPS

Frågetillfälle och/eller repetitionstillfälle Prov 24:e maj

 

Friluftsliv v.19-22

Under detta sista moment i idrotten kommer vi att jobba med utevistelse och friluftsliv. I både åk 7 och 8 har vi i små doser arbetat med detta och lärt oss om allemansrätten, hur stormkök fungerar, lager-på-lager principen och annat som hör till ämnet.

Vi kommer under dessa veckor testa att laga mat på stormkök, bygga läger och fundera över vad man ska tänka på och bete sig i skog och mark. Vi kommer jobba mycket praktiskt, men också skriftligt svara på frågor och funderingar.

V.19 tors Grupparbete stormkök och allemansrätten

V.20 Tis Förbereda inför vandringen i grupp

v.21 Tis Bygga läger

Filmer:

Vindskydd: https://m.youtube.com/watch?v=CBazaWsuZnQ

Eldstad: https://m.youtube.com/watch?v=gpi_rzn7nB4

tors lilla testet om friluftsliv

v.22 Tis vandring Sörmlandsleden med matlagning och uppgifter i grupp

samling skolan 9b 8.30, 9a & 9c 8.45

Infomaterial om allemansrätten:

Friluftslivinfo

Allemansratten_folder

Kunskapskrav
A – Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.
C – Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.
E –
Eleven kan planera och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och till allemansrättens regler.