Author Archives: Victoria Vinsander

“The Absolute True Diary of a Part-Time Indian” Week 16-22

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriftligt formulera text där du visar att du förstår innehållet i boken vi läser.
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär. Du kommer att få tid all läsa, diskutera och svara på frågor till boken i skolan. Om du inte hinner läsa sidorna eller skriva ner svaren på frågorna i skolan ska det göras hemma. Du får veckans frågor mailade till dig och ska maila svaren tillbaka till mig i slutet av veckan.
 • Du ska ha last följande sidor till slutet av veckan:

Week 16      Read p 1-31 (Because Geometry..)

Week 17      Read p 32-81 (Halloween)

Week 18      Read p 82-129 (Dance..))

Week 19      Read p 130-158 (Red Versus White

Week 20      Read p 159-198 (Rowdy and I…)

Week 21      Read p 199- 230

Week 22

Engelska matris

  E C A
Skriva och göra sig förstådd   I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning.

Argumentative essay

During two nearest lessons we will work with an argumentative essay. You will choose one of the topics below and write a text, approximately one A4 page.

Choose one of the topics below and write an argumentative essay:

1) Should students wear school uniform?

2) Are you distracted by technology?

3) Is homework necessary?

4) Can cell phones be educational tools?

5) More gymnastics in school?

If you want to, you can suggest a topic of your own.

How to write an argumentative text

It consists of:

 1. Introduction lead-in to the topic / question
 2. Main body:
 3. a) arguments in favour of (pros) + examples or explanations
 4. b) arguments against (cons) + examples or explanations
 5. Conclusion rounding off with your personal opinion

You can also take a look at the links below:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/and-against-essay

How to Write an Argumentative Essay – Planning – YouTube

 • Useful expressions for an opening paragraph:

 

What comes to my mind when discussing … is …

Almost every day you hear …

Today we are repeatedly confronted with the problem of …

Some experts say that …

Recently I have read that …

A friend of mine said …

When discussing … I remember …

Therefore one should discuss … / wonder about … / ask the question if …

It is interesting to weigh up the pros and cons of / the benefits and drawbacks

of … / the arguments in favour of and against …

Spontaneously, it seems to me that …

Quite frankly, I tend to think / believe that …

 • When talking in favour of something:

 

Firstly / In the first place … Take for example …

Let us start by considering … One example out of

Let us first consider the question of … many is …

I should like to begin with …

Secondly / In the second place … Just look at …

Moreover, …

In addition to that, …

Furthermore, …

Another thing is …

On top of that …

 • When talking against something:

 

Let us now turn to …

That is why …

On the other hand … because …

Now it would also be interesting to …

But one argument against …

Another argument not to be ignored is…

The reason why … is …

But on the other hand …

… however …

… on the contrary …

A further argument against … is …

 • Hints for writing a conclusion:

 

Conclusion Words

Sometimes “conclusion” words like these will help you write the conclusion of an essay. Most of the time, using the word or phrase in the middle of a sentence is better than making it the first word of the conclusion.

in fact

in conclusion

for these reasons

as a result of

in effect

altogether

indeed

surely

clearly

to sum up

overall

truly

all in all

due to

obviously

definitely

ultimately

thus

in effect

consequently

Four Strategies for Writing a Conclusion

To help you focus the conclusion, try one of these strategies.

Each essay is different. Sometimes it is best to summarize the key points of the paper. At other times, you will want to push your reader to take action. You might just want your readers to think about an issue, or you may want to use the last paragraph of the paper to make another attempt to convince the reader of your thesis.

 

Bedömning:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Innehåll Instruktionerna har följts och texten är kortfattad. Ämnet är utförligt och fylligt behandlat. Ämnet är behandlat på ett utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Argumentation Din åsikt framgår och du har med några argument som stöder din åsikt. Något motargument finns med. Din åsikt framgår tydligt och du har med flera argument som stöder din åsikt på ett tydligt sätt. Några motargument finns med. Din åsikt framgår tydligt och du har flera relevanta argument som stöder din åsikt på ett tydligt och övertygande sätt. Flera motargument diskuteras.
Disposition Det finns en viss struktur och röd tråd. Texten är sammanhängande och lätt att läsa. Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget. Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns. Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten. Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen. Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten. Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen. Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen. Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.

 

Good luck!

Vecka 10

Hej föräldrar och elever

Efter en inspirerande och viktig temavecka och ett härligt sportlov är vi nu tillbaka på skolan en vecka innan det är dags för PRAO.

Nästa vecka är det så dags för PRAO. Vad gäller lunch under PRAOn ser vi gärna att eleverna försöker anpassa sig till hur de gör på PRAO-platsen. Att de äter på plats om möjlighet finns eller tar med sig lunch om andra gör det .Annars får eleverna gå till närmsta Stockholms stad-skola och äta. Vi kommer göra iordning ett intyg och kontakta de skolor som kan bli aktuella, för att förbereda dem på att våra elever kanske äter där. Om det absolut inte finns någon möjlighet att göra enligt ovan, så hojta till, så löser vi det på bästa möjliga sätt.

Torsdag 8/3 har vi vinteridrottsdag. Eleverna har valt mellan curling, bad, vinterpromenad med pulkaåkning, skridskoåkning på Zinken, klättring, yoga och träningspass på House of shapes. Lunch tar eleverna med från skolan. https://site.arstaskolan.se/16-17-ak7/idrottsdag-tors-8-mars/ 

Denna vecka börjar skolhälsan med att kalla våra elever till ett hälsobesök.

Hälsobesöket består av en tillväxtskontroll, ryggkontroll och ett hälsosamtal som utgår från ett formulär som eleverna besvarar. Besöken tar ca 30 min.

8a fortsätter att vara matsalsvärdar denna vecka. Från vecka 12 tar 8b över. Att vara matsalsvärd innebär att  alla elever jobbar en dag i matsalen med att torka bord, fylla på med tallrikar, bestick och glas mm. mellan kl.10.45-12.15.

Torsdag 15/3 är det dags för terminens första enhetsråd och skolråd. Hör av er till era representanter om det är något ni vill att de tar upp.

Ni kanske har sett att det har dykt upp kalendrar för våra klasser på bloggen och att de är tomma. Tanken är att de google kalendrar som eleverna sköter vi har i dag ska finnas på bloggen men vi kommer att börja med det först nästa läsår och fortsätta med google kalendrarna fram till sommaren.

Vänliga hälsningar

  Mentorerna i åttan

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 Vecka 10: prov i fysik och moderna språk

Vecka 11: Praorapport

Vecka 12: prov i matematik tisdag 20/3

 

 

 

Jobs and Work (v.10-13)

Vi kommer att arbeta med texter och ord som har med yrkeslivet att göra. Samtidigt kommer vi träna hörförståelse och utveckla redskapen för att kunna förbättra läsförståelsen.

Vecka 10

 • Hörförståelse
 • Ställa frågor och diskutera kring olika yrken
 • Arbeta med texten ”What is work worth” pg 54 Classbook
 • Träna och kunna faserna s.66 WB

Vecka 12

 • Vlogga om praoplatsen
 • Träna läsförståelse genom Readtheory
 • Namnge olika yrken på engelska

Vecka 13

 • Skriva en ansökan

Betygskriterier:

 

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person -kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.