Author Archives: Linda Gunnarsson

Framtidstal (v.17-21)

De sista veckorna innan sommarlovet kommer vi att ägna åt tal. Vi kommer först att titta på och analysera andra kända tal för att alla elever sedan själva ska skriva och genomföra ett eget tal. Det gemensamma temat för alla tal är framtidsdrömmar.

Alla bra talare skriver och planerar sina tal i förväg. För att skriva ett bra tal använder man sig ofta av stilfigurer, vilka vi kommer att repetera. För att genomföra ett bra tal behöver man också fundera över retoriska frågor.

De olika klasserna ligger lite olika till när det gäller veckoplaneringen, men bortsett från dagarna är planeringen densamma för klasserna. Nedan är veckoplaneringen för 9C.

9A: Håller tal torsdag 23/5
9B: Håller tal torsdag 23/5
9C: Håller tal tisdag 21/5

Klassikerläsning: Möss och människor (v.12-15)

John Steinbeck vann nobelpriset i litteratur 1962. Utöver Möss och människor har han också skrivit klassiker som Vredens druvor och Pärlan.

Den här veckan har vi startat upp läsningen av klassikern Möss och människor i årskurs 9. Romanen är skriven av den amerikanske nobelprisvinnaren John Steinbeck. Den gavs ut första gången 1937 och kretsar kring de två huvudkaraktärerna Lennie och George.

Sammanlagt så består romanen av sex kapitel och de lektioner som ägnas åt läsning så kommer vi att läsa ett kapitel per lektion. Läsningen kommer att blandas med kortare skrivövningar och boksamtal där eleverna ges möjlighet att reflektera kring läsningen. Dessutom kommer eleverna att få läsa högt ur romanen i smågrupper eftersom ett kunskapskrav för betyget E i svenska årskurs 9 är att kunna ”läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag”. Läsprojektet avslutas med att eleverna innan påsklovet skriver en bokreflektion under provliknande former i Digiexam under en lektion.

Bedömningsunderlag:

  • Boksamtalet (kap 1-3)
  • Bokreflektionen (i provform, skrivs i Digiexam under en lektion)
  • Läsloggarna
  • Högläsningen

Ungefärlig lektionsplanering:

Lektion 1: Uppstart och högläsning kapitel 1

Lektion 2: Kapitel 2 (egen läsning)

Lektion 3: Kapitel 3 (egen läsning)

Lektion 4: Boksamtal

Lektion 5: Kapitel 4 (egen läsning)

Lektion 6: Kapitel 5 (egen läsning)

Lektion 7: Kapitel 6 (egen läsning)

Lektion 8: Läs/skrivövning

Lektion 9: Bokreflektion (i provform, skrivs i Digiexam)

Nationella prov SV/SVA nästa vecka!

Nästa vecka är det dags för de två sista nationella proven i svenska: läsförståelse på tisdag 12/3 och uppsatsskrivning på torsdag 14/3. Båda dagarna börjar proven klockan 09.00 och håller på fram till lunch.

Några saker att tänka på:
– Kom i god tid! 09.00 börjar provet med instruktioner, och kommer du sent missar du både instruktioner och provtid.
– Det är tillåtet att ha med sig något att dricka och något litet att äta, vilket kan vara bra eftersom proven håller på i flera timmar. OBS! Inget som låter, luktar eller innehåller nötter är tillåtet! Vatten och frukt rekommenderas.
– På torsdagen skrivs uppsatserna digitalt. Att iPaden är fulladdad på morgonen är därför väldigt viktigt.

Krönikor (v.45-49)

Krönikan är en texttyp som man som läsare oftast stöter på i tidningar eller på olika hemsidor. Ofta är krönikor en kommentar till något som just nu händer i samhället, en form av nutidsanalys. Den kommenterar små eller stora saker som händer i samhället, som krönikören tänker och reagerar på.

Krönikan bygger på en personlig upplevelse. Krönikören iakttar vardagen och lägger märke till saker som andra kanske inte tänker på. Men man beskriver inte bara det man ser och upplever, utan berättar också vad man personligen tycker och tänker om det. Det är just de personliga åsikterna som är krönikans kärna. Språket i en krönika är mer talspråkigt än i många andra texter. Krönikor skrivs ofta för att underhålla och för att övertyga, men ibland också för att provocera eller för att uppmärkamma.

Vi inleder de här veckorna med att läsa några olika krönikor och diskuterar innehållet i dessa. Tanken är att du ska ta intryck av hur de är skrivna för att sedan skriva din egen krönika. Temat för krönikan kan vara en företeelse runt dig, i hemmet, i skolan, på stan, i samhället, i världen eller i media som du lagt märke till.

 

Bedömningsunderlag de här veckorna:

  • Dina analyser av krönikorna vi läser under lektionerna
  • Kamratresponsen
  • Din krönika

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Måndag Tisdag Onsdag
45 Vad är en krönika?

Krönika 1

Vad är en krönika?

Krönika 2

Vad är en krönika?

Krönika 3

46 Faktainsamling

INLÄMNING 1:
Förslag på ämne

Ev. Krönika 4

Faktainsamling +
Eget skrivande

Eget skrivande

INLÄMNING 2:
Inledning

47

Temavecka och muntliga Nationella prov

48 Eget skrivande Eget skrivande Eget skrivande
49 Eget skrivande

INLÄMNING 3:
Färdig brödtext

Kamratrespons Finjusteringar + layout

INLÄMNING 4:
Helt färdig krönika