Author Archives: Anna Samuelsson

Veckobrev vecka 51

Hej föräldrar och elever

Tisdag 20/12 ska vi ha en julsamling i Folkets hus med allsång, körsång och lite annat smått och gott. Det börjar kl.13.30 och slutar ca. 14 och då är också skoldagen slut.

Onsdag 21/12 är det så dags för skolavslutning. Vi samlas i klassrummen kl.8.45 och går sedan ut på skolgården för att dansa Årstaskolans traditionella långdans. När dansen är avslutad går vi tillbaka till klassrummen där vi julfikar och har betygsutdelning.

All sjukanmälan av elever kommer att ske via skolwebben från och med nästa termin – vi kommer alltså att ta bort sjukanmälan via telefonsvar. Sjukanmälan via Skolwebben kan göras via hemsida, SMS eller staden app. För detta krävs att vårdnadshavare registrerar telefonnummer på Skolwebben – information om hur detta går till finns på skolans hemsida.

 

Välkomna till föräldramöte torsdag 12/1 kl. 18-19.30.  Då ses vi först i matsalen kl. 18 där vi kommer att få information om ett projekt Karolinska institutet genomför och där våra elever i årskurs sju och åtta kommer att delta. Projektet heter YAM (youth Awere of Mental health) och är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Efter informationen går vi upp till våra klassrum där vi bla. bokar in utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 4 och 5.

vårterminen börjar tisdag 10/1 enligt schema

 

7c fortsätter att vara matsalsvärdar terminen ut.

 

God jul och gott nytt år

önskar 

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

 

Vecka 51 prov i historia måndag 19/12

 

Veckobrev vecka 50

Hej föräldrar och elever

 

Fredag 16/12 kommer vi att ha ”jul mentorsdag” med julbord. 7a ska ut och åka skridskor med Alexandra och Åsa. 7b ska tillsammans med Patrik och Anna göra julfilmer, julquiz och pyssla lite. 7c ska se film och pyssla tillsammans med Victoria och Susanne. Själva skoldagen kommer att vara mellan kl. 9-14.

Tisdag 20/12 ska vi ha en julsamling i Folkets hus med allsång, körsång och lite annat smått och gott. Det börjar kl.13.30 och slutar ca. 14 och då är också skoldagen slut.

Onsdag 21/12 är det så dags för skolavslutning. Vi samlas i klassrummen kl.8.45 och går sedan ut på skolgården för att dansa Årstaskolans traditionella långdans. När dansen är avslutad går vi tillbaka till klassrummen där vi julfikar och har betygsutdelning.

Vi vill redan nu informera om föräldramöte torsdag 12/1 kl. 18-19.30.  Då ses vi först i matsalen kl. 18 där vi kommer att få information om ett projekt Karolinska institutet genomför och där våra elever i årskurs sju och åtta kommer att delta. Projektet heter YAM (youth Awere of Mental health) och är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Efter informationen går vi upp till våra klassrum där vi bla. bokar in utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 4 och 5.

 

7b fortsätter att vara matsalsvärdar tom. måndag 12/12 sen tar 7c över.

 

På torsdag 15/12 ska idrottsprofilen åka till Eriksdalsbadet och testa på simhopp. Vi samlas 13.50 på skolgården. Ta med badkläder, hänglås samt short, t-shirt. Vi kommer både hoppa i vatten och på studsmatta och testa lite konster. Lektionen slutar 15.30 sedan åker vi tillbaka mot skolan.

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i sjuan

 

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 50: prov i matematik 7a måndag 12/12, 7b tisdag 13/12

Vecka 51 prov i historia måndag 19/12

 

Veckobrev vecka 49

Hej föräldrar och elever

Skolledningen inbjuder till ett informationsmöte om den nya högstadiedelen som går under arbetsnamnet Årstaviken. Mötet kommer att vara i Årstaskolans matsal kl.18-19.30 torsdag 8/12, hoppas att så många som möjligt kan komma och få höra hur det kommer att bli.

Fredag 16/12 kommer vi att ha vår traditionella pysseldag med julbord. Nu behöver det inte alls betyda att vi ska pyssla, vad varje klass ska göra återkommer vi med så snart allt är planerat. Själva skoldagen kommer att vara mellan kl. 9-14.

7b fortsätter att vara matsalsvärdar denna vecka. 7c tar över tisdag 13/12

 

Vänliga hälsningar 

Mentorerna i sjuan

 

Kommande prov/inlämningsuppgifter

Vecka 49 prov i matematik: 7c torsdag 8/12.

prov i fysik 7a onsdag 7/12 7b tisdag 6/12 7c onsdag 7/12

Vecka 50 prov i matematik måndag 12/12 7a tisdag 13/12

Vecka 51 prov i historia måndag 19/12

 

Antikens Grekland

Antikens Grekland

Vad betyder Antiken? Hur länge sen var det? Hur kan något som hände för så länge sedan ha betydelse för oss i dag? Varför säger vi ”Redan de gamla grekerna?”. Fanns det verkligen kentaurer (hälften människa och hälften häst) och gudar som blev svartsjuka på varandra? De och många fler frågor ska vi behandla i detta arbetsområde.

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet:

 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Kunskapskrav

                 E                  C                   A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål

 • Du ska kunna beskriva, förklara och reflektera runt den politiska utvecklingen i det antika Grekland och använder då begrepp som stadsstat, aristokrati, envälde och demokrati på ett relevant sätt.
 • Du ska känna till den grekiska gudavärlden. Dess organisation, mytologi och religionsutövande.
 • Du ska kunna förstå och resonera om hur den grekiska kulturen spreds över Europa, Asien och Nordafrika och resonera om vad vi har kvar av det i dag.

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar och diskussioner också diskutera utifrån några filmer.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen, men också genom ett prov måndag 19/12 . Läs s.28-42 i din historiebok och dina anteckningar.

 

Planering

Vecka 48

 • Introduktion av arbetsområdet. De första grekiska kulturerna: den minoiska på Kreta och Mykene på fastlandet
 • De grekiska stadsstaterna och hur de styrs av kungar, aristokrater och tyranner. Stadsstaterna börjar bli för trånga, grekerna ger sig ut och kolonialiserar medelhavet och svarta havet.
 • Hur fungerade demokratin i Aten? Film: Antikens Grekland: Stora civilisationer.

 

Vecka 49

 • Krigen mot perserna och hur Atens storhetstid tar slut.
 • Den grekiska kulturen: filosofi, drama och litteratur som vi har kvar än i dag.
 • Vi fortsätter med kulturen och tar reda på hur de antika olympiska spelen gick till. Vi ser en film: Antiken i Grekland: demokrati, utbildning och filosofi

 

Vecka 50

 • Hur den grekiska kulturen genom Alexander den stores erövringar spreds över världen.
 • Sammanfattning, vad kan vi om det gamla Grekland?

 

Vecka 51

 • Prov måndag 19/12. Läs s.28-42 i din historiebok och dina anteckningar.

Vecka 2

 • Vi börjar jobba med grekiska gudavärlden och grekisk mytologi. Hur trodde grekerna att världen skapades och vilka var de olympiska gudarna? Vi ser en film om Olympens gudar
 • Vi fortsätter med mytologi tex. vad som händer den som flyger för nära solen eller är för självupptagen och hur grekerna förklarade årstiderna.