Författare: Victoria Vinsander

Fältundersökning grupp 1

 

Syftet är att genom en fältundersökning i geografi träna på att själva samla fakta, dra slutsatser och redovisa vad ni vet på ett sätt som gör andra klokare.

Ni får själva bestämma vilken affär som ska undersökas, men hela gruppen ska vara med. Är någon sjuk eller borta vill jag veta det, och den personen får senare ett eget uppdrag.

 

I instruktionen står själva uppdraget och tips med länkar.

Det ska besvaras i sin helhet, man kan inte välja att bara göra lite grann.

Ni får gärna hämta information från andra ställen än/och länkarna men källorna ska redovisas.

 

Välj en butik (inte för långt bort). Samla fakta så noggrant att ni sedan kan redovisa resultaten för klassen. Ni gör er undersökning på lektionen.

 

Redovisningen får ta 10 minuter och ska innehålla:

 • svar på de punktade frågorna nedan
 • vilken affär ni varit i
 • Minst en bild

 

 

Tidsåtgång för själva undersökningen – 1 lektion.

Tid för att bereda redovisning – 1 lektion

Redovisning 10 minuter

 

 

Uppdraget:

 

 • Undersök från vilka länder de stora fruktmängderna kommer ifrån.
 • Vilken i affären frukt har rest längst?
 • Vad innebär fukttransporterna för miljön?

 

 

http://www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_och_livsstil/article-28656-9647-valj-lokalt-producerad-mat

 

http://www.medvetenkonsumtion.se/radochtips/juice/

 

https://fairtrade.se/frukt-gront/

 

 

 

 

 

 

Fältundersökning grupp 2

 

Syftet är att genom en fältundersökning i geografi träna på att själva samla fakta, dra slutsatser och redovisa vad ni vet på ett sätt som gör andra klokare.

Ni får själva bestämma vilken affär som ska undersökas, men hela gruppen ska vara med. Är någon sjuk eller borta vill jag veta det, och den personen får senare ett eget uppdrag.

 

I instruktionen står själva uppdraget och tips med länkar.

Det ska besvaras i sin helhet, man kan inte välja att bara göra lite grann.

Ni får gärna hämta information från andra ställen än/och länkarna men källorna ska redovisas.

 

Välj en butik. (Inte för långt bort). Samla fakta så noggrant att ni sedan kan redovisa resultaten för klassen.

 

Redovisningen får ta 10 minuter och ska innehålla:

 • svar på de punktade frågorna nedan
 • vilken affär ni varit i
 • Minst en bild

 

Tidsåtgång för själva undersökningen – 1 lektion.

Tid för att bereda redovisning – 1 lektion

Redovisning 10 minuter

 

 

Uppdraget:

 

 

 • Undersök miljömärkning. Hur många olika hittar ni? Titta särskilt på schampoo och tvål. Hur många hittar ni som är miljömärkta med en godkänd symbol?

 

 

 • Många företag ägnar sig åt så kallad greenwashing. De låtsas att de har en acceptabel miljömärkning men i själva verket är det något de hittat på själva. Förklara begreppet greenwashing

 

 • Vilka miljömärkningar kan man lita på?

 

På länken hittar ni information om de olika märkena.

https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar

http://ecofinder.se/milj%C3%B6m%C3%A4rkningar

https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkt-och-eko

 

 

Greenwashing

https://sv.wikipedia.org/wiki/Greenwashing

http://www.jordensvanner.se/2015/greenwash-body-shop

 

 

Fältundersökning grupp 3

 

Syftet är att genom en fältundersökning i geografi träna på att själva samla fakta, dra slutsatser och redovisa vad ni vet på ett sätt som gör andra klokare.

Ni får själva bestämma vilken affär som ska undersökas, men hela gruppen ska vara med. Är någon sjuk eller borta vill jag veta det, och den personen får senare ett eget uppdrag.

 

I instruktionen står själva uppdraget och tips med länkar.

Det ska besvaras i sin helhet, man kan inte välja att bara göra lite grann.

Ni får gärna hämta information från andra ställen än/och länkarna men källorna ska redovisas.

 

Välj en butik. (Inte för långt bort). Samla fakta så noggrant att ni sedan kan redovisa resultaten för klassen.

 

Redovisningen får ta 10 minuter och ska innehålla:

 • svar på de punktade frågorna nedan
 • vilken affär ni varit i
 • Minst en bild

 

Tidsåtgång för själva undersökningen – 1 lektion.

Tid för att bereda redovisning – 1 lektion

Redovisning 10 minuter

 

 

Uppdraget:

 

 

 • Kolla i charkdisken. Varifrån kommer köttet? Ungefär hur stor andel är ekologisk?
 • Spelar det någon roll om vi köper ekologiskt kött eller inte?
 • Redovisa diskussionen om köttproduktionens miljöpåverkan.

