Author Archives: boris

Planificación español grupo de Boris

Español, clase 9 

semanas 12-24

Vi arbetar med boken Vamos 4, textbok och övningsbok.

Vi arbetar inte med alla texter och övningar i läromedlet, men böckerna ger eleverna en bra grund och undervisningen en god struktur att utgå ifrån. Varje fredag får grupperna en läxa som förhörs fredagen efter.

Kunskapsmål:

 • Preterito perfecto
 • Användbara uttryck som följs av grundform
 • Perfekt oregelbundet

 

Destrezas que predominan

Oral y escrtia

  Lunes

 

Jueves

 

Viernes

 

Deberes

Läxa

(hasa la próxima semana)

Semana 12 PRUEBA

 

Nuevo Capítulo

Paraíso del buceo

Paraíso del buceo

Cortometraje

Paraíso del buceo
Semana 13 Paraíso del buceo Paraíso del buceo Paraíso del buceo

TEST: Tres estrellas

Más verbos

 

Semana 14 Paraíso del buceo Paraíso del buceo

 

Paraíso del buceo

TEST

GRAMÁTICA

“Para el prómximo jueves”

Semana 15 Nuevo Capítulo

¡Ya vienen los toros!

 ¡Ya vienen los toros!

TEST

TRABAJO INDIVIDUAL

 

¡Ya vienen los toros!”
Semana 16 La Semana Santa

VACACIONES

La Semana Santa

VACACIONES

La Semana Santa

VACACIONES

 
Semana 17 ¡Ya vienen los toros! ¡Ya vienen los toros!

 

¡Ya vienen los toros!

TEST: Tres estrellas

 

 
Semana 18 Preparación y repetición PRUEBA Destreza escrita Nuevo Capítulo

Un vagabundo genial

TEMA HABLAR

Un vagabundo genial
Semana 19 Un vagabundo genial

TEMA HABLAR

 Un vagabundo genial

TEMA HABLAR

Un vagabundo genial

TEST: Tres estrellas

La comparación del adjetivo
Semana 20 Un vagabundo genial

TEMA HABLAR

 

 

 

Día de Educación física

TEMA HABLAR

Un vagabundo genial

TEST

 

 

FRASES COTIDIANAS

 

 Semana 21 Preparación y repitición PRUEBA oral

 

Dany – ¿el futuro campeón del mundo?

TEST

Dany – ¿el futuro campeón del mundo?
Semana 22 Dany – ¿el futuro campeón del mundo? El día de la Ascensión

VACACIONES

Dany – ¿el futuro campeón del mundo?

TEST: Tres estrellas

 
Semana 23 CORTOMETRAJE

 

El día Nacional de Suecia

 

 

Evaluacion y entrega de libros  
Semana 24 ¡PARTIDO DE BALONCESTO!

FIN DE CURSO

 

 

 

   

 

Inför prov Boris grupp

Preparación para el exámen lunes semana 12, 18/3

Provet kommer innehålla följande delar:

 • Skriftlig
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse

Förbered dig på att svara på följande frågor om en person eller flera:

 • ¿Dónde vive/viven?
 • ¿Profesión?
 • ¿Estudios?
 • ¿Intereses?
 • ¿Casa/Piso?
 • ¿Edad?
 • ¿Aspecto físico?

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/16

Använd www.glosboken.se och Sanoma övningsmästaren:

Repetera glosor till kapitlen 4, 3, 2, 1

Spanska åk 9 grupo de Boris

Español, clase 9 grupo de Boris      

vecka 2-10

Vi arbetar med boken Vamos 4, textbok och övningsbok.

Vi arbetar inte med alla texter och övningar i läromedlet, men böckerna ger eleverna en bra grund och undervisningen en god struktur att utgå ifrån. Varje fredag får grupperna en läxa som förhörs fredagen efter.

Kunskapsmål:

 • Uttrycka åsikter
 • Pretérito perfecto
 • Perfekt oregelbundet

Förmågor i fokus

 • Tala
 • Skriva
  Lunes

Måndag

Miércoles

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 2 VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

Textgenomgång

Capitulo 6

Entre el sueño y la realidad

Objetivos:

perfecto irregular

pretérito perfecto

 

Entre el sueño y la relaidad
Semana 3 Arbete med kapitlet

 

Arbete med kapitlet

 

Arbete med kapitlet

 

Verb med oregelbunden participform
Semana 4 Arbete med kapitlet

 

Arbete med kapitlet

 

 

 

Arbete med kapitlet

 

Pretérito perfecto

ar, er y ir

Semana 5 Textgenomgång

Capítulo 4

En el amor todo vale

Mål: att uttrycka åsikter

 

Arbete med kapitlet

 

Arbete med kapitlet

 

En el amor todo vale
Semana 6 Arbete med kapitlet

 

Arbete med kapitlet

 

 

Arbete med kapitlet

 

Opiniones
Semana 7 Textgenomgång

Kapitel 7

 

Ingen lektion

 

Läxförhör

Arbete med kapitlet

Hitta en kärlekslåt på spanska, utom ¡Despacito!:)
Semana 8 Temavecka Temavecka

 

Temavecka  
Semana 9 VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

VACACIONES

lov

 
Semana 10 Repetition Prueba

 

Ny planering  

Planering i spanska grupp A och B

Español, clase 9  

45-51

Vi arbetar med boken Vamos 4, textbok och övningsbok.

Vi arbetar inte med alla texter och övningar i läromedlet, men böckerna ger eleverna en bra grund och undervisningen en god struktur att utgå ifrån. Varje fredag får grupperna en läxa som förhörs fredagen efter.

Boris Mardones Guerrero grupo A

Boris.guerro@stockholm.se

Juan Delgado Serrano grupo B

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Här kommer länken till Juans lektioner: https://spanska-nian.blogspot.com/

 

Kunskapsmål:

 • Preterito perfecto
 • Reflexiva verb
 • Att uttrycka åsikter
 • Användbara uttryck som följs av grundform
 • Verbböjningar i presens
 • Perfekt oregelbundet

 

  Lunes

Måndag

Miércoles

Torsdag

Viernes

Fredag

 

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 45 ¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

Att prata om vanor i vardagen

Att prata om dina morgonrutiner

Reflexiva verb

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

 

 

Fler reflexiva verb
Semana 46  

 

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

 

 

 

 

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

 

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

Läxförhör

Hay que cuidar nuestro entorno
Semana 47  

Temavecka

 

 

 

 

Temavecka

 

 

 

Temavecka
Semana 48 ¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

 

 

¡Hay que cuidar nuestro entorno!

Capítulo 5

Läxförhör

 

Semana 49  

 

 

 

Entre el sueño y la realidad

Capítulo 6

Oregelbunden perfekt

Preteritum

Adjektivets böjning och placering

 

 

Entre el sueño y la realidad

Capítulo 6

 

 

Entre el sueño y la realidad

Capítulo 6

 

Oregelbunda perfekt
Semana 50 Prueba

Comprensión

auditiva

 

 

Prueba

Comprensión lectora

 

 

Entre el sueño y la realidad

Capítulo 6

 

Ord till filmen
Semana 51 Cine

 

Cine

 

Feliz Navidad