Author Archives: Lasse Nordström

Genetik och evolution (biologi)

Genetik och Evolution

Planering i biologi för åk 9 2018-2019, V 40-48

Centralt innehåll

 • Kroppens celler och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter, filmer

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför uppgifter

Läxor

Diskussioner

Prov: 30 nov. (fredag V.48)

 

Veckoplanering

Bok: Puls, Biologi (sidangivelse)

Vecka Halvklass mån/tis Onsdag Fredag
40 Sista dagen för arbetet

Mekanik

Introduktion av Genetik och Evolution  

Orientering

41 ”Olika egenskaper” (papper)

 

 

 

 

 

Läxa s. 318-321 (kopierat)

318-321

·         Arv och miljö (även 1 s. 338)

·         Protein

·         Var finns arvsanlagen

·         DNA och gener

Läxa s. 321-323 (kopierat)

321-323

·         Genetiska koden

·         Mutationer

·         Hur arbetar en gen i cellen

·         Vanlig celldelning

42 ”Ögonfärg” (papper)

4. Bruna eller blå ögon? s. 338

 

 

 

 

 

 

Läxa s. 324-326

324-326

·         Vanlig celldelning

·         Könsceller

·         Hela bilden

·         Kromosompar och anlagspar

·         Dominanta och vikande anlag

Läxa s. 327-330

327-330

·         Gregor Mendel

·         Kaninfärg

·         Människan och generna

43 Prao
44 Höstlov
45 ”Könsbundet arv” (papper)

 

 

 

 

 

 

Läxa s. 331-333

331-333

·         Ärftlighetssjukdomar

·         Arv blodgrupper (5,6 s. 339)

·         Downs syndrom

·         Flicka eller pojke

·

Läxa s. 334-345

334-336

·         Klon

·         Cancer

340-345

·         Vad är genteknik?

·         Tester som avslöjar

·         Kan genteknik bota sjukdomar?

46 346-353

·         Växt och djurförädling

1-5 s.353

 

Jobba med frågepapper och

Frågor i boken

·         Minns du?

·         Förstår du?

·         Utmaningen

354-365

·         Livets utveckling

·         Människans utveckling

47 Temavecka + NP
48

 

366-371

·         Hur fungerar evolutionen

Reservtid, frågestund  

Prov 30/11

Gröna Lund

Gröna Lund 2018

 

Klass 9 abc

 

Torsdag 13:e september 12-15

 

 • Vi äter på skolan innan vi åker.

 

 • Kläder efter väder, undvik dock att ta med någon väska (krångligt att lägga undan när ni ska åka olika attraktioner) och se till att du kan stoppa undan mobilen etc. i någon ficka.

 

 • Ta med lite pengar om du vill köpa något att äta.

 

 • På ”Grönan” kommer 17 attraktioner vara öppna för er och de 3600 andra elever ur nian som är på besök samtidigt.

 

 • Ni kommer att jobba gruppvis med visa fysikuppgifter som är kopplade till olika attraktioner. Ta med penna och sudd.

 

 • Vi samlas för hemfärd från Gröna Lund ca 1445 och första stoppet, varifrån eleverna får åka fritt, är Slussen, därefter åker vi mot Årstavikens skola.

 

 

Lasse & Susanna

Fysik (Mekanik -planering och inlämningsuppgift) 9a

Planering i Mekanik: kraft och rörelse

åk 9, vecka 34-40

Bok: Fysik Puls (sidorna 19-21 54-68, 202-211& 222-228)

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Genomgångar, diskussioner, uppgifter laborationer och eget arbete.

Bedömning

Delaktighet under lektioner och i diskussioner

Hur du genomför och dokumenterar utförda uppgifter/laborationer

Inlämningsuppgift

Elevens mål: Kunna, förstå och förklara följande

 • kraft – gravitation, friktion
 • mekanikens gyllene regel – hävstång
 • hastighet
 • acceleration
 • tröghet
 • fritt fall
 • Arkimedes princip

Veckoplanering

—————————————————————————————————————-

 

V.34 -35

 • Introduktion Mekanik: Kraft och rörelse
 • Repetition, Krafter Boken s. 54-63
 • Filmer om krafter
 • (Tyngdpunkt, stödyta) och hävstång, Boken: s.64-68
 • Mekanikens gyllene regel, Boken s.222-223
 • Uppgiftspapper( Krafter)56-69

V.36

 • Tröghet Boken: s. 203-207,
 • Fritt fall, Acceleration, Kaströrelse, Boken: s. 208-211
 • Eget arbete
 • Laboration: Densitet
 • Läxa: labrapport

V.37

 • Skoljoggen
 • Eget arbete
 • Förberedelse inför Gröna Lund
 • Gröna Lund 13/9

V.38

 • Arbete – effekt och energi, Boken: s 224 – 228
 • Repetition
 • Efterarbete Gröna Lund
 • Utv. Samtal fredag FM

V.39.

 • Repetition
 • Redovisning av uppgifter Gröna lund

V 40.

 • Inlämning onsdag 3/10
 • Redovisning av uppgifter Gröna lund

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla följande förmågor

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

 • Krafter, rörelse och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas i t.ex. i frågor om trafiksäkerhet.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.
 • Samband mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Inlämningsuppgift

Du ska som ett individuellt arbete skriva om följande saker inom mekaniken: tröghet, friktion, fritt fall, hävstång och Arkimedes princip.

Arbetsmaterial: Fysikböcker, internet

Inlämning: V.40 (onsdag)

 

Detta ska vara med för nivå E

 • Tröghet: Förklara varför alla i en bil måste ha bilbältet på sig.
 • Friktion: förklara vad friktion är och förklara med exempel när man vill ha hög friktion och när man vill ha låg friktion.
 • Fritt fall: Vad gäller för olika föremål i fritt fall (i vakuum)?
 • Hävstång: Vad används hävstänger till? Och ge exempel på vardagsföremål som bygger på hävstångsprincipen. Hur lyder mekanikens gyllene regel.
 • Arkimedes princip: Förklara vad densitet är och hur du kan avgöra om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.

 

Detta ska vara med för nivå C (Målen för nivå E ska vara uppfyllda)

 • Friktion: Visa med kraftpilar och förklara hur ett föremål påverkas av två olika underlag med olika friktion. Förutom underlaget så är det ytterligare en sak som påverkar friktionen, förklara.
 • Fritt fall: Visa med beräkningar hur långt en sten hinner på 4 sekunder i fritt fall.
 • Hävstång: Du ska med hjälp av en hävstång lyfta en sten som väger 0,4 ton. Rita och beräkna hur du gör (det ska räcka med din egen vikt och stenen behöver bara lyftas 10-20 cm i ena kanten).
 • Arkimedes princip: Beskriv hur du tar reda på en oregelbunden stens densitet med alla beräkningar

 

Detta ska vara med för nivå A (Målen för nivå E och C ska vara uppfyllda)

 • Fritt fall: Det finns en max. hastighet en människa kan nå i fritt fall p.g.a. luftmotståndet, förklara. Om man faller från taket av Turning torso, hinner man då nå max. hastigheten innan man slår i backen? Visa med beräkningar.
 • Hävstång: Förklara hur du med rep och 6 stycken block lyfter en låda. Hur mycket kan lådan väga?
 • Arkimedes princip: Förklara hur ett fartyg av stål kan flyta. Förklara också vad lastmärke (plimsollmärke) är och hur det fungerar.

Teknik 8abc

Teknik

 1. Läxförhör fredag 18/5 (Vecka 20) på följande:
 • Hur fungerar en generator?
 • Hur fungerar en transformator?
 • Resonera kring den globala elproduktionens miljöpåverkan
 1. Kriterier till inlämningsuppgiften – Hur strömmen kommer till vägguttaget

           Lämnas in senast 22/5 (Vecka 21)

 

E C A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

 1. Bygg en elbil. Med hjälp av en 50 cl pet-flaska (eller mindre) i grupper om

2-3 elever. Skolan har elmotorer och batterier men ni behöver skaffa 4 hjul (korkar från pet-flaskor)