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott/

http://www.wwf.se/vart-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide

http://www.wwf.se/vart-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551375-soja-en-viktig-proteinkalla

 

 

 

 

Fältundersökning grupp 4

 

Syftet är att genom en fältundersökning i geografi träna på att själva samla fakta, dra slutsatser och redovisa vad ni vet på ett sätt som gör andra klokare.

Ni får själva bestämma vilken affär som ska undersökas, men hela gruppen ska vara med. Är någon sjuk eller borta vill jag veta det, och den personen får senare ett eget uppdrag.

 

I instruktionen står själva uppdraget och tips med länkar.

Det ska besvaras i sin helhet, man kan inte välja att bara göra lite grann.

 

Välj en butik. (Inte för långt bort). Samla fakta så noggrant att ni sedan kan redovisa resultaten för klassen.

 

Redovisningen får ta 10 minuter och ska innehålla:

 • svar på de punktade frågorna nedan
 • vilken affär ni varit i
 • Minst en bild

 

 

Tidsåtgång för själva undersökningen – 1 lektion.

Tid för att bereda redovisning – 1 lektion

Redovisning 10 minuter

 

 

Uppdraget:

 

 

 • Kolla i mejeridisken. Hur stor andel av mjölken och smöret är ekologisk?
 • De bredbara fetterna som säger att de inte innehåller smör – vad innehåller de? Hur många innehåller palmolja? Redovisa 3-4 stycken som Lätt och lagom, Flora och Becel.
 • Spelar det någon roll om vi köper ekologiskt mjölk?

 

http://www.krav.se/sites/default/files/sa-har-produceras-ekologisk-mjolk.pdf

http://www.djurensratt.se/djur-i-livsmedelsindustrin/kor-kalvar-tjurar

http://www.svd.se/ekomjolk-nyttigare-an-vanlig-mjolk

 

 

 

 

 

Fältundersökning grupp 5

 

 

Syftet är att genom en fältundersökning i geografi träna på att själva samla fakta, dra slutsatser och redovisa vad ni vet på ett sätt som gör andra klokare.

Ni får själva bestämma vilken affär som ska undersökas, men hela gruppen ska vara med. Är någon sjuk eller borta vill jag veta det, och den personen får senare ett eget uppdrag.

 

I instruktionen står själva uppdraget och tips med länkar.

Det ska besvaras i sin helhet, man kan inte välja att bara göra lite grann.

Ni får gärna hämta information från andra ställen än/och länkarna men källorna ska redovisas.

 

Välj en butik. (Inte för långt bort). Samla fakta så noggrant att ni sedan kan redovisa resultaten för klassen.

 

Redovisningen får ta 10 minuter och ska innehålla:

 • svar på de punktade frågorna nedan
 • vilken affär ni varit i
 • Minst en bild

 

 

Tidsåtgång för själva undersökningen – 1 lektion.

Tid för att bereda redovisning – 1 lektion

Redovisning 10 minuter

 

 

Uppdraget:

 

 

 • Kolla in kakutbudet. Hur många av dem innehåller palmolja?
 • Vad är egentligen palmolja och vad är problemet med den?

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Palmolja

http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/faktabank/fragor-och-svar-om-palmolja/

http://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja

https://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja-butik

 

 

 

Sydafrika

Tidsåtgång: Vecka 2-7

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och diskutera olika texter och filmer på engelska om Sydafrika. Texterna är mestadels från läromedlet Magic. Vi lägger extra fokus på Nelson Mandela och hans roll för landet. Förutom det repeterar vi basgrammatik och kommer även göra läs- och hörförståelser.

Detta tränar vi genom att:

 • skriva egna texter
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor
 • läsa olika texter från Magic och på internet
 • lyssna på talad engelska
 • träna grammatiksidorna längst bak i Magic Classbook

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Etiska frågor
 • Levnadsvillkor och kulturella företeelser där engelska används

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal (ta initiativ till samtal, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, initiativ till nya frågeställningar, kunna avsluta samtal).
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • Texter du skriver
 • Muntliga diskussioner i grupp
 • Hörförståelser
 • Läsförståelser

Veckoplanering

v.2  Genomgång av planering ”South Africa”

v.3  Texten  och hörförståelsen ”The Interpreter” pg 32-35 och läsförståelse

v.4  Texten “The girl who did some baking” pg 36-37. Vi ser och diskuterar serien där “Family Foster” besöker Sydafrika.

v.5 Texten ”Nelson Mandela” pg 38-39.  Vi tränar på att utveckla muntliga samtal med frågor kring etiska diskussioner

v.6  Vi ser och diskuterar filmen ”Farväl Bafana”.

v.7  Vi ser färdigt filmen och gör en skriftlig slutuppgift om Nelson Mandela oh Sydafrika..

