Biologi

Nervsystemet, sinnesorganen och ANT

 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion och sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter och laborationer

 

Bedömning

 • Delaktighet under lektioner och i diskussioner
 • Hur du genomför och dokumenterar laborationer
 • Prov

 

Veckoplanering från och med vecka 6 till och med vecka 11, 2015

 

Vecka Onsdag Måndag/Tisdag (halvklass) Fredag
8 Sid 230- 239

·         Hjärnan

·         Nervsystemet

·         Hormoner

·         Reaktionstid

·         Knäreflex

·         Reflexrörelse jämfört med en vanlig rörelse

Sid 240- 249

·         Hjärnans uppbyggnad

·         Vad gör hjärnan

·         Hjärnans kemi

·         Skador- hjärnan

 

10 Sid 254- 261

·         Sinnena

·         Ögat

·         Örat

Lab. Syn, lukt, hörsel, känsel Sid 262- 267

·         Balans

·         Sjukdomar- örat

·         Lukt

·         Smak

12 Frågestund Sid 296- 311

Droger

Prov 22 mars

 

Biologiboken puls

 • Hjärnan sid 230-250
 • Sinnena sid 254-267
 • Droger sid 296- 311

Kunskapskrav

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *