Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 10

Hej föräldrar och elever

 

Torsdag 7/3 är det dags för idrottsdag. Eleverna har valt allt från skridskor och curling till yoga. Tider för dagen är lite olika beroende på aktivitet. Skolan står för matsäck i form av pastasallad. Alla måste dock komma ihåg att ta med en matlåda eller liknande att lägga sin pastasallad i. Mer info hittar du här: Infolapp elever vinterdag

 

V.11, måndag 11/3-fredag 15/3 har vi en schemabrytande vecka med föreläsningar på förmiddagarna (utom tisdag och torsdag förmiddag då vi har nationella prov i svenska) och elevensval på eftermiddagarna.

Måndag 11/3 börjar vi 10.00 i matsalen där skolpsykolog Lovisa föreläser om stress och psykisk ohälsa, sedan har vi workshop i klassrummen fram till lunch.

Tisdag 12/3 har vi nationella prov i svenska och börjar då kl. 9

Onsdag 13/3 börjar vi kl. 10 i matsalen där en jurist, Viktor Banke föreläser om samtyckeslagen.

Torsdag 14/3 är det dags för nationella prov igen och vi börjar kl 9.

Fredag 15/3 börjar vi kl. 10 i matsalen där vi träffar Gloria Ray Karlmark som berättar om sina upplevelser av rasism i USA på 1950 och 60-talen.

Lunch är 12.15-13 varje dag och på eftermiddagarna har vi elevensval kl.13-15.

 

Nu är det bokat: Niornas avslutningsfest går av stapeln tisdag 4/6. En förutsättning för att festen ska kunna bli av är att ni föräldrar hjälper till och jobbar. Vi behöver totalt 18 föräldrar, helst 6 från varje klass. hör av er till mentorerna i er klass om ni vill vara med.

 

Nästa torsdag, 14/3 är det dags för vårterminens första skolråd, hör av er till era representanter om ni har något ni vill att de tar upp.

 

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 10: prov i moderna språk, biologi prov 9b och 9c

Vecka 11: nationella prov i svenska tisdag 12/3 och torsdag 14/3

Vecka 12: musik inlämning, no prov

 

Veckobrev vecka 8

Hej föräldrar och elever

 

Torsdag 7/3 är det dags för idrottsdag. Eleverna har valt allt från skridskor och curling till yoga. Tider för dagen är lite olika beroende på aktivitet. Här kan du se vad som gäller för varje aktivitet. Infolapp elever vinterdag

V.11, måndag 11/3-fredag 15/3 har vi en schemabrytande vecka med föreläsningar på förmiddagarna (utom tisdag och torsdag förmiddag då vi har nationella prov i svenska) och elevensval på eftermiddagarna. Mer information om detta kommer i nästa veckobrev.

Nu har väl de allra flesta gjort sitt gymnasieval men vi vill ändå påminna om att måndag 18/2 är den absolut sista dagen att göra sin gymnasieansökan.

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter 

 

vecka 8: inlämning av idrottsuppgift ”livsstilscoachen” torsdag 21/2

matteprov fredag 22/2

svenska: inlämning Shakespeare

Vecka 9: textilslöjd: senast inlämning av modeuppgiften söndag 3/3 kl.24

Vecka 10: prov i moderna språk, biologi prov 9b och 9c

Vecka 11: nationella prov i svenska tisdag 12/3 och torsdag 14/3

Vecka 12: musik inlämning, no prov

 

Veckobrev vecka 7

Hej föräldrar och elever

 

Denna vecka, tisdag 12/2 och torsdag 14/2 erbjuder vi utvecklingssamtal till de som bokat detta på eftermiddagen, eleverna jobbar hemma med de ämnen de skulle haft.

Torsdag 7/3 är det dags för idrottsdag. Eleverna har valt allt från skridskor och curling till yoga. Tider för dagen är lite olika beroende på aktivitet.

V.11, måndag 11/3-fredag 15/3 har vi en schemabrytande vecka med föreläsningar på förmiddagarna (utom tisdag och torsdag förmiddag då vi har nationella prov i svenska) och elevensval på eftermiddagarna. Mer information om detta kommer lite senare.

 

Måndag 18/2 är den absolut sista dagen att göra sin gymnasieansökan men vi rekommenderar att ni gör den några dagar innan, hemsidan kan bli väldigt överlastad sista dagen…

 

 

Här kommer viktiga datum att hålla koll på vad gäller gymnasieansökan:’

 

   
18 februari Hemsidan stängs för ansökan kl 24.00
11 april Hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
17 april Hemsidan öppnas för omval
15 maj Sista dag för omval, hemsidan stängs kl 24.00
1 juli Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida

 

De som vill kan få hjälp av Malin att göra sin ansökan 13 och 14 februari.

 

Om du behöver så är du välkommen att boka tid för vägledningssamtal med Malin.

 

 

Vänliga hälsningar

Mentorerna i nian

 

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

 

vecka 7: prov i hemkunskap, näringslära

vecka 8: inlämning av idrottsuppgift ”livsstilscoachen” torsdag 21/2

matteprov fredag 22/2

svenska: inlämning Shakespeare

Vecka 9: textilslöjd: senast inlämning av modeuppgiften söndag 3/3 kl.24

Vecka 10: prov i moderna språk, no prov 9b och 9c

Vecka 11: nationella prov i svenska tisdag 12/3 och torsdag 14/3

Vecka 12: musik inlämning, no prov 9b och 9c

 

 

Kalla kriget, koloniernas frigörelse och dagens konflikter

1945- 2015 Kalla kriget, koloniernas frigörelse och dagens konflikter

Kalla kriget är historia för er men för oss som växte upp 1945-90 var det verklighet. Skulle bomben smälla? Denna period är också en tid av frigörelse för många kolonier, många drogs in i kalla kriget under sin befrielsekamp.  Skulle de välja socialism eller kapitalism? Andra länder gick sin egen väg i kampen mot kapitalism. Vi diskuterar också vad som hände i Europa efter murens fall med fokus på krigen i Balkan. Arbetet avslutas med en diskussion kring hur världen ser ut i dag, vilka är de stora konflikterna i världen och i vad har de sin grund?

 

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

Historia:

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar

 

 

 

1945- 2015  Kalla kriget, koloniernas frigörelse och dagens konflikter

 

 
Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E

 

Betyget C Betyget A
Kalla krigets start, skeende, slut och konsekvenser

Du har grundläggande kunskaper om kalla krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Kalla krigets start, skeende, slut och konsekvenser

Du har goda kunskaper om kalla krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. 

Kalla krigets start, skeende, slut och konsekvenser

Du har mycket goda kunskaper om kalla krigets orsaker, förlopp och konsekvenser som du visar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget.

Du har grundläggande kunskaper om frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 

Frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget.

Du har goda kunskaper om frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget.

Du har mycket goda kunskaper om frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Aktuella konflikter och historiska perspektiv på dessa

Du har grundläggande kunskaper om aktuella konflikter och kan utifrån ett historiskt perspektiv föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Aktuella konflikter och historiska perspektiv på dessa

Du har goda kunskaper om aktuella konflikter och kan utifrån ett historiskt perspektiv föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Aktuella konflikter och historiska perspektiv på dessa

Du har mycket goda kunskaper om aktuella konflikter och kan utifrån ett historiskt perspektiv föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

Du ska kunna beskriva, förklara och resonera kring:

 • Kalla krigets start, skeende och slut
 • Frigörelseprocesser i några koloniserade länder och deras koppling till Kalla kriget.
 • Några aktuella konflikter och ge historiskt perspektiv på dessa.

Du använder relevanta begrepp och resonerar och drar slutsatser utifrån historiskt källmaterial

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också göra olika typer av övningar och reflektioner utifrån exempelvis film.

 

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men också via ett antal källövningar och instuderingsfrågor. Instuderingsfrågorna gäller Kalla kriget och koloniernas frigörelse, gör frågorna 1-5, 7-9,11 och 13 på sidan 281.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering

 

Vecka 7

 • Introduktion av arbetsområdet. Kalla kriget startar: Från Berlin blockaden till Berlinmuren. Ramp om historia ”Berlin 1945-61”
 • Genomgång: Från Koreakriget till Kubakrisen. Kennedy och Chrustjov.

 

Vecka 8

 • Hur kolonierna gör sig fria och hur kolonierna i sin befrielsekamp blev indragna i kalla kriget.
 • Genomgång och diskussion om Vietnamkriget. Ramp om historia ”Tillbaka till Vietnam” Källövning

 

Vecka 10

 • Livet i Sovjet och USA under kalla kriget. Från matköer och Gulag till segregation och kommunistskräck. Ramp om historia ”Civil rights”

 

Vecka 12

 • Muren faller och kalla kriget tar slut. Ramp om historia ”Berlin 1961-1989”
 • Vi jobbar med instuderingsuppgifterna (1-5, 7-9,11 och 13) på sidan 281.

 

Vecka 13

 • Hur ser världen ut i dag? Vilka är våra nuvarande konflikter och hur började de? Perspektiv på Balkankrigen, Israel-Palestina konflikten och dagens krig mot terror och krig om resurser
 • Källövning: vart är vi på väg?