Betygskriterier:

E kriterier C kriterier A kriterier
Läsa och lyssna

=reception

– förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

– förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

– förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

Muntlig produktion – pratar enkelt och begripligt så att en engelskspråkig person förstår

 

– kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

– uttrycker sig tydligt , med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

– kan använda sig av fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

 

– Har i stort sätt korrekt språk, dvs. du uttrycker dig med flyt, variation samt för samtalet vidare.

 

-kan använda sig av väl fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

Skriftlig produktion -kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person

 

-kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text med viss relevans

 

-Göra jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant sätt.

 

-Göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

– kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant och effektivt sätt

 

 

-Göra nyanserade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar

 

Bookcircle Holes

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur på engelska och analysera innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louise Sachar kommer fram
 • Tala och diskutera på engelska samt uttrycka dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använda ett varierat språk och utveckla ett utökat vokabulär

This book circle will last four weeks. You will get time to read, discuss and do exercises in school. You will have different assignments every week. After we read the book we will watch the film and compare it with the book.

 EVALUATION

The teacher will evaluate your written book circle tasks, your activity during lessons and your discussions in your book circle groups on the last lesson of the week. The first lesson of the week, you have preparation lesson where you can read or otherwise prepare (write your text, prepare yourself orally for example) your assignment for the last lesson.

HOMEWORK

You must read the given pages for each book circle discussion and do your task (see list below). You should also study the words the word finder presents. Those words are homework for the following week or lesson. The word finder must look up 15 words and present them to the group. The word finder also checks if the other group members have learnt the words by next week.

week 50 you will write a final book review in English.

Pupil Week 46

p. 63 chap 13

Week 47

p.123 chap 28

Week 48

p.184 chap 41

Week 49

p.233

Pupil 1 Discussion leader Word finder Summarizer Character tracer
Pupil 2 Word finder Discussion leader Character tracer Summarizer
Pupil 3 Summarizer Character tracer Discussion leader Word finder
Pupil 4 Character tracer Summarizer Word finder Discussion leader

 

Bookcircle rolls

Discussion leader

Prepare three questions. Remember to write open questions and not Yes/No ones. Always set the scene (summarize and say page number) before you write your questions. At the group meeting, you will lead the discussion. You should also write down a manuscript of what you are going to say and in what order the group members should report their task. Always address students by name and thank them when they have presented their activity. Start by asking the word finder from last week to give the home work check-up. After that, ask the summarizer to summarize today’s reading. Next it is your turn to ask your questions to the group.

Summarizer

Prepare a brief summary of today’s reading. Your group discussion will start with your summary that covers the key events and main highlights of today’s reading assignment. Mail a summary to the teacher.

Word finder

Note words that are useful and unfamiliar while you are reading (15). Later you write down their definitions/translations and make a wordlist on the words. Copy and hand out to all the members in the group.

Character tracer

Choose a character and list some character traits that the person has shown in today’s reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices. (“I think this person is a very caring person because on page XX he really tries to make Liz feel better. He even bakes her cake even though he hates spending time in the kitchen”). Mail your thoughts to your teacher.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Läser skönlitteratur på engelska och analyserar innehållet
 • Skriva välutvecklade texter där dina egna idéer, känslor och åsikter om boken Holes av Louis Sachar kommer fram
 • Talar och diskuterar på engelska samt uttrycker dina egna idéer, känslor och åsikter
 • Använder ett varierat språk och utvecklar ett utökat vokabulär

Underlag för bedömning är:

 • Diskussionerna på sista lektionen
 • Texterna du skriver och andra uppgifter du ska göra till varje vecka

Bedömningsmatris med kunskapskrav

 

Kunskapskrav
E C A
Att läsa och lyssna Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att tala och skriva I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassBetyget ning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Att diskutera Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

Kristendomens inriktningar

Varför finns det olika kristna kyrkor och vad är likheterna och skillnaderna mellan dessa? Vad gör påven och vad är en patriark? Vad är sakramenten för något? Det är några av de frågor vi kommer att diskutera under arbetsområdet.

Centralt innehåll

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet

Elevens mål:

 • Katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkans grunder, högtider och riter.
 • De kristna kyrkornas gemensamma ursprung, samband och skillnader.
 • Kunna diskutera hur samhällen påverkats av kristendomen

Bedömning:

Det sker en kontinuerlig bedömning i klassrummet utifrån diskussioner, arbetsuppgifter mm. I slutet av arbetsområdet kommer eleverna ha ett skriftligt prov.

Veckoplanering

Vecka 40

 • Katolicism och ortodoxi
 • Källuppgift: propaganda
 • Film

Vecka 41

 • Likheter och skillnader mellan inriktningarna
 • Repetera högtider och ritualer
 • Kristendom och samhälle

Vecka 42

 • Vi fortsätter diskutera kristendom och samhälle
 • Prov
                                            Kristendomens inriktningar
 
Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Du har grundläggande kunskaper om Kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du har goda kunskaper om Kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du har mycket goda kunskaper om Kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du för även enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen.

 

Du för även utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen.

 

Du för även välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen.

 

Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 

Